Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Tefsir Bölümü - Esbab-ı Nüzule Dair > Enfal Suresi İle İlgili Hadisler

Enfal Suresi İle İlgili Hadisler

Hadis No : 0609
Ravi: İbnu Cübeyr
Tanım: İbnu Abbas (ra)’a “Enfal süresi (ne hususta indi?)” diye sordum, bana: “Bedir Savaşı uzerine indi” cevabını verdi.

Kaynak: Buhari, Tefsir, Enfal 1; Müslim, Tefsir, 31, (3031)

 

Hadis No : 0610
Ravi: Mus’ab İbnu Sa’d
Tanım: Babasından (ra) naklettiğine göre, babası şöyle demiştir: “Bedir Savaşı sırasında bir kılıçla geldim ve: Ey Allah’ın Resulü, Allah kalbimi müşriklerden kurtardı, bu kılıcı bana bağışla” dedim. Bana: “Bu mal ne senin, ne de benim” diye cevap verdi. Ben (içimden): “”Bu kılıç, savaş sırasında benim kadar ciddi hizmette bulunmayan birine verilebilir” diyerek ayrıldım. Sonra Resulullah (sav) benim yanıma geldi ve: “Sen, kılıç benim değilken onu benden istemiştin. Şimdi ise artık benim oldu, al, bu senin olsun!” dedi.” Şu ayet inmişti: “Ey Muhammed! Sana ganimetlere dair soru sorarlar, de ki: “Ganimetler Allah’ın ve Peygamberindir, inanıyorsanız Allah’tan sakının…” (Enfal, 1)

Kaynak: Müslim, Cihad 33, (1748); Tirmizi, Tefsir, Enfal (3080); Ebu Davud, Cihad 156, (2740)

 

Hadis No : 0611
Ravi: Ebu Said
Tanım: Tekrar savaşmak için bir tarafa çekilmek veya bir başka topluluğa katılmak maksadı dışında, savaş günü arkasını düşmana dönen kimse Allah’tan bir gazaba uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Ne kötü bir dönüştür! (Enfal, 16) ayeti Bedir günü indi.

Kaynak: Ebu Davud, Cihad 106, (2648)

 

Hadis No : 0612
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Allah katında yeryüzündeki canlıların en kötüsü gerçeği akletmeyen sağırlar ve dilsizledir (Enfal, 22) ayetinde kastedilmiş olanlar Abdü’d-Daroğullarından bir gruptur.

Kaynak: Buhari, Tefsir, Enfal 1

 

Hadis No : 0613
Ravi: Enes
Tanım: Ebu Cehl (birgün) şöye dedi: “Allah’ımız, eğer bu Kitap, gerçekten senin katından ise, bize gökten taş yağdır veya can yakıcı bir azab ver” (Enfal, 32) diye dua etmişti. Şu ayet indi: “Sen içlerinde iken Allah onlara azab etmez. Onlar bağışlanma dilerken de elbette Allah azab edecek değildir” (Enfal, 33) Müşrikler mü’minleri Mekke’den çıkardıkları zaman da şu ayet indi: “Yoksa Mecsid-i Haram’a girmekten men ederlerken Allah onlara niçin azab etmesin?” (Enfal, 34).

Kaynak: Buhari, Tefsir, Enfal 3, 4; Müslim, Sıfatu’l-Münafıkin 37, (2796)

 

Hadis No : 0614
Ravi: Ukbe İbni Amir
Tanım: Resulullah (sav) minberde iken dinledim, şu ayeti okudu: “Ey iman edenler! Onlara karşı gücünüzün yettiği kadar -Allah’ın düşmanı ve sizin düşmanlarınızı ve bunların dışında Allah’ın bilip sizin bilmediklerinizi yıldırmak üzere kuvvet ve savaş atları hazırlayın…” (Enfal, 60). Ayette geçen “kuvvet”i “Bilesiniz, kuvvet “atmak”tır” diye açıkladı ve bunu üç kere tekrar etti.”

Kaynak: Müslim, İmaret 167, (1917); Tirmizi, Tefsir, Enfal (3083); Ebu Davud, Cihad 24, (2514)

 

Hadis No : 0615
Ravi: Ukbe İbni Amir
Tanım: Müslim ve Tirmizi’de şu ziyade vardır: “… Haberiniz olsun! Allah, arzı fethetmenizi müyesser kılacak, ihtiyaçlarınız (Allah tarafından) karşılanacaktır. Sizden kimse oklarıyla oynamaktan sakın geri kalmasın.”

Kaynak: Müslim, İmaret 168, (1918)

 

Hadis No : 0616
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Ey Peygamber! Mü’minleri savaşa teşvik et. Sizin sabırlı yirmi kişiniz onlardan iki yüz kişiyi yener. Sizin yüz kişiniz, inkar edenlerden bin kişiyi yener; çünkü onlar anlayışsız bir güruhtur (Enfal, 65) ayeti inince bir kişinin on kişinin önünden kaçmaması, yirmi kişinin de iki yüz kişinin önünden kaçmaması farz kılındı. Sonra da şu ayet indi: “Şimdi Allah yükünüzü hafifletti, zira içinizde zaaf bulunduğunu biliyordu. Sizin sabırlı yüz kişiniz, onlardan iki yüz kişiyi yener. Sizin bin kişiniz, Allah’ın izniyle, iki bin kişiyi yener. Allah sabredenlerle beraberdir.” (Enfal, 66). Böylece yüz kişinin, iki yüz kişinin önünden kaçmaması farz kılındı.

Kaynak: Buhari, Tefsir, Enfal 6, 7; Ebu Davud, Cihad 106, (2646)

 

Hadis No : 0617
Ravi:
Tanım: Bir rivayette de şöyle denir: “… Sizin sabırlı yirmi kişiniz, onlardan iki bin kişiyi yener” ayeti nazil olunca bu, Müslümanlara ağır geldi ve şu ayet indi: “Şimdi Allah yükünüzü hafifletti. Zira içinizde zaaf bulunduğunu biliyordu. Sizin sabırlı yüz kişiniz onlardan iki yüz kişiyi yener. Sizin bin kişiniz, Allah’ın izniyle onlardan iki bin kişiyi yener..” (Enfal, 66). Allah onlardan miktarı hafiflettikçe, Müslümanların sabrı da -azaltılan miktar nisbetinde- eksildi.”

Kaynak: Ebu Davud, Cihad 106, (2646)

 

Hadis No : 0618
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ganimetler sizden önce hiçbir başı siyaha (yani ademoğluna) helal kılınmadı. Ganimet alındığı zaman gökten inen bir ateş onu yakardı. -Ravi Süleyman el-A’meş der ki: “(Başı siyah tabirini) şimdilerde Ebü Hüreyre’den başka kullanan birini göremiyorum- Bedir savaşı sırasında henüz helal edilmezden önce, Müslümanlar ganimetleri aldılar. Bunun üzerine Cenab-ı Hak şu ayeti indirdi: “Daha önceden Allah’tan verilmiş bir hüküm olmasaydı, aldıklarınızdan ötürü size büyük bir azab erişirdi…” (Enfal, 68).

Kaynak: Tirmizi, Tefsir, Enfal, (3084)

 

Hadis No : 0619
Ravi: Ömer
Tanım: Bedir savaşında Hz. Peygamber (sav) (esirlerin serbest bırakılmaları mukabilinde) fiyde-i necat alınca Cenab-ı Hakk şu ayeti indirdi: “Yeryüzünde savaşırken, düşmanı yere sermeden esir almak hiçbir peygambere yaraşmaz. Geçici dünya malını istiyorsunuz. Oysa Allah ahireti kazanmanızı ister. Allah güçlüdür, hakimdir. Daha önceden Allah’tan verilmiş bir hüküm olmasaydı, aldıklarınızdan ötürü size büyük bir azab erişirdi. Elde ettiğiniz ganimetleri temiz ve helal olarak yiyin…” (Enfal 67-69). Ganimetler sonradan helal kılındı.

Kaynak: Ebu Davud, Cihad (2690); Müslim, Cihad 58, (1763)

 

Hadis No : 0620
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Şu iki ayet hakkında aşağıdaki açıklamayı yapmıştır: “Doğrusu inanıp hicret edenler, Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad edenler ve Muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler, işte bunlar birbirlerinin dostudurlar” ve “İnanıp hicret etmeyenlerle, -hicret edene kadar- sizin dostluğunuz yoktur. Fakat din uğrunda yardım isterlerse, aranızda anlaşma olmayan topluluktan başkasına karşı onlara yardım etmeniz gerekir. Allah işlediklerinizi görür. İnkar edenler birbirlerinin dostlarıdır. Eğer siz aranızda dost olmazsanız yeryüzünde kargaşalık, fitne ve büyük bozgun çıkar, inanıp hicret eden, Allah yolunda savaşanlar ve Muhacirleri barındırıp, onlara yardım edenler, işte onlar gerçekten inanmış olanlardır. Onlara mağfiret ve cömertçe verilmiş rızıklar vardır. Sonra inanıp hicret eden ve sizinle birlikte savaşanlar, işte onlar sizdendir.” Bedeviler muhacire varis olmazdı, muhacir de ona varis olmazdı. Bu durum nesh edildi. Ayet şöyle buyurdu: “Birbirinin mirascısı olan akraba Allah’ın kitabına göre birbirine daha yakındır. Doğrusu Allah her şeyi bilir.” (Enfal, 22-25)

Kaynak: Ebu Davud, Feraiz 16, (2924)

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Zariyat Suresi İle İlgili Hadisler

Hadis No : 0786 Ravi: Enes Tanım: Onlar gecenin (ancak) az bir kısmında uyurlardı (Zariyat, ...