Mekruh Kazançlar

Hadis No : 5171
Ravi: Ebu Mes’ud
Tanım: Resulullah (sav) köpeğin semenini, fahişenin mehrini ve kahinin ücretini yasakladı.

Kaynak: Buhari, Büyu 113, İcare 20, Talak 51, Tıb 46; Müslim, Müsakat 39, 1567; Muvatta, Büyu 68, (2, 656);

 

Hadis No : 5172
Ravi: Ebu Cuheyfe
Tanım: Resulullah (sav) kan mukabilinde alınan semenden, köpek semeninden, fuhuş kazancından men etti. Dövme yapanı, dövme yaptıranı, faiz yiyeni, faiz yedireni ve musavverleri lanetledi.

Kaynak: Buhari, Büyu 113, 25, Talak, Libas 86, 96; Ebu Davud, Büyu 65, (3483)

 

Hadis No : 5173
Ravi: Ebu Hureyre
Tanım: Resulullah (sav) cariyenin kesbini nehyetti. [Ebu Davud, Rafi İbnu Hadiç’ten yaptığı rivayette şu ziyadeyi kaydeder: “..Kazancın nereden olduğunu bilinceye kadar…”]

Kaynak: Buhari, İcare 20, Talak 61; Ebu Davud, Büyu 40, (3425)

 

Hadis No : 5174
Ravi: Osman
Tanım: Çocukları kesbe mecbur etmeyin. Siz onları kesbe mecbur ettiğiniz zaman hırsızlık yaparlar. San’at sahibi olmayan cariyeleri de kesbe zorlamayın. Zira siz onları kesbe zorladığınız takdirde ferçleriyle kazanırlar. Onların getireceği paraya karşı istiğna gösterin ki, Allah da sizi müstağni kılsın. Size temiz olan yiyecekler yaraşır.

Kaynak: Muvatta, İsti’zan 42, (2,981)

 

Hadis No : 5175
Ravi: Aişe
Tanım: Hz. Ebu Bekr (ra)’in bir kölesi vardı. Bu köle çalışıp kendisine belli bir haraç ödüyordu. Hz. Ebu Bekr onun kazancından yiyordu. Bir gün yine bir şeyler getirdi. Ebu Bekr (ra) bundan da yedi. Ancak kölesi: “Bu yediğin nedir, biliyor musun?” dedi. Hz. Ebu Bekir: “Neymiş o?” deyince köle açıkladı: “Ben cahiliye devrinde kahinlik yapardım. Aslında bu işin ehli de değildim. Bu sebeple (kafadan atıp bir) adam aldatmıştım. (Bugün yolda) bana rastladı ve (kahinliğimden kalma eski) bir borcunu ödedi. Yediğiniz işte bu idi!” Bunun üzerine Ebu Bekr elini boğazına atıp, midesinde her ne varsa kusup çıkardı.

Kaynak: Buhari, Menakıbu’l-Ensar, 26

 

Hadis No : 5176
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav) köpeğin semeninden nehiy buyurdular. Eğer (sahibi, öldürülen) köpeğin semenini istemeye gelirse, avucunu toprakla doldurun. (Metin Ebu Davud’a, aittir.)

Kaynak: Ebu Davud, Büyu 68, (3482); Nesai, Büyu 91, (7,309)

 

Hadis No : 5177
Ravi: Ebu Hureyre
Tanım: Resulullah (sav), av köpeği hariç, köpeğin semenini yasakladı.

Kaynak: Tirmizi, Büyu 50, (1281)

 

Hadis No : 5178
Ravi: Cabir
Tanım: Resulullah (sav) kedinin yenmesini ve semenini yasakladı.

Kaynak: Ebu Davud, Büyu 64, (3480); Tirmizi, Büyu 49, (1280)

 

Hadis No : 5179
Ravi: İbnu Muhayyısa el-Ensari
Tanım: Babasından anlattığına göre, babası Muhayyısa haccamın kiralanması hususunda izin istedi. Resulullah onu menetti. Muhayyısa’nın haccam bir azadlısı vardı. Sorup izin istemeye ara vermedi. Sonunda (sav) kendisine: “Onunla deveni ve köleni beşle, (kendin yeme!)” buyurdular.

Kaynak: Muvatta, İsti’zan 28 (2, 970); Ebu Davud, Büyu 28, (3422); Tirmizi, Büyu 47, (1277); İbnu Mace, Tica

 

Hadis No : 5180
Ravi:
Tanım: Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Ben teyzeme bir köle bağışladım ve ben onun teyzem hakkında mübarek olmasını diliyorum. Teyzeme: “Onu haccama teslim etme, kuyumcuya ve kasaba da teslim etme!” dedim.”

Kaynak: Ebu Davud, Büyu 49, (3430)

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*