İpek Hakkında Hadisler

Hadis No : 5272
Ravi: Ebu Osman en-Nehdi
Tanım: Ömer İbnu’l-Hattab (ra), biz Utbe İbnu Ferkad ile Azerbaycan’da iken bize şöyle yazmıştı: “Ey Utbe, (bu mal) ne senin emeğin, ne babanın emeği ne de annenin emeğidir. Öyleyse mü’minleri, evlerinde, kendi evinde doyduğun şeyden doyur. Zevk için yemekten ve şirk ehlinin zinetinden, ipekli giymekten kaçın. Zira Resulullah (sav) şu kadarı hariç ipekli giymekten yasakladı ve Resulullah bize orta ve işaret parmağım kaldırarak birbirine bitiştirdi.”

Kaynak: Buhari, Libas 25; Müslim, Libas 12, (2069); Ebu Davud, Libas 10, (4042); Nesai, Zinet 93, (8, 202);

 

Hadis No : 5273
Ravi: Ali
Tanım: Resulullah (sav) bir miktar ipek alıp sağ avucuna koydu, bir miktar da altın alıp sol eline koydu sonra da: “Şu iki şey ümmetimin erkek kısmına haramdır” buyurdu. [Tirmizi, ve Nesai’de Ebu Musa’dan gelen diğer bir rivayette; “Ümmetimin erkeklerine, ipek elbise ve altın haram kılındı, kadınlarına helal kılındı” buyrulmuştur.]

Kaynak: Ebu Davud, Libas 14, (4057); Nesai, Zinet 40, (8, 160)

 

Hadis No : 5274
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Dünyada ipeği, ahirette nasibi olmayanlar giyer.”

Kaynak: Buhari, Libas, 25; Müslim, Libas 6, (2068); Nesai, Zinet 91,(8, 201)

 

Hadis No : 5275
Ravi: Ebu Ümame
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “İpeği dünyada giyen, ahirette giyemez.”

Kaynak: Buhari, Libas 25; Müslim, Libas 23, (2075); Nesai, Zinet 91, (8, 200)

 

Hadis No : 5276
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: (Babam) Ömer (ra) satılmakta olan atlas bir elbise gördü. Onu Resulullah (sav)’a getirip: “Ey Allah’ın Resulü! Bunu satın al da bayramlarda ve taşradan gelen heyetlerin karşılanması sırasında tecemmülen giyin!” dedi. Resulullah (sav): “Bu, (ahirette) nasibi olmayanların giysisidir” buyurdular. Sonra Hz. Ömer, Allah’ın dilediği kadar kaldı. Aleyhissalatu vesselam ona atlastan mamul bir cübbe gönderdi. Ömer gelerek: “Ey Allah’ın Resulü! Siz (ipek hakkında): “Bu, (ahirette) nasibi olmayanların giyeceğidir” demiştiniz. Sonra bana bunu gönderdiniz, (hikmeti nedir?)” dedi. Aleyhissalatu vesselam, buna karşılık: “Bunu, sana bizzat giyesin diye göndermedim. Bilakis, satasın ve parasıyla ihtiyaçlarını göresin diye göndermiştim” buyurdular.

Kaynak: Buhari, Libas 30, Cum’a 7, İydeyn 1, Büyu 40, Hibe 27, 29, Cihad 177, Edeb 9, 66; Müslim, Libas 6, (

 

Hadis No : 5277
Ravi: Ali
Tanım: Resulullah (sav) bana siyera (denen yolyol sarı kalemli dokunmuş ipek) kumaştan bir takım elbise giydirdi. Sonra ben onu giyip çıktım (Resulullah bunu üzerimde görünce bana kızmıştı), öfkesini yüzünde görüyordum. Hemen dönüp, onu hanımlarım arasında başörtüsü yapmaları için taksim ettim.”

Kaynak: Buhari, Libas 30, Hibe 27, Nafakat 11; Müslim, Libas 19, (2071); Ebu Davud, Libas 10, (4043); Nesai,

 

Hadis No : 5278
Ravi:
Tanım: Müslim’in bir diğer rivayetinde şöyle denmiştir. Dümetu’l-Cendel şefi Ukeydir, Resulullah (sav)’a ipek bir elbise hediye etti. Aleyhissalatu vesselam da onu Hz. Ali (ra)’ye verdi ve: “Bunu Fatımalar arasında taksim et!” buyurdular.

Kaynak: Müslim, Libas 18, (2071)

 

Hadis No : 5279
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav) saf ipekten yapılmış elbiseyi yasakladı. Ama alem olarak konan ve kumaşın direzisinde kullanılan ipeğe yasak yoktur.

Kaynak: Ebu Davud, Libas 12, (4055)

 

Hadis No : 5280
Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sav) Zübeyr İbnu’l-Avvam ve Abdurrahman İbnu Avf (ra) için kendilerindeki uyuz sebebiyle ipekli giymelerine izin verdi.

Kaynak:

 

Hadis No : 5281
Ravi:
Tanım: Bir rivayette de şöyle denmiştir: “Resulullah (sav)’a (hacc sırasında) bitten şikayet ettiler. Aleyhissalatu vesselam onlara katıldıkları gazveleri sırasında ipek gömlekler giymeye ruhsat tanıdı.”

Kaynak: Buhari, Libas 29, Cihad 91; Müslim, Libas 25, (2076); Tirmizi, Libas 2, (1722); Ebu Davud, Libas 13,

 

Hadis No : 5282
Ravi: Süveyd İbnu Gafele
Tanım: Hz. Ömer (ra) el-Cabiye’de halka hitap ederek: “Resulullah (as) iki, üç veya dört parmak yeri hariç, ipek giymeyi yasaklamıştı!” dedi.

Kaynak: Müslim, Libas 12, (2069)

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Elbiselerin Renkleri Hakkında Hadisler

Hadis No : 5262 Ravi: İbnu Abbas Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Elbiselerden beyaz olanları ...