Dilin Afetleri

Hadis No : 5893
Ravi: Ebu Saidi’l-Hudri
Tanım: Resulullah (sa)’dan anlatıyor: “Ademoğlu sabaha erdi mi, bütün azaları, dile temenna edip: “Bizim hakkımızda Allah’tan kork. Zira biz sana tabiyiz. Sen istikamette olursan biz de istikamette oluruz, sen sapıtırsan biz de sapıtırız” derler.”

Kaynak: Tirmizi, Zühd 61, (2409)

 

Hadis No : 5894
Ravi: Sufyan İbnu Abdillah
Tanım: Ey Allah’ın Resulü dedim, “uyacağım bir amel tavsiye et bana!” Şu cevabı verdi: “Rabbim Allah’tır de, sonra doğru ol!” “Ey Allah’ın Resulü” dedim tekrar, “Benim hakkımda en çok korktuğunuz şey nedir?” Eliyle dilini tutup sonra: “İşte şu!” buyurdu.

Kaynak: Tirmizi, Zuhd 61, (2412)

 

Hadis No : 5895
Ravi: Ebu Hureyre
Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Allah’a ve ahiret gününe inanan kimse ya hayır konuşsun ya da sussun.” [Tirmizi’nin İbnu Ömer (ra)’den yaptığı diğer bir rivayette, Resulullah: “Kim susarsa kurtulur” buyurmuştur.]

Kaynak: Tirmizi, Kıyamet 51, (2502)

 

Hadis No : 5896
Ravi: Ali İbnu’l-Huseyn
Tanım: Ali İbnu’l-Huseyn, Ebu Hureyre (ra)’den naklediyor: “Resulullah (sa) buyurdular ki: “Kişinin malayani şeyleri terki İslam’ının güzelliğinden ileri gelir.”

Kaynak: Tirmizi, Zühd 11, (2318, 2319); Muvatta, Husnu’l-Hulk 3, (2, 903)

 

Hadis No : 5897
Ravi: Enes
Tanım: Bir adam ölmüştü, diğer biri, Resulullah (sa)’ın işiteceği şekilde onun için şöyle söyledi: “Cennet mübarek olsun!” Resulullah (sa) sordu: “Nereden biliyorsun? Belki de o malayani konuştu veya kendisini zengin kılmayacak bir miktarda cimrilik etti!”

Kaynak: Tirmizi, Zuhd 11, (2217)

 

Hadis No : 5898
Ravi: Ebu Hureyre
Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Kul (bazan), Allah’ın rızasına uygun olan bir kelamı, ehemmiyet vermeksizin sarfeder de Allah onun sebebiyle cennetteki derecesini yükseltir. Yine kul (bazan) Allah’ın hoşnutsuzluğuna sebep olan bir kelimeyi ehemmiyet vermeksizin sarfeder de Allah, o sebeple onu cehennemde yetmiş yıllık aşağıya atar.”

Kaynak: Buhari, Rikak 23; Müslim, Zühd 49, (2988); Muvatta, 4, (985); Tirmizi, Zühd 10, (2315)

 

Hadis No : 5899
Ravi: Kays İbnu Ebi Hazım
Tanım: Hz. Ebu Bekr (ra), Zeyneb adında Ahmesli bir kadının yanına girmişti. Onun için hiç konuşmadığını gördü: “Nesi var, niye konuşmuyor?” diye sordu. Oradakiler: “Hiç konuşmadan hacc yapıyor!” dediler. Hz. Ebu Bekr kadına: “Konuş. Zira bu yaptığın helal değil, bu cahiliye işidir” dedi. Kadın da konuşmaya başladı. Önce: “Sen kimsin?” diye sordu. Hz. Ebu Bekir: “Muhacirlerden biriyim!” dedi. “Hangi muhacirlerdensin?” “Kureyş’ten.” “Kureyş’ten kimlerdensin.” “Oo! Sen çok soru sordun! Ben Ebu Bekr’im.” “Allah’ın cahiliyeden sonra bize lütfettiği bu güzel din üzerine ne kadar baki kalacağız?” “İmamlarınız müstakim (doğru yolda) olduğu müddetçe bakisiniz.” “İmamlar ne demek?” “Kavmindeki reisler ve eşraflar var ya, halka emrederler, halk da onlara itaat eder?” “Evet!” “İşte onlar imamlardır.”

Kaynak: Buhari, Menakıbu-l Ensar 26

 

Hadis No : 5900
Ravi: Büreyre
Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Münafığa “efendi” demeyin. Zira eğer o, seyyid olursa Allah’ı kızdırırsınız.”

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 83, (4977)

 

Hadis No : 5901
Ravi: Ümmü Habibe
Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Ademoğlunun, emr-i bi’l-ma’ruf veya nehy-i ani’l-münker veya Allah Teala hazretlerine zikir hariç bütün sözleri lehine değil, aleyhinedir.”

Kaynak: Tirmizi, Zühd 63, (2414)

 

Hadis No : 5902
Ravi: İbnu Amr İbni’l As
Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Allah Teala hazretleri, insanlardan, sığırların dilleriyle toplamaları gibi, dilleriyle toplayan belagat sahiplerine buğzeder.”

Kaynak: Tirmizi, Edeb 82, (2857)
Hadis No : 5903
Ravi: Ebu Hureyre
Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Kim, insanların kalbini çelmek için kelamın kullanılışını öğrenirse, Allah kıyamet günü, ondan ne farz ne nafile hiçbir ibadetini kabul etmez!”

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 94, (5006)

 

Hadis No : 5904
Ravi: İbnu Mesud
Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Kelamda ileri gidenler helak oldular! Kelamda ileri gidenler helak oldular! Kelamda ileri gidenler helak oldular!”

Kaynak: Müslim, İlm 7, (2670); Ebu Davud, Sünnet 6, (4609)

 

Hadis No : 5905
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Meşrık cihetinden iki adam geldi ve bir hitabede bulundular. Onların beyanlarındaki güzellik herkesin hoşuna gitti. Bunun üzerine Resulullah (sa): “Beyanda mutlaka bir sihir var!” buyurdular.

Kaynak: Buhari, Tıbb 51; Muvatta, Kelam 7, (2, 986); Ebu Davud, Edeb 94, (5007); Tirmizi, Birr 81, (2029)

 

Hadis No : 5906
Ravi: Ebu Ümame
Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Ben, haklı bile olsa münakaşayı terkeden kimseye cennetin kenarında bir köşkü garanti ediyorum. Şaka bile olsa yalanı terkedene de cennetin ortasında bir köşkü, ahlakı güzel olana da cennetin en üstünde bir köşkü garanti ediyorum.”

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 7, (4800)

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*