Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Bey (Alım-Satım) Bölümü > Alım-Satımı Caiz Olmayan Eşyalar Hakkında

Alım-Satımı Caiz Olmayan Eşyalar Hakkında

Hadis No : 0232
Ravi: İbnu Ömer
Tanım:
Hz. Ömer (ra) buyurdu ki: “Efendisinden çocuk doğuran cariyeyi efendisi artık satamaz, hibe edemez, miras olarak da bırakamaz. Hayatta kaldığı müddetçe ondan istifade eder. Ölecek olursa cariye hür olur.”

Kaynak: Muvatta, Itk 6, (2, 776)

Hadis No : 0233
Ravi: Cabir
Tanım: Biz Hz. Peygamber (sav) ve Hz. Ebu Bekir (sav) zamanında ümmü veled’i satardık. Hz. Ömer bu alış-verişten bizi yasaklayınca terk ettik.” İbnu’l-Esir: “Bu rivayeti ana kaynaklarda (Usul) göremedim” der.

Kaynak: Ebu Davud, Itk 8, (3953); İbnu Mace, Itk 2, (2517)

Hadis No : 0234
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav) vela’nın alım-satımını ve hibe edilmesini yasakladı.” (Bazı alimler, hadisteki “… hibe edilmesini…” kısmının, Hz. Peygamber (sav)’ın sözü olamayacağnı iddia etmişlerdir.)

Kaynak: Buhari, Itk 10, Feraiz 21; Müslim, Itk 16, (1506); Ebu Davud, Feraiz 14, (2919); Tirmizi, Büyu 20 (1

Hadis No : 0235
Ravi: İlyas İbnu Abdillah
Tanım: Hz. Peygamber (sav)’nın suyun satılmasını yasakladığını rivayet etmiştir.

Kaynak: Ebu Davud, Büyu 63, (3478); Tirmizi, Büyu 44, (1271); Nesai, Büyu 88, (7, 307); İbnu Mace, Ruhun 18,

Hadis No : 0236
Ravi: Cabir
Tanım: Resulullah (sav) suyun fazlasını satmayı yasaklamıştır.

Kaynak: Müslim, Musakat, 34 (1565); Nesai, Büyu 89, (307); İbnu Maice, Ruhun 18, (2477)

Hadis No : 0237
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav)’in: “Ot satmak maksadıyla suyun fazlası satılmaz” dediğini rivayet etmiştir.

Kaynak: Buhari, Şürb 2, Hiyel 5; Müslim, Musakat 38, (1566); İbnu Mace, Ruhun 19, (2478)

Hadis No : 0238
Ravi:
Tanım: Ota mani olmak maksadıyla suyun fazlasına mani olmayın.

Kaynak: Buhari, Müsakat 2, Hiyel 5; Müslim, Musakat 37, (1566); Muvatta, Akdiye 29, (2, 744); Ebu Davud, Büy

Hadis No : 0239
Ravi: Amra Bintu Abdirrahman
Tanım: Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Kuyu suyunun fazlası yasaklanamaz”

Kaynak: Muvatta, Akdiye 30, (2, 745); İbnu Mace, Ruhun 19, (2479)

Hadis No : 0240
Ravi:
Tanım: Muhacirlerden bir kişi şunu anlatmıştır: Hz. Peygamber (sav)’le birlikte üç defa gazveye katıldım. Onun şöyle söylediğini işittim: “Müslümanlar üç şeyde ortaktırlar: Suda, otda ve ateşte.”

Kaynak: Ebu Davud, Büyu 62, (3477); İbnu Mace, Ruhun 16, (2473)

Hadis No : 0241
Ravi: Büheysetu’l-Fezariyye
Tanım: Babam, Resulullah (sav)’dan izin isteyerek kendisi ile kamisi arasına girdi. Resulullah (sav)’ı öpüyor ve kucaklıyordu. Sonra: “Ey Allah’ın Rasülü yasaklanması yasak olan şey nedir? bana söyle” dedi. Resulullah (sav): “Tuz!” dedi. Babam tekrar sordu: “Başka ne var?” Resulullah (sav): “Ateş!” dedi. Sonra tekrar sordu: “Ey Allah’ın Resulü yasaklanması, helal olmayan şey nedir?” Resulullah (sav): “Hayır yapman kendine hayırdır” cevabını verdi.

Kaynak: Ebu Davud, Büyu 62, (3476)

Hadis No : 0242
Ravi: Ebu Ümame
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Şarkıcı cariyeleri satmayın, satın da almayın. Onlara (musiki) de ögretmeyin. Onları alıp satmak şartıyla yaptığınız ticarette hayır yoktur, onlar için ödenen para haramdır” Resulullah (sav) ilave etti: “Şu ayet bu gibiler hakkında nazil olmuştur: “İnsanlardan bazıları, bir bilgisi olmadığı halde, Allah yolundan saptırmak için boş sözlere müşteri çıkarlar. Allah yolunu alaya alırlar, işte bunlara alçaltıcı bir azab vardır.” (Lokman 6)

Kaynak: Tirmizi, Büyu 51, (1282), Tefsiri-Kur’an, Lokman, (3193); İbnu Mace, Ticarat 11, (2168)

Hadis No : 0243
Ravi: Ebu Said
Tanım: Resulullah (sav) taksimden önce ganimetin satılmasını yasakladı.

Kaynak: Tirmizi, Siyer 14, (1563)

Hadis No : 0244
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Cahiliye insanları, devenin etini, karnındakinin hamileliği vaktine satarlarda “karnındakinin hamileliği” devenin karnındakini doğurması, doğanın da büyüyüp hamile kalmasıdır. Resulullah (sav) bu alış-verişi yasakladı.” Buharfnin bir rivayetinde “…sonra karnındaki de doğar” denir.

Kaynak: Buhari, Büyu 61, Menakıbu’l-Ensar 26, Selem 8; Müslim, Büyu 6-6, (1514); Tirmizi, Büyu 16, (1229); E

Hadis No : 0245
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Ödemenin, karnındakinin doğumuna tehiri riba (faiz)dır.”

Kaynak: Nesai, Büyu 67, (7.293)

Hadis No : 0246
Ravi: Cabir
Tanım: Resulullah (sav) erkek deveye (parayla) çekmeyi yasakladı.”

Kaynak: Müslim, Müsakat 35, (1565); Nesai, Büyu 94, (7, 310)

Hadis No : 0247
Ravi: Enes
Tanım: Hassan (ra), Ebu Talha (ra)’nın tasadduk ettiği Beyruha adlı bahçeden hissesine düşen kısmı (Hz. Muaviye’ye yüzbin dirheme) satmıştı. Kendisine: “Ebu Talha’nın sadakasını satıyor musun?” dediler. Şu cevabı verdi: “Yani bir sa’ hurmayı, bir sa’ para mukabilinde satmayayım mı?”

Kaynak: Buhari, Vesaya 17

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Sıdk Ve Emanet

Hadis No : 0189 Ravi: Ebu Sa’id el-Hudri Tanım: Resulullah (sav) şöyle buyurdu: “Emin ve ...