Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Nezir (Adak) Bölümü > Ma’siyetle İlgili Nezir

Ma’siyetle İlgili Nezir

Hadis No : 5730
Ravi: Aişe
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ma’siyette (günan şeylerde) nezir yoktur. Bunun kefareti de yemin kefaretidir.”

Kaynak: Ebu Davud, Eyman 23, (3292); Tirmizi, Nüzur 1, (1524); Nesai, Eyman 41, (7, 26)

 

Hadis No : 5731
Ravi: İbnu Amr İbnu’l-As
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ancak, kendisiyle Allah Teala hazretlerinin rızası talep edilen şeylerde nezir vardır. Sıla-ı rahmi koparma üzerine de yemin yoktur.”

Kaynak: Ebu Davud, Eyman 15, (3273, 3274)

 

Hadis No : 5732
Ravi: İmran İbnu Husayn
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ne bir masiyette ne de insanoğlunun malik olmadığı bir şeyde nezir yoktur.”

Kaynak: Nesai, Eyman 14, (7, 28); Müslim, Nezr 8, (1641); Ebu Davud, Eyman 28, (3316)

 

Hadis No : 5733
Ravi: Yahya İbnu Said
Tanım: Kasım İbnu Muhammed’in şöyle söylediğini işittim: “İbnu Abbas (ra)’a bir kadın gelip: “Ben oğlumu kurban etmeye nezrettim! (Ne dersin?)” dedi. İbnu Abbas ona: “Oğlunu kesme, yeminine karşı keffarette bulun!” diye cevap verdi. Bu cevap karşısında orada bulunan yaşlı bir zat: “Bu nezirde nasıl keffaret olur?” dedi. İbnu Abbas açıkladı: “Allah Teala hazretleri Kur’an-ı Kerim’de: “Hanımlarına zıhar yapanlarınız bilsin ki, bu sözleriyle hanımları onların anneleri olmuş olmaz. Gerçekten onlar çirkin ve asılsız bir söz söylüyorlar…” (Mücadele 2) buyurmuş, sonra da gördüğün gibi, bu zıharda bulunanlara keffaret takdir etmiştir.”

Kaynak: Muvatta, Nüzur 7, (2, 476)

 

Hadis No : 5734
Ravi: Muhammed İbnu Münteşir
Tanım: Bir adam, Allah, düşmanından kurtardığı takdirde kendisini kurban etmeye nezretmişti. Durumu gelip İbnu Abbas (ra)’a sordu. O da, hizmetçisi Mesruk’a sormasını söyledi. Adam ona sorunca, Mesruk: “Sen kendini kurban etme. Çünkü, eğer mü’min biriysen, mü’min bir canı öldürmüş olacaksın; yok eğer kafirsen, cehenneme gitmede acelecilik etmiş olacaksın. En iyisi, bir koç satın al, bunu Müslümanlar için kes. Çünkü İshak aleyhisselam senden daha hayırlıdır. O bir koç ile fidyelendi” diye cevap verdi. Adam bu cevabı İbnu Abbas (ra)’a haber verdi. Bunun üzerine: “Sana, ben de böyle fetva vermeyi düşünmüştüm!” dedi. [Rezin tahric etmiştir.]

Kaynak: Rezin

 

Hadis No : 5735
Ravi: Ukbe İbnu Amir
Tanım: Resulullah (sav) buyurmuştur ki: “Nezir keffareti, başka bir şey zikredilmemişse yemin keffaretidir.”

Kaynak: Müslim, Nüzur 13, (1645); Ebu Davud, Eyman 31, (3323); Tirmizi, Nüzur 4, (1528)

 

Hadis No : 5736
Ravi: İmran İbnu Husayn
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Nezir iki çeşittir: Kimin nezri Allah’a taatla ilgiliyse bu nezir Allah içindir. Bunda vefa gerekir. Kimin nezri de Allah’a masiyetle ilgili ise işte bu nezir şeytan içindir, bunda vefa yoktur. Böyle bir nezirde bulunan kimse, nezri için, yeminde olduğu gibi keffarette bulunur.”

Kaynak: Nesai, Eyman 41, (7, 28, 29)

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*