Asabiyet Ve Ehva

Hadis No : 4785
Ravi: Cündeb İbnu Abdillah
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim ummiyye (gayesi islam olmayan) bir bayrak altında bir asabiyete çağırırken veya bir asabiyete yardım ederken öldürülürce onun ölümü, cahiliye ölümü üzeredir.”

Kaynak: Müslim, İmaret 57, (1850); Nesai, Tahrim, 28, (7,123)

 

Hadis No : 4786
Ravi: Süraka İbnu Malik el-Cu’şemi
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “En hayırlınız, (zulme düşerek) günah işlemedikçe aşiretini müdafaa edendir.”

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 121, (5120)

 

Hadis No : 4787
Ravi: Vasile İbnu’l-Eska
Tanım: Ey Allah’ın Resulü, dedim, “asabiyet nedir?” “Asabiyet,” buyurdular, “zulümde kavmine yardım etmendir.”

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 121, (5519)

 

Hadis No : 4788
Ravi: Amr İbnu Ebi Kurre
Tanım: Huzeyfe (ra) Medain’de iken, Resulullah (sav)’ın öfke halinde, ashabından bazılarına sarfettiği sözleri anlatıyordu. Huzeyfe’den bunları işitenlerden bir kısmı Selman (ra)’a gelip, Huzeyfe’nin anlattıklarını kendisine söylüyorlardı. Selman da onlara: “Huzeyfe söylediğini daha iyi bilir!” diyordu. Onlar da tekrar Huzeyfe’nin yanına dönüp kendisine: “Biz senin söylediklerini Selman’a soruk. Ne tasdik etti ne de reddetti” dediler. Bunun üzerine Huzeyfe (sebze tarlasında bulunan) Selman (ra)’nın yanına gidip: “Resulullah (sav)’dan işittiğim şeyler hususunda beni niye tasdik etmedin?” diye sordu. Selman da: “Resulullah (sav) öfkelenir ve öfkeli iken konuşurdu. Razı olur ve rıza halinde de konuşurdu!” cevabını verdi ve sonra devamla: “Ey Huzeyfe!” dedi, “sen, kalplerde, bir kısım insanlara sevgi, bir kısım insanlara buğz hasıl edip aralarında ihtilaf ve ayrılıklara sebep olan bu konuşmalardan vazgeçsen olmaz mı! Nitekim biliyorsun ki, Resulullah (sav) (bir gün) hutbesinde şöyle buyurmuştu: “Allahım! Ben senin katından bir garanti talep ediyorum: Ümmetimden kimi öfkeli halimde (haksız yere) sebbetmiş veya lanet etmiş [veya vurmuş veya incitmiş] isem -ki ben de ademoğluyum, tıpkı onların öfkelenmeleri gibi öfkelenirim. Halbuki sen beni alemlere rahmet olarak gönderdin- bu (haksız sözümü) o kimseler için kıyamet günü rahmet, [zekat, ecir, yakınlık vesilesi, tuhur] kıl. [Ta ki o vesile ile sana yaklaşsın!]” Ey Huzeyfe! Allah’a yemin olsun, ya bu konuşmalardan vazgeçeceksin, yahut da seni Ömer İbnu’l-Hattab (ra)’a yazıp şikayet edeceğim!”

Kaynak: Ebu Davud, Sünnet 11, (4659)

 

Hadis No : 4789
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Küfrün başı doğu cihetindedir. Övünme ve çalım satma işi at, deve, sığır besleyenler, çadırda oturanlar arasındadır. Sükunet de koyun besleyenlerdedir.”

Kaynak: Muvatta, İsti’zan 15, (2, 920)

 

Hadis No : 4790
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Resulullah (sav) buyurdular ki: “İman Yemenlidir. Fitne şu tarafta, şeytanın boynuzunun doğduğu yerdedir.”

Kaynak: Buhari, Bed’ü’l-Halk 15, Menakıb 1, Megazi 74

 

Hadis No : 4791
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “İman Yemenlidir. Küfür de şark cihetindedir. Sükunet koyun besleyenlerin yanındadır. Övünmek ve çalım satmak feddadların, yani at besleyip çadırda kalanların yanındadır.”

Kaynak: Müslim, İman 85, (52)

 

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Fitne Patlak Verince Yapılacak Tavsiye

Hadis No : 4745 Ravi: Ebu Ümeyye eş-Şa’bani Tanım: Ey Ebu Sa’lebe, dedim, “şu ayet ...