Mübah Olan Kazançlar

Hadis No : 5154
Ravi: Aişe
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Muhakkak ki yediğinizin en temizi kendi kesbinizden olandır. Muhakkak ki evladlarınız da kendi kesbinizdendir.”

Kaynak: Ebu Davud, Büyu 79; Tirmizi, Ahkam, 22, (1358); Nesai, Büyu 1, (7, 249); İbnu Mace, Ticarat 1, (2137

 

Hadis No : 5155
Ravi: Sa’d İbnu Ebi Vakkas
Tanım: Sanki Mudar kabilesine mensup uzun boylu bir kadın ayağa kalkıp: “Ey Allah’ın Resulü! Biz (kadın)lar babalarımız ve evladlarımız ve kocalarımız üzerine yüküz. Onların mallarında emirleri dışında, tasarrufu bize helal olan nedir?” diye sualde bulundu. Aleyhissalatu vesselam: “Size helal olan “taze”dir. Ondan hem yiyin, hem de hediye edin!” buyurdular.” Ebu Davud der ki: “Tazeden maksad ekmek, sebze ve taze meyve gibi fazla kalınca bozulan yiyecekleridir.”

Kaynak: Ebu Davud, Zekat 44, (1686)

 

Hadis No : 5156
Ravi: Aişe
Tanım: Ebu Süfyan’ın karısı Hind, (Bir gün gelerek) “Ey Allah’ın Resulü” dedi. “Ebu Süfyan cimri bir adamdır. Bana ve çocuğuma yetecek miktarda (nafaka) vermiyor. Durumu idare için, onun bilmez tarafından, almam gerekiyor! (Ne yapayım?)” Aleyhissalatu vesselam: “Örfe göre sana ve çocuğuna kifayet edecek miktarda al!” buyurdular.”

Kaynak: Buhari, Büyu 95, Mezalim 1, Nafakat 5, 9, 14, Eyman 3, Ahkam 14, 180; Müslim, Akdiye 7, (1714); Ebu

 

Hadis No : 5157
Ravi: Kasım İbnu Muhammed
Tanım: Bir adam İbnu Abbas (ra)’a: “Yanımda bir devesi olan bir yetim var. Devesinin sütünden içebilir miyim?” diye sormuştu. İbnu Abbas şu cevabı verdi: “Eğer deve kaybolunca arıyor, katran vesairesini sürerek tedavisini yapıyor, su yalağını onarıyor, sulama gününde suyunu içiriyorsan yavruya zarar vermeden ve memeyi tamamen kurutmadan içebilirsin.”

Kaynak: Muvatta, Sıfatu’n-Nebi 33, (2, 934)

 

Hadis No : 5158
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Üzerine ücret almada en haklı olduğunuz şey Kitabullah’tır.”

Kaynak: Buhari, İcare 16 (muallak olarak kaydetmiştir), Tıbb 34

 

Hadis No : 5159
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Anlatıldığına göre, kendisine mushaf yazmanın ücreti hakkında sorulmuştu. Şu cevapta bulundu: “Bunda bir beis yok. Onlar, bu işte, ressam durumundadırlar, ellerinin emeğini yemektedirler.” [Rezin tahric etmiştir.]

Kaynak: Rezin

 

Hadis No : 5160
Ravi: Aişe
Tanım: Hz. Ebu Bekr (ra) halife seçildiği zaman: “Kavmim biliyor ki, benim mesleğim ailemin nafakasını te’minden aciz değildir. Ancak şimdi Müslümanların işleriyle meşgulüm. Bu sebeple Ebu Bekr’in ailesi beytü’l-malden yiyecek, o da Müslümanlar için çalışacak” dedi.

Kaynak: Buhari, Büyu 15

 

Hadis No : 5161
Ravi: Büreyde
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Biz kimi bir işe tayin eder, bir rızık tahsis edersek, bu tahsis edilenden maada aldığı gulüldür (devlet malından hırsızlıktır).”

Kaynak: Ebu Davud, Haraç 10, (2943)

 

Hadis No : 5162
Ravi: Müstevrid İbnu Şeddad
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim bize memur olursa, kendine bir zevce edinsin. Hizmetçisi yoksa bir de hizmetçi edinsin. Meskeni yoksa bir mesken edinsin.” Hz. Ebu Bekr (radıyallahu anh) dedi ki: “Resulullah aleyhissalatu vesselamım şöyle buyurdukları bana haber verildi: “Kim bunun dışında bir şey edinirse, bu kimse haindir, hırsızdır.”

Kaynak: Ebu Davud, Haraç 10, (2945)

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*