Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Libas (Giyecekler) Bölümü > Giyim Ve Kıyafet Hakkında Hadisler

Giyim Ve Kıyafet Hakkında Hadisler

Hadis No : 5220
Ravi: Muhammed İbnu Rükane
Tanım: Babası (ra)’ndan anlatıyor: “Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bizimle müşrikler arasındaki fark, kalansuveler üzerindeki sarıklardır.”

Kaynak: Ebu Davud, Libas 24, (4078); Tirmizi, Libas 47, (1785)

 

Hadis No : 5221
Ravi: Ebu’l-Müleyh
Tanım: Babası (ra)’ndan anlatıyor: “Resulullah (sav): “Sarık sarın da ilminiz ziyadeleşsin!” buyurdular. Ravi devamla der ki: “Hz. Ali (ra) da: “Sarıklar Arapların taçlarıdır” buyurdular. [Hadis, Teysir’de Ebu Davud’a nisbet edilmiş ise de, onda mevcut delildir. Camiu’s-Sağir (1,555)’de mevcuttur.]

Kaynak:

 

Hadis No : 5222
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav) başına sarık sardığı zaman, ucunu iki omuzu arasından sarkıtırdı.

Kaynak: Tirmizi, Libas 12, (1736)

 

Hadis No : 5223
Ravi: Abdurrahman İbnu Avf
Tanım: Resulullah (sav) bana bir sarık sardı, onu önümden ve arkamdan birkaç parmak sarkıttı.

Kaynak: Ebu Davud, Libas 24, (4079)

 

Hadis No : 5224
Ravi: Amr İbnu Hureys
Tanım: Resulullah (sav)’ı gördüm, üzerinde siyah bir sarık vardı, iki ucunu omuzunun arasından sarkıtmıştı.

Kaynak: Müslim, Hacc 453, (1359); Ebu Davud, Libas 24, (4077); Nesai, Zinet 109, (8, 211)

 

Hadis No : 5225
Ravi: Ebu Kebşe el-Enmari
Tanım: Resulullah (sav)’ın ashabının kalansuveleri geniş idi.

Kaynak: Tirmizi, Libas 40, (1783)

 

Hadis No : 5226
Ravi: Esma Bintu Yezid İbni’s-Seken
Tanım: Resulullah (sav)’ın gömleğinin kolu bileğe kadardı.

Kaynak: Tirmizi, Libas 28, (1765); Ebu Davud, Libas 3, (4027)

 

Hadis No : 5227
Ravi: Ala İbn Abdirrahman
Tanım: Babasından naklediyor: “Ebu Said (ra)’e izar hakkında sordum. Dedi ki: “Tam bilene düştün! Resulullah (sav) şöyle demişti: “Mü’minin izarı bacağın yarısına kadar uzanmalıdır. Burası ile topuklar arasında olmasının da bir günahı yok. Ama topuktan aşağı inen kısım ateştedir. Kim de, gururla izarını (yerde) sürürse kıyamet günü Allah ona (rahmet) nazarı ile bakmaz.” [Ebu Davud’un rivayetinde “kıyamet günü” ibaresi mevcut değildir.]

Kaynak: Muvatta, Libas 12, (2, 914, 915); Ebu Davud, Libas 30, (4093); İbnu Mace, Libas 7, (3573)

 

Hadis No : 5228
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav) izar hakkında ne söylemişse o, kamis hakkında da muteberdir.

Kaynak: Ebu Davud, Libas 30, (4095)

 

Hadis No : 5229
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav): “Allah, elbisesini kibirle sürüyene bakmaz” buyurmuştur. Hz. Ebu Bekr (ra): “Ey Allah’ın Resulü! İzarım salık durumda, dikkat etmezsem sürünüyor” dedi. Aleyhissalatu vesselam: “Sen, bunu kibirle yapanlardan değilsin!” cevabını verdi.”

Kaynak: Buhari, Libas 5, 1, 2, Fezauli Ashab 5, Edeb 55; Müslim, Libas 45, (2085); Ebu Davud, Libas 28, (408

 

Hadis No : 5230
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav): “Kim elbisesini gururla yerde sürürse, kıyamet günü Allah ona (rahmet nazarıyla) bakmaz!” buyurmuştu. Ümmü Seleme atılarak: “Öyleyse kadınlar zeyllerini ne yapacaklar?” diye sordu. “Bir karış salarlar!” buyurdu. Ümmü Seleme: “Bu taktirde ayakları açılır!” dedi. Aleyhissalatu vesselam: “Öyleyse bir zira’ salsınlar bunu daha da artırmasınlar!” buyurdular.

Kaynak: Tirmizi, Libas 9, (1731); Nesai, Zinet 106, (8, 209); Ebu Davud, Libas 40, (4119)

 

Hadis No : 5231
Ravi: Cabir
Tanım: Resulullah (sav)’ı bir örtü ile ihtiba etmiş gördüm. Örtünün saçağı ayaklarının üzerine dökülmüştü.”

Kaynak: Ebu Davud, Libas 23, (4075)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Elbiselerin Renkleri Hakkında Hadisler

Hadis No : 5262 Ravi: İbnu Abbas Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Elbiselerden beyaz olanları ...