Anasayfa > İslam Fıkhi Ansiklopedisi

İslam Fıkhi Ansiklopedisi

İslam Fıkhi Ansiklopedisi “FIKIH” Arapça “fe-ku-he” maddesinden gelir. Sözlük anlamı ile “bir şeyi iyi kavramak, anlayışlı olmak, bilmek” demektir. Bu açıdan “ilim”den biraz farklıdır. “İlim” nasıl olursa olsun bilmek, “fıkıh” ise, işin esprisini kavramak, inceden inceye bilmek, demektir. “Fıkıh” sonradan şeriat ilimlerini (Kitap ve Sünneti) bilmeye ad olmuştur.

Hazreti Ali’nin Kabri Nerededir?

Fıkıh Ansiklopedisi

Hazreti Ali’nin Kabri Nerededir? Bu Hususta Çeşitli Sözler Söylenmektedir. Acaba Bu Hususta Aydınlatıcı Bilgi Verir Misiniz? Bilindiği gibi Hz. Ali (kav) Haricilerden Abdurrahman bin Mülcem tarafından şehid edilmiştir. Kesin olarak nerede medfun olduğu belli değildir. Kimi Küfe’nin emirlik binasında,kimi Rahbetü’l-Küfe ...

Devamını Oku »

Hayvanlarda Suni Tohumlama

Fıkıh Ansiklopedisi

Bu konu hakkında, bilebildiğimiz kadarıyla, klasik fıkıh kitaplarımızda bir hüküm yoktur. “Eşyada aslolan ibahadır”, yani Allah her şeyi insanlar için yaratmış olduğuna göre (bk. Bakara(2) 29) haram kılınmış olmayan şeylerin helâl olmakta devam ediyor olması gerekir. Sözü edilen suni tohumlamanın ...

Devamını Oku »

Hayvan Yemlerinin Temizliği

Fıkıh Ansiklopedisi

Tavuk yemi üretiyorum. Yeme belli oranlarda balık unu ya da kan katıyoruz. Bunların katılmaması halinde tavuklarda vitamin eksikligi yüzünden bir hastalık oluyor ve birbirlerini yiyorlar. Aslında bu ihtiyaç balık unuyla karşılanıyor, ama onu bulmak her zaman mümkün olmadığından kanı tercih ...

Devamını Oku »

Hayızlı Ve Cünüp iken Bebeğe Bakmak

Fıkıh Ansiklopedisi

Hayızlı, nifaslı ya da cünüp iken, yeni doğmuş bebe*e bakılmaz deniyor. Bu ne derece doğrudur? Cünübün, âdetlinın ve lohusanın yapamayacağı şeyler fıkıh kitaplarında etraflıca anlatılmıştır. Yani bakması haram değildir. Bu, olsa olsa maddeten ve mânen temiz olmaya karşı duyulan titizlikten ...

Devamını Oku »

Hayızlı Kadının Kabir Ziyareti

Fıkıh Ansiklopedisi

Hayız, ya da lohusalık halinde kadının kabir ziyaret etmesinde “beis yoktur.”(Hindiyye I/38 (Sirâciyye’den) Ancak fıkıhta “beis yoktur” demek, olur ama olmasa daha iyi olur, demektir.Hattâ kadının temiz olduğu zamanlarda bile kabir ziyaretinde bulunmaması daha evlâdır. Çünkü bundan hâsıl olan zararlar, ...

Devamını Oku »

Hayızlı iken Traş

Fıkıh Ansiklopedisi

Hayızlı iken vücuttan tüy koparılmaz, tırnak kesilmez gibi söylentiler var. Bunun doğruluk derecesi nedir? Lohusa da aynı durumda mıdır? Ayrıca devamlı olan renksiz, kokusuz akıntı özür sayılır mi? Namaza mâni midir? Fıkıh Kitaplarının: Âdetli, lohusa ve cünübün yapması haram olan ...

Devamını Oku »

Hayızlı iken Tırnak Kesmek

Fıkıh Ansiklopedisi

Hanımlar adetli günlerinde saç ve tırnak kesebilirler mi? Bu artıkları yakmakta ya da çöpe atmakta dinimizce bir mahzur var mıdır? Vücuttan cünüpken tırnak v.s. kesilirse, sonra yıkanıldığında gusül tamam olmuş olur mu? Bu konuda âdetli de cünüp hükmündedir. Vücudtan tırnak ...

Devamını Oku »

Hayızlı iken Kına Yakmak

Fıkıh Ansiklopedisi

Adetli bir hanım kına yakabilir mi? Sol ele kına yakılabilir mi? Cünüpken kına yakılabilir. Cünüpken yapılabilen şey âdetli iken daha rahat yapılabilir. Erkeğin cünüpken yaktığı kına ile kadının kınalanmasında da mahzur yoktur. Ancak onun yıkanabilen çamur ve tortusunu yıkamadan namaz ...

Devamını Oku »

Hayızlı iken Cenaze Yıkamak

Fıkıh Ansiklopedisi

Hayızlı bir kadın cenaze yıkayabilir mi? Bilindiği gibi, kadın cenazeyi kadın, erkeği de erkek yıkar. Yıkayanın cünüp, hayızlı, nifaslı, ve gayrı müslim olması mekruhtur. (Yani hoş olmamakla beraber, bunların yıkadığı da olur.) Ama bunlardan başka yıkayabilecek kimse yoksa, bunların da ...

Devamını Oku »

Hayızlı iken Âyetül-Kürsî Okunur Mu?

Fıkıh Ansiklopedisi

Hayızlı iken Âyetül-Kürsî Okunur Mu? Âdetli, cünüp ve lohusanın Kur’ân-ı Kerim okumaları haramdır. Dua anlamındaki âyetleri, dua maksadıyla okumalarında bir mahzur yoktur diyenler vardır ama, dua olmayan bir âyeti dua niyyetiyle okumak, onu dua yapmış olmayacağından, böyle bir âyeti hangi ...

Devamını Oku »

Hayız Ve Hâfızlık

Fıkıh Ansiklopedisi

Hâfizlık yapan kız talebelerin ve hanım hocaların hayız durumlarında ne yapmaları gerekir? Hayız halindeki kadının Kur’ân-ı Kerim okuyamayacağını önce söylemiştik. Hâfizlık yapanların ve hoca olanların durumu da aynıdır. Hâfizlık yapanlar bu dönemlerinde hâfizlığa ara vermelidirler. Öğretici olanlar ise, her iki ...

Devamını Oku »

Hayız Halinde Avret

Fıkıh Ansiklopedisi

Bakma konusunda kadının kocasına göre avreti, hayızlı iken de temiz olduğu zaman gibidir. Tutma ve yararlanma konusunda ise farklıdır. Kocanın hayızlı karısı ile cinsî ilişkide bulunması, ayetle belirlendigi için (bak. el-Bakara 2/22) ittifakla haramdır; helâl sayan küfre girer. Birleşmenin dışındaki ...

Devamını Oku »

Hayız Bezleri

Fıkıh Ansiklopedisi

Hanımların kullandıkları hayız bezleri ni ve pamuğu atılabilir mi? Normal günlerde kullanılan pamuk da aynı durumda mıdır? Özellikle bu konuyu anlatan bir nas ya da hüküm bilemiyoruz. Bu da bunun çok fazla önemi olan bir şey olmadığı gösterse gerek. Ancak ...

Devamını Oku »

Hayat Sigortası

Fıkıh Ansiklopedisi

Günümüzde yaygınlık kazanan “Hayat sigortası” (Halk sigorta ve Anadolu sigorta gibi) caiz midir? Sözü edilen iki sigorta kurumunun mahiyetini ve çalışma biçimini bilmiyoruz. Ancak genel olarak “hayat sigortası” için şunları söyleyebiliriz: Sigorta bir takım risk (tehlike)lerin zararlarından korunma müessesesidir ve ...

Devamını Oku »

Havaic-i Asliye Ne Demektir?

Fıkıh Ansiklopedisi

Havaic-i asliye normal olarak maddi ve manevi hayatı idame ettirmek için insanın muhtaç olduğu şeylerdir. Mesken ve onun için lüzumlu olan eşya, elbise, silah, kitap, san’at aletleri, binek hayvanı ve hizmetçi gibi şeylerdir. Havaic-i asliyye, zaman ve mekanın değişmesiyle değişti ...

Devamını Oku »

Havâic-i Asliyye

Fıkıh Ansiklopedisi

Hâcet, çoğulu Havâlic; ihtiyaç. Aslî; temel, esas. Hâcet-i asliyye; temel ihtiyaç demektir. Bir zekât terim olarak; zekâttan muaf tutulan ve bir kimsenin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin temel ihtiyaç maddelerini teşkil eden şeylerdir. Zekât yükümlüsü hür, müslüman, âkıl-bâliğ ve ...

Devamını Oku »

Hava Parasını, İcad Ve Te’lif Gibi Şeylerin Ücretini Almak Caiz Midir?

Fıkıh Ansiklopedisi

Zaman değişti, büyük İslam hukukçularının kaleme almadıkları ve hükmünü beyan etmedikleri birçok şeyler hayat sahnesinde ortaya çıktı. Onların bazıları da soruda adı geçen şeylerdir. Yalnız Kur’an’da ve sünnette ve bu büyük hukukçuların meydana getirdikleri güzel eserlerde bunları ve benzerlerini kapsayacak ...

Devamını Oku »

Hava Parası

Fıkıh Ansiklopedisi

Hava Parası; Bir dükkan veya işyerini kira ile tutacak kimseden, kira bedeli dışında karşılıksız olarak alınan bedel. İslâm hukukuna göre kira akdinin geçerli olması için şu şartların bulunması gerekir: 1- Tarafların rızası. Satım akdinde olduğu gibi, kira akdinde de tarafların rızası ...

Devamını Oku »