Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Bey (Alım-Satım) Bölümü

Bey (Alım-Satım) Bölümü

Şuf’ay’a Dair Hadisler

Hadis No : 0346 Ravi: Cabir Tanım: Resulullah (sav) taksim edilmedikçe her (akar) malda şufa hakkı bulunduğuna hükmetti. Araya sınırlar konup, yollar tayin edilince şufa hakkı kalkar. (Bu hadisi Beş Kitap da tahric etmiştir. Müslim’deki metin şöyledir: “Henüz taksim edilmemiş ...

Devamını Oku »

Şartlar Ve İstisna Hakkında

Hadis No : 0263 Ravi: İbnu Mes’ud Tanım: Ravi, hanımından bir cariye satın alır. Ancak karışı bir şart koşarak der ki: “Şayet cariyeyi satacak olursan, satın aldığın fiyatla ben alacağım”. Bu hususta Hz. Ömer (ra)’e sordum. Bana: “Cariyeye yaklaşma. Onda ...

Devamını Oku »

İhtikar Ve Pahalandırmaya Dair Hadisler

Hadis No : 0363 Ravi: İbnu’l-Müseyyeb Tanım: Ma’mer İbnu Ebi Ma’mer – ki İbnu Abdillah da denir ve Benu Adiyy İbnu Ka’b’dan biridir – dedi ki: “Resulullah (sav) şöyle buyurdular: “İhtikar yapan hatakar olmuştur.” Said İbnu’l-Müseyyeb’e: “Ama sen de ihtikar ...

Devamını Oku »

Sıdk Ve Emanet

Hadis No : 0189 Ravi: Ebu Sa’id el-Hudri Tanım: Resulullah (sav) şöyle buyurdu: “Emin ve doğruluktan ayrılmayan ticaret ehli (ayette sırat-ı müstakim ashabı olarak zikredilen) peygamberler, sıddikler, şehidler ve salihlerle beraberdir.” Kaynak: Tirmizi, Büyu 4, (1209); İbnu Mace, Ticarat 1, ...

Devamını Oku »

Sütü Hayvanın Memesinde Bekletmeye Dair

Hadis No : 0255 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) şöyle buyurdular: “Deve ve koyunun memelerinde süt bekletmeyin. Kim böyle sütü bekletilmiş bir sağmal hayvan satın almışsa sağdıktan sonra muhayyerdir, dilerse kabul eder, dilerse bir sa’ miktarında kuru hurma da ...

Devamını Oku »

Selem (Önceden Satma) Hakkında

Hadis No : 0353 Ravi: İbnu Abbas Tanım: Hz. Peygamber (sav) Medine’ye geldiginde Medineliler, bir yıllık, iki yıllık hurma mahsulünü peşinen satarlardI. Resulullah (sav) onlara: “Hurmayı kim önceden satarsa ölçüsünü, tartısını belirterek, vadesini tayin ederek satsın” buyurdu. (Bunu Beş Kitap ...

Devamını Oku »

Riba’nın Zemmine Dair

Hadis No : 0299 Ravi: İbnu Mes’ud Tanım: Resulullah (sav) ribayı (faizi) yiyene de, yedirene de lanet etti.” (Ebu Davud ve Tirmizi’nin rivayetlerinde şu ziyade vardır: “(Faiz muamelesine) şahitlik edenlere de bu muameleyi yazana da…”) Kaynak: Müslim, Müsakat 25, (1579); ...

Devamını Oku »

Riba İle İlgili Hükümler

Hadis No : 0302 Ravi: Ömer İbnu’l-Hattab Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Altın altınla peşin olmazsa ribadır. Buğday buğdayla peşin satılmazsa ribadır. Arpa arpayla peşin satılmazsa ribadır. Kuru hurma kuru hurmayla peşin satılmazsa ribadir.” (Metin, Sahiheyn’in metnidir. Buhari’nin bir rivayetinde, ...

Devamını Oku »

Ölçüler Ve Tartılar Hakkında

Hadis No : 0199 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “(Şer’i hukuku ödemek için) vezin’de Mekke halkının vezn’i esastır, keyl’de de Medine halkının keyl’i esastır.” Kaynak: Ebu Davud, Büyu 8, (3340); Nesai, Büyu 54, (7, 284) Hadis No ...

Devamını Oku »

Necasetler

Hadis No : 0209 Ravi: Cabir Tanım: Mekke’nin fethedildiği sene Hz. Peygamber (sav)’i Mekke’de işittim, şöyle buyuruyordu: “Cenab-ı Allah içki, ölmüş hayvan, domuz ve putun alım-satımını yasakladı.” Bunun üzerine: “Ey Allah’ın Resulü “ölmüş hayvanların iç yağı hakkında ne buyurursunuz, zira ...

Devamını Oku »

Muhayyerlik Hakkında

Hadis No : 0335 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Alış-veriş yapanlar, birbirlerinden ayrılmadıkça (akdi bozmakta) muhayyerdirler. Veya alış-veriş yapanlardan biri diğerine “muhayyersin” demişse yine muhayyerdir.” Ravi, Resulullah (sav)’ın belki de “Alış-veriş yapanlardan biri “muhayyerlik şartı üzere olsun ...

Devamını Oku »

Meyvelerin Ve Ekinlerin Satışına Dair

Hadis No : 0220 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Hz. Peygamber (sav) şöyle emretti: “Ağaçların üzerinde o yılın meyve” leri (olgunlaşmaya) salih olduğu (kızarmak, sararmak suretiyle) zahir olana kadar, meyveleri satmayın. Yaş hurmayı kuru hurma karşılığında da satmayın.” Yüce Abdullah İbnu ...

Devamını Oku »

Kabzedilmeyen Satışa Dair

Hadis No : 0214 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Hz. Peygamber (sav) şöyle demiştir: “Bir yiyecek satın alan kimse, onu kabzetmeden önce satamaz.” Kaynak: Buhari, Büyu 49, 51, 54, 55, Hudud 42; Müslim, Büyu 29, 35, 40, 41, (1525-1526-1528-1529); Nesai, Bü ...

Devamını Oku »

Hayvan Vs. İle İlgili Teferruat

Hadis No : 0322 Ravi: Cabir Tanım: Bir köle gelerek Hz. Peygamber (sav)’a hicret etmek üzere biat etti, Resulullah (sav) onun köle olduğunu sezemedi. Arkadan efendisi onu aramaya geldi. Resulullah (sav) ona: “Onu bana sat” buyurdu ve köleyi iki siyah ...

Devamını Oku »

Fiyat Kızıştırmaya Dair

Hadis No : 0260 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) efendimiz buyurdular ki: “(Alıcı olmadığınız halde, fiyatları kızıştırmak için) müşteri ile satıcının aralarına girmeyin.” Kaynak: Buhari, Büyu 58; Müslim, Büyu 11, (1515), Nikah 52 (1413); Ebu Davud, Büyu 46, (3438); ...

Devamını Oku »

Cimrilikle İlgili Bölüm

Hadis No : 0381 Ravi: Ahnef İbnu Kays Tanım: Ben Kureyş’ten bir grubla oturuyordum. Oradan Ebu Zerr (ra) geçti. Şöyle diyordu: “Mal biriktirenleri, cehennem ateşinde kızdınlan taşlarla müjdele. Bu kızgın taşlar onların her birinin memelerinin uçlarına konacak, ta kürek kemiklerinden ...

Devamını Oku »

Bina Bölümü

Hadis No : 0392 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Ben Resulullah (sav)’la beraber iken kendi elimle bir ev yapmıştım. Bu ev beni yağmura karşı korumaya, güneşe karşı da gölgelemeye yetiyordu. Bunun inşasında Cenab-ı Hakk’ın mahlukatından hiçbirinin yardımını da görmemiştim. Kaynak: Buhari, ...

Devamını Oku »

Bey’u’l-Garar Ve Diğerleri Hakkında

Hadis No : 0276 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Hz. Peygamber (sav) bey’u’l-garar ve bey’u’l-hasatı yasakladı.” Kaynak: Müslim, Büyu 4, (513); Ebu Davud, Büyu 25, (3376); Tirmizi, Büyu 17, (1230); Nesai, Büyu 27 (7, 262) Hadis No : 0277 Ravi: Ali ...

Devamını Oku »