Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Oruç Bölümü > Orucun Farzları Sünnetleri Ve Ahkamı

Orucun Farzları Sünnetleri Ve Ahkamı

Hadis No : 3104
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav) ramazanı zikrederek buyurdular ki: “Hilali görünceye kadar oruç tutmayın, yine (müteakip) hilali görünceye kadar da yemeyin. Bulut araya girerse ayı takdir edin.” (Buhari’nin bir rivayetinde: “Bulut, görmenize mani olursa sayıyı otuza tamamlayın” denmiştir. Müslim ve Nesai’nin Ebu Hüreyre’den kaydettikleri bir rivayette: “Hava bulutlu ise otuz gün oruç tutun” denmiştir.)

Kaynak: Buhari, Savm 11, 5, 13, Talak 25; Müslim, Sıyam 9, (1080); Muvatta, Sıyam 1, (1, 286); Ebu Davud, Sa

 

Hadis No : 3105
Ravi: Huzeyfe
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ramazan ayını, hilali görmedikçe veya sayıyı ikmdl etmedikçe öne alıp başlatmayın. (Hilali görüp veya sayıyı tamamladıktan) sonra müteakip hilali görünceye veya sayıyı tamamlayıncaya kadar orucu tutun.”

Kaynak: Ebu Davud, Savm 6, (2362); Nesai, Savm 13, (4, 136,136)

 

Hadis No : 3106
Ravi: Aişe
Tanım: Resulullah (sav) şaban ayının günlerini hesapladığı kadar başka bir ayın günlerini hesaplamadı. Sonra ramazan hilalini görünce oruca başlardı. Eğer bulut araya girer (hilali göremez) ise (şabanı) otuz gün olarak hesaplar, sonra ramazan orucuna başlardı.

Kaynak: Ebu Davud, Savm 6, (2325)

 

Hadis No : 3107
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Bir Bedevi Resulullah (sav)’a gelerek: “Ben hilali -yani ramazan hilalini- gördüm!” dedi. Aleyhissalatu vesselam: Allah’tan başka ilah olmadığına şehadet getirirmisin?” diye sordu. Adam “evet” deyince: “Muhammed’in Allah Resulü olduğuna da şehadet eder misiniz?” dedi. Adam buna da: “evet” diye cevap verince,Efendimiz: “Ey Bilal!” dedi, “halka yarın oruç tutmalarını ilan et!”

Kaynak: Ebu Davud, Sıyam 14, (2340, 2341); Tirmizi, Savm 7, (691); Nesai, Savm 8, (4,132); İbnu Mace, Sıyam

 

Hadis No : 3108
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Halk hilali görmek için gayret sarfetti. Ben, Resulullah (sav)’ı gördüğümü (tek başıma) söyledim. Sözüm üzerine oruç tuttu ve halka da oruç tutmalarını emretti.

Kaynak: Ebu Davud, Savm 14, (2342)

 

Hadis No : 3109
Ravi: Haris İbnu Hatib
Tanım: Hüseyin İbnu’l-Haris el-Cedeli, Haris İbnu Hatib (ra)’den anlatıyor: “Haris dedi ki: “Resulullah (sav) hilali görünce oruç tutmamızı emretti, eğer biz göremez de iki adil şahid gördükleri hususunda şehadet ederlerse, onların şehadetlerine uyarak tutacaktık.”

Kaynak: Ebu Davud, Savm 13, (2338)

 

Hadis No : 3110
Ravi: Ebu Umayr İbnu Enes
Tanım: Ebu Umayr İbnu Enes, Resulullah (sav)’ın ashabından olan amcalarından naklettiğine göre, bir grup kimse Resulullah (sav)’a binekleriyle gelip: “Dün hilali gördük” diye şehadette bulundular. Bunun üzerine, Efendimiz onlara oruçlarını açmalarını, sabah olunca da musallaya (bayram namazına) gelmelerini emretti.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 255, (1157); Nesai, Iydeyn 2, (3, 180)

 

Hadis No : 3111
Ravi: Küreyb
Tanım: Ben Şam’da iken ramazan hilali beklenmişti. Hilali bir cuma günü ben de gördüm. Sonra ayın sonunda Medine’ye geldim, İbnu Abbas (ra): “Hilali ne zaman görmüştünüz?” diye sordu. Ben: “Cuma günü!” dedim, İbnu Abbas tekrar: “Sen de hilali gördün mü?”dedi. Ben: “Evet, hem ben, hem de halk gördü ve herkes oruç tuttu. Hz. Muaviye (ra) de oruç tuttu!” dedim, İbnu Abbas (ra): “Ama biz hilali cumartesi gecesi gördük. Öyleyse otuza tamamlayıncaya veya hilali görünceye kadar tutmalıyız.” dedi. Ben: “Hz. Muaviye’nin görmesiyle ve onun orucuyla iktifa etmiyor musun?” dedim. Cevaben: “Hayır! Resulullah (sav) bize böyle emretti” dedi.

Kaynak: Müslim, Sıyam 28, (1087); Ebu Davud, Savm 9, (2332); Tirmizi, Savm 9, (693); Nesai, Savm 7, (4, 131)

 

Hadis No : 3112
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “(Muteber) oruç, (hep beraber) tuttuğunuz gündekidir, (Muteber) iftar, (hep beraber) ettiğiniz gündekidir. (Muteber) kurban (hep beraber) kurban kestiğiniz gündekidir.”

Kaynak: Tirmizi, Savm 11, (697); Ebu Davud, Savm 5, (2324)

 

Hadis No : 3113
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ramazan ayı şöyle, şöyle şöyledir -bu sırada iki elini bütün parmaklarıyla iki sefer çırptı, üçüncü çırpışta sağ veya sol başparmağını yumdu.-”

Kaynak: Buhari, Savm 13, 6, 11, Talak 29; Müslim, Savm 13-16, (1080); Ebu Davud, Savm 4, (2319, 2320, 2321);

 

Hadis No : 3114
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Müslim ve Nesai’de gelen bir rivayette: “Biz ümmi bir milletiz, yazmayız ve hesap yapmayız. Ay, şöyle şöyledir” dedi. Yani bir defasında yirmidokuz, bir defasında otuz gösterdi” denmiştir.

Kaynak: Müslim, Savm 13-16, (1080); Nesai, Savm 17, (4,139, 140)

 

Hadis No : 3115
Ravi: Ebu Bekre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “İki bayram ayı eksilmezler: Bunlar Ramazan ve Zü’l-Hicce aylarıdır.”

Kaynak: Buhari, Savm 12; Müslim, Sıyam 31, (1089); Ebu Davud, Savm 4, (2323); Tirmizi, Savm 8, (692)

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Şaban Orucu

Hadis No : 3142 Ravi: Aişe Tanım: Resulullah (sav) (bazan) oruca öyle devam ederdi ki, ...