Kadılık Adabı

Hadis No : 4878
Ravi: Ali
Tanım: Resulullah (sav) beni Yemen’e kadı olarak gönderdi. O sıralarda henüz yaşım küçüktü, kazayı (hüküm vermeyi) bilmiyordum (Beni takviye için): “(Sen tereddüt etme, git! Bu vazife için) Allah kalbine hidayet koyacak ve delili de sabit kılacak. Yanına iki hasım geldiği vakit, birinciyi dinlediğin gibi, diğerini de dinlemeden sakın hüküm verme. Böyle yapman (daha isabetli) karar vermen için gereklidir!” buyurdular. Hz. Ali devamla der ki: “Ondan sonra hep kadılık yaptım. Henüz, bir kerecik olsun hükümde tereddüde düşmedim.”

Kaynak: Ebu Davud, Akdiye 6, (3582); Tirmizi, Ahkam 6, (1331); İbnu Mace, Ahkam 1, (2310)

 

Hadis No : 4879
Ravi: İbnu’z-Zübeyr
Tanım: Resulullah (sav), iki hasmın da kadı’nın önüne oturmasına hükmetmiştir.

Kaynak: Ebu Davud, Akdiye 8, (3588)

 

Hadis No : 4880
Ravi: Ebu Bekre
Tanım: Anlattığına göre, Sicistan’da kadılık yapan oğlu Abdullah’a şöyle yazmıştır: “İki kişi arasında, öfkeli olduğun zaman hüküm verme. Zira, ben Resulullah (sav)’tn şöyle söylediğini işittim: “Kimse, öfkeli iken iki kişi arasında hüküm vermesin.”

Kaynak: Buhari, Ahkam 13; Müslim, Akdiye 16, (1717); Tirmizi, Ahkam 7, (1334); Ebu Davud, Akdiye 9, (3589);

 

Hadis No : 4881
Ravi: Avf İbnu Malik
Tanım: Resulullah (sav) iki kişi arasında bir hükümde bulunmuştu. Hasımlar ayrıldıkları vakit, aleyhine hükmedilen kimse: “Hasbiyallahu ve ni’mel-vekil (Allah bana yeterlidir, O ne iyi vekildir)!” dedi. (Bu sözü işiten) Aleyhissalatu vesselam: “Allah Teala Hazretleri aczi levmediyor (kötülüyor). Fakat sana akıllılık düşer. Ama bir şey sana galebe çalacak olursa o zaman “hasbiyallahu ve ni’mel-vekil” de!” buyurdular.

Kaynak: Ebu Davud, Akdiye 28, (3624)

 

Hadis No : 4882
Ravi:
Tanım: Hz. Ömer, Hz. Ali ve diğer bir kısım Ashab (ra) demişlerdir ki: “Kadı ve hakim mescidde hüküm verebilir. Şayet bir haddle ilgili hüküm vermişlerse, bunun icrası mescidin dışında yapılır.”

Kaynak: Buhari, bab başlığı olarak kaydetmiştir, Ahkam 19

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Kazanın Kerahati

Hadis No : 4868 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim insanlar arasında ...