Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Tıbb ve Rukye Bölümü

Tıbb ve Rukye Bölümü

Tedavinin Mekruhluğu

Hadis No : 3969 Ravi: Ukbe İbnu Amir Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Hastalarınızı yeyip içmeye zorlamayın. Zira Allah Teala Hazretleri onlara yedirir içirir.” Kaynak: Tirmizi, Tıbb 4, (2041); İbnu Mace, Tıbb 4, (3444)   Hadis No : 3970 Ravi: ...

Devamını Oku »

Tedavinin Cevazı

Hadis No : 3966 Ravi: Ebu’d Derda Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah Teala Hazretleri hastalığı da ilacı da indirmiştir. Ve her hastalığa bir ilaç varetmiştir. Öyleyse tedavi olun. Ancak haram olan şeyle tedavi olmayın.” Kaynak: Ebu Davud, Tıbb 11, ...

Devamını Oku »

Taun Ve Veba

Hadis No : 4026 Ravi: Aişe Tanım: Resulullah (sav)’a taundan sual edilmişti. Şu cevabı verdi: “O, sizden öncekilere Allah’ın gönderdiği bir azabtı. (Şimdi) Allah onu mü’minlere bir rahmet kıldı. Taun çıkan memlekette bulunan bir kul, kendisine Allah’ın takdir ettiği şeyin ...

Devamını Oku »

Talakta Kullanılan Elfaz

Hadis No : 4033 Ravi: İbnu Abbas Tanım: Bir erkek hanımına bir defada “Sen üç talakla boşsun!” dese, bu bir talak sayılır.” Kaynak: Ebu Davud, Talak 10, (2197)   Hadis No : 4034 Ravi: İbnu Abbas Tanım: Rezin’in zikrettiği bir ...

Devamını Oku »

Talak Hakkında Müteferrik Hükümler

Hadis No : 4068 Ravi: Abdullah İbnu Ömer Tanım: Talaku’s-sünne (sünnete uygun boşama), kadını temizlik döneminde cimada bulunmadan yapılan boşamadır. Kaynak: Nesai, Talak 2, (6,140)   Hadis No : 4069 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: İmam Malik anlatıyor: İbnu’l-Müseyyeb’i, Humeyd İbnu ...

Devamını Oku »

Rukyenin Nehyi

Hadis No : 4022 Ravi: İmran İbnu Husayn Tanım: Resulullah (sav): “Ümmetimden yetmişbin kişi (Mahşer’de) hesaba çekilmeden cennete girecektir!” buyurdular. Kendisine: “Ey Allah’ın Resulü! Bunlar kimlerdir?” diye sual edildi. “Onlar, kendilerini dağlatmayanlar, rukyeye başvurmayanlar, teşaüm’e (uğursuzluğa) inanmıyanlar ve Rabblerine tevekkül ...

Devamını Oku »

Rukye Ve Temimlerin (Muskaların) Cevazı

Hadis No : 4009 Ravi: Avf İbnu Malik Tanım: Biz cahiliye devrinde afsunlama yoluyla tedavide bulunurduk. Bu sebeple: “Ey Allah’ın Resulü! Bu hususta ne dersiniz?” diye sorduk. Bize: “Okuduğunuz duaları bana arzedin bakayım!” buyurdular. (Biz de okuyup arzettik. Dinledikten) sonra: ...

Devamını Oku »

Resulullah (sav)’ın Vasfettiği İlaçlar

Hadis No : 3973 Ravi: Ebu Sa’idi’l-Hudri Tanım: Bir adam Resulullah (sav)’a gelerek: “Kardeşim ishal oldu (ne yapayım?)” diye sordu. Aleyhissalatu vesselam: “Ona bal (şerbeti) içir!” ferman buyurdu. Adam içirdi. Bilahare aynı şahıs tekrar gelip: “Ben bal (şerbeti) içirdim. Ancak, ...

Devamını Oku »

Nikahdan Önceki Talak

Hadis No : 4054 Ravi: Tanım: İmam Malik’e ulaştığına göre, Ömer İbnu’l-Hattab ve Abdullah İbnu Mes’ud, Salim İbnu Abdillah, Kasım İbnu Muhammed, İbnu Şihab, Süleyman İbnu Yesar (ra) şöyle hükmediyorlardı: “Kişi evlenmezden önce hanımını boşadığına dair yemin eder de sonra ...

Devamını Oku »

Köle Ve Cariyenin Talakı

Hadis No : 4058 Ravi: Aişe Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Cariyenin talakı iki talaktır, iddeti de – bir nüshada: “kurü’u da” – iki hayız müddetidir.” Kaynak: Ebu Davud, Talak 6, (2189); Tirmizi, Talak 7, (1182); İbnu Mace, Talak 30, ...

Devamını Oku »

İcbar Edilenin Delinin Sarhoşun Talakı

Hadis No : 4050 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Matuh ve mükreh ve mecnunun talakı hariç bütün talaklar caizdir.” Kaynak: Tirmizi, Talak 15, (1191)   Hadis No : 4051 Ravi: Ali Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Matuh ...

Devamını Oku »

Hayızlı Kadının Talakı

Hadis No : 4049 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Anlattığına göre, hanımını hayızlı iken boşamış, babası Hz. Ömer (ra), durumu Resulullah (sav)’a sormuştur. Aleyhissalatu vesselam da: “Ona emret, hanımına dönsün. Kadın temizleninceye kadar yanında tutsun. Sonra tekrar hayz olup temizleninceye kadar ...

Devamını Oku »

Göz Değmesi

Hadis No : 4029 Ravi: İbnu Abbas Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Göz değmesi haktır. Eğer kaderi (delip) geçecek bir şey olsaydı, bu göz değmesi olurdu. Yıkanmanız taleb edilirse yıkanıverin.” [Tirmizi’de “GÖZ değmesi haktır” ibaresi yoktur.] Kaynak: Müslim, Selam 42, ...

Devamını Oku »

Duhulden (Gerdekten) Önce Boşama

Hadis No : 4046 Ravi: Tavus Tanım: Ebu’s-Sahba [adında birisi] İbnu Abbas (ra)’a [sık sık sualler sorardı]. Bir defasında: “Bir kimsenin, hanımını duhulden (temastan) önce üç kere boşaması halinde, alimlerin bunu, bir talak addetiklerini bilmiyor musunuz?” dedi. İbnu Abbas (ra) ...

Devamını Oku »