Anasayfa > Etiket: Oruç Bölümü

Etiket Arşivi: Oruç Bölümü

Zilhicce’den On Gün

Hadis No : 3146 Ravi: Hüneyde İbnu Halid Tanım: Hüneyde İbnu Halid hanımından, o da Resulullah (sav)’ın zevcelerinden birinden anlatıyor: “Resulullah (sav) Zilhicceden dokuz günle Aşura günü oruç tutardı. Bir de her aydan üç gün, ayın ilk pazartesi ile perşembe ...

Devamını Oku »

Unutarak Orucu Bozma

Hadis No : 3134 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim oruçlu olduğu halde unutur ve yerse veya içerse orucunu tamamlasın. Çünkü ona Allah yedirip içirmiştir.” Kaynak: Buhari, Savm 26, Eyman 15; Müslim, Sıyam 171, (1155); Tirmizi, Savm ...

Devamını Oku »

Şevval’den Altı Gün

Hadis No : 3145 Ravi: Eyub Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yıl orucu tutmuş olur.” Kaynak: Müslim, Sıyam 204, (1164); Tirmizi, Savm 53, (759); Ebu Davud, Savm ...

Devamını Oku »

Şaban Orucu

Hadis No : 3142 Ravi: Aişe Tanım: Resulullah (sav) (bazan) oruca öyle devam ederdi ki, “(Bu ay) hiç yemiyecek” derdik. Bazan da öyle devamlı yerdi ki, “(Bu ay) hiç tutmayacak” derdik. Ben, onun ramazan dışında bir ayı tam olarak tuttuğunu ...

Devamını Oku »

Receb Orucu

Hadis No : 3141 Ravi: Abbad İbnu Hanif Tanım: Said İbnu Cübeyr (ra)’e Receb ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: İbnu Abbas (ra)’ı dinledim, şöyle demişti: “Resulullah (sav) Receb ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz, “(Galiba) hiç ...

Devamını Oku »

Öpme Ve Mübaşeret

Hadis No : 3129 Ravi: Aişe Tanım: Resulullah (sav) oruçlu olduğu halde hanımlarından birini öperdi.” (Hz. Aişe bunu söyleyip sonra güldü.) Kaynak: Buhari, Savm 24, 23; Müslim, Sıyam 62-65, (1106); Muvatta, Sıyam 14, (1, 292); Ebu Davud, Savm 33, ( ...

Devamını Oku »

Orucun Zamanı

Hadis No : 3135 Ravi: Enes Tanım: Resulullah (sav), bazan olurdu bir ay boyu oruç tutmazdı ve o aydan hiç oruç tutmayacağını zannederdik. Bazan da (öylesine ara vermeden) tutardı ki, o aydan hiç bir günü oruçsuz geçirmeyecek zannederdik. Sen onu, ...

Devamını Oku »

Orucun Ve Ramazan Ayının Fazileti

Hadis No : 3095 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ademoğlunun her ameli katlanır. (Zira Cenab-ı Hakk’ın bu husustaki sünneti şudur): “Hayır ameller en az on misliyle yazılır, bu yediyüz misline kadar çıkar. Allah Teala Hazretleri (bir hadis-i ...

Devamını Oku »

Orucun Sünnetleri

Hadis No : 3168 Ravi: Enes Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sahur yemeği yiyin, zira sahurda bereket var.” Kaynak: Buhari, Savm 20; Müslim, Sıyam 45, (1095); Tirmizi, Savm 17, (708); Nesai, Savm 18, (4, 141)   Hadis No : 3169 ...

Devamını Oku »

Orucun Rükunleri

Hadis No : 3116 Ravi: Hafsa Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim orucu fecirden önce niyetle (kesin kılmazsa) onun orucu yoktur.” Kaynak: Ebu Davud, Savm 71, (2454); Tirmizi, Savm 33, (730); Nesai, Savm 68, (4, 196, 197)   Hadis No ...

Devamını Oku »

Orucun Haram Olduğu Günler

Hadis No : 3157 Ravi: Ebu Said Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “İki günde oruç caiz olmaz: Fıtır günü (Ramazan bayramının birinci günü) ve Nahr günü.” Kaynak: Buhari, Savm 67, Fadlu’s-Salat 6, Cezau’s-Sayd 26; Müslim, Sıyam 288, (827); Ebu Davud, ...

Devamını Oku »

Orucun Farzları Sünnetleri Ve Ahkamı

Hadis No : 3104 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Resulullah (sav) ramazanı zikrederek buyurdular ki: “Hilali görünceye kadar oruç tutmayın, yine (müteakip) hilali görünceye kadar da yemeyin. Bulut araya girerse ayı takdir edin.” (Buhari’nin bir rivayetinde: “Bulut, görmenize mani olursa sayıyı ...

Devamını Oku »

Orucu Yemeyi Gerektiren Şeyler

Hadis No : 3205 Ravi: Nafi’ Tanım: İbnu Ömer (ra) diyor ki: “Ramazanı, hastalık ve sefer sebebiyle yiyenler, onu peş peşe tutarlar.” Kaynak: Muvatta, Sıyam 45, (1, 304)   Hadis No : 3206 Ravi: İbnu Şihab Tanım: Ebu Hüreyre ve ...

Devamını Oku »

Orucu Bozan Şeylerden Kaçınmak

Hadis No : 3120 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim kendiliğinden kusacak olursa, üzerine kaza gerekmez. Kim de isteyerek kusarsa orucunu kaza etsin.” Kaynak: Ebu Davud, Savm 32, (2380); Tirmizi, Savm 25, (720); İbnu Mace, Savm 16, ...

Devamını Oku »

Orucu Açmanın Mübah Olma Şartları

Hadis No : 3192 Ravi: Cabir Tanım: Resulullah (sav) fetih yılında Mekke’ye müteveccihen Ramazan ayında yola çıkmıştı. Küra’u’l-Gamim nam mevkiye gelinceye kadar kendisi de, beraberindekiler de oruç tuttular. Sonra orada bir bardak su istedi ve bardağı kaldırdı. Herkes bardağa baktı. ...

Devamını Oku »

Nafile Orucun Niyyeti

Hadis No : 3118 Ravi: Aişe Tanım: Resulullah (sav) bir gün bana: “Yanında (yiyecek) bir şey var mı?”diye sordu. “Hayır!” demem üzerine: “Ben oruç tutacağım!” buyurdu. Yanmıdan çıkınca bize bir hediye geldi “veya bize bir grup misafir geldi.- Resulullah (sav) ...

Devamını Oku »

Kefaret

Hadis No : 3215 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav)’a bir adam geldi ve: “Ey Allah’ın Resulü, helak oldum” dedi. Aleyhissalatu vesselam: “Seni helak eden şey nedir?” diye sorunca: “Oruçlu iken hanımıma temas ettim” dedi. Bunun üzerine Resulullah’la aralarında şu ...

Devamını Oku »

İftarda Ta’cil

Hadis No : 3178 Ravi: Sehl İbnu Sa’d Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “İnsanlar iftarda ta’cile yer verdikleri müddetçe hayır üzere devam ederler.” Kaynak: Buhari, Savm 45; Müslim, Sıyam 48, (1098); Muvatta, Sıyam 6, (1, 288); Tirmizi, Savm 13, (699) ...

Devamını Oku »