Sahabelerden Bazılarının Faziletleri – Enes İbnu Malik

0
101

Hadis No : 4453
Ravi: Enes
Tanım: Ümmü Süleym (ra) dedi ki: “Ey Allah’ın Resulü! Hadimin Enes için Allah Teala Hazretlerine dua ediver!” Bunun üzerine şu duayı yapıverdi: “Allahım, onun malını, çocuklarını çoğalt ve ona verdiklerini hakkında mübarek kıl!”

Kaynak: Buhari, Da’avat 19, 26, 47, Savm 61; Müslim, Mesacid 268, (660), Fezailu’s-Sahabe 141, 142, (2480, 2

 

Hadis No : 4454
Ravi: Ebu Halde Halid İbnu Dinar
Tanım: Ebu’l-Aliye’ye: “Enes, Resulullah (sav)’dan hadis işitti mi?” diye sordum. Ebü’l-Aliye: “(Bu nasıl soru?) Hz. Enes on yıl Resulullah’a hizmet etti, Resulullah onun için duada bulundu. Enes’in bir bahçesi vardı, yılda iki sefer meyve verirdi. Bahçede bir reyhanı vardı, ondan misk kokusu gelirdi” diye cevap verdi.

Kaynak: Tirmizi, Menakıb, (3832)

 

YORUM YAP

Please enter your comment!
Please enter your name here