Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Tıbb ve Rukye Bölümü > Talak Hakkında Müteferrik Hükümler

Talak Hakkında Müteferrik Hükümler

Hadis No : 4068
Ravi: Abdullah İbnu Ömer
Tanım: Talaku’s-sünne (sünnete uygun boşama), kadını temizlik döneminde cimada bulunmadan yapılan boşamadır.

Kaynak: Nesai, Talak 2, (6,140)

 

Hadis No : 4069
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: İmam Malik anlatıyor: İbnu’l-Müseyyeb’i, Humeyd İbnu Abdirrahman İbni Avfı, Ubeydullah İbni Abdillah İbni Utbe’yi, Süleyman İbnu Yesar’ı dinledim, hepside Ebu Hüreyre’nin şöyle söylediğini işitmiş olduklarını bildirdiler: “Ben Hz. Ömer (ra)’i dinledim. Demişti ki: “Bir kadın kocası, bir veya iki talakla boşayıp, kadını (iddeti bitip de başkasına) helal oluncaya kadar bıraksa, kadın da bir başka erkekle evlense, u ikinci koca ölse veya kadını boşasa, sonra kadın tekrar ilk kocası ile evlense, bu kadın onun yanında, önceden baki kalan talakdar) üzerine olur.” İmam Malik der ki: “İşte bu, hiç bir ihtilaf olmaksızın kabullendiğimiz sünnettir.”

Kaynak: Muvatta, Talak 77, (1, 586)

 

Hadis No : 4070
Ravi: Muharib İbnu Disar
Tanım: Muharib İbnu Disar, İbnu Ömer (ra)’den naklen anlatıyor: “Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah’ın, helal kıldıkları arasında en sevmediği şey talaktır.” Bir diğer rivayette ise şöyle gelmiştir: “Allah’ın en sevmediği helal, talaktır.”

Kaynak: Ebu Davud, Talak 3, (2177, 2178)

 

Hadis No : 4071
Ravi: Sevban
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Hangi kadın (çok ciddî) bir gerek yokken kocasına boşanma talebinde bulunursa, bilsin ki, cennetin kokusu kendisine haramdır.”

Kaynak: Ebu Davud, Talak 18, (2226); Tirmizi, Talak 11, (1187); İbnu Mace, Talak 21, (2055)

 

Hadis No : 4072
Ravi: Aişe
Tanım: Erkek hanımını boşamak isteyince hemen boşuyordu. Erkek, yüz ve hatta daha çok kerelerde boşamış olsa, iddeti içerisinde iken, döndüğü takdirde kadın yine de onun hanımı olmaya devam ediyordu. Bu hal şu hadiseye kadar devam etti. Bir adam hanımına: “Vallahi seni ne tam boşayacağım ne de himayeme alacağım, ebedi şekilde böyle tutacağım!” dedi. Kadın: “Bu nasıl olur?” deyince: “Seni boşayacağım, iddetin bitmek üzere iken geri döneceğim. (Bu şekilde tekrar edeceğim) cevabını verdi. Kadın bunun üzerine Aişe (ra)’ye gidip durumu haber verdi. Aişe, Resulullah gelinceye kadar cevap vermedi. Durumu O’na anlattı. Aleyhissalatu vesselam da sükut buyurdular. Derken şu ayet indi. (Mealen): “Boşama iki defadır, (Ondan sonrası) ya iyilikle tutmak, ya güzellikle salmaktır. (Ey kocalar! Boşandığınız zaman) onlara (kadınlara) verdiğiniz bir şeyi (mehri geri) almanız size helal olmaz….” (Bakara 229). Aişe (ra) der ki: “Bunun üzerine halk [o günden itibaren] talaka [yeniden yönelip] gözden geçirdi, bir kısmı boşadı, bir kısmı boşamadı.”

Kaynak: Tirmizi, Talak 16, (1192)

 

Hadis No : 4073
Ravi: İmran İbnu Husayn
Tanım: Anlattığına göre kendisine, hanımını boşayıp sonra da onunla cima yapan, kadını ne boşadığı ne de rücu ettiği hususunda işhadda (beyanda) bulunmayan bir adam, durumunu sormuş, onun da cevabı şu olmuştur: “Sen hanımını sünni olmayan talakla boşamışsın, sünni olmayan tarzda geri dönmüşsün. Boşadığına da, döndüğüne de işhadda bulun ve (şahidleme işini) bir daha terketme.”

Kaynak: Ebu Davud, Talak 5, (2186); İbnu Mace, Talak 5,(2025)

 

Hadis No : 4074
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bir kadının kız kardeşinin tabağındakini boşaltmak ve kendisi evlenmek için boşanmasını talebetmesi helal değildir. Kendisine de (rızık, nafaka nevinden Allah tarafından) takdir edilen şey vardır.”

Kaynak: Buhari, Nikah 53, Kader 4; Müslim, Nikah 38, (1408); Muvatta, Kader 7, (2,900); Ebu Davud, Talak 2,

 

Hadis No : 4075
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Üç şey vardır ki onların ciddisi de ciddi, şakası da ciddidir: Nikah, talak, ric’at.”

Kaynak: Ebu Davud, Talak 9, (2194); Tirmizi, Talak 9, (1184)

 

Hadis No : 4076
Ravi: Abdurrahman İbnu Avf
Tanım: Rivayetine göre hanımını boşamış, ve onu bir cariye ile nimetlendirmiştir.

Kaynak: Muvatta, Talak 45, (2,573)

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Talakta Kullanılan Elfaz

Hadis No : 4033 Ravi: İbnu Abbas Tanım: Bir erkek hanımına bir defada “Sen üç ...