Pazar , Aralık 16 2018
Ana Sayfa > İslam Fıkhi Ansiklopedisi > Helal Ve Haram Olan Hayvanların Bazılarını Açıklar Mısınız?
Fıkıh Ansiklopedisi
Fıkıh Ansiklopedisi

Helal Ve Haram Olan Hayvanların Bazılarını Açıklar Mısınız?

Haram olan hayvanları üç kısma ayırmak mümkündür.

1- Başkasına saldırıp azı dişleriyle parçalayarak kendisini müdafaa eden domuz, kaplan, aslan,ayı, kurt, fil, pars, kedi, maymun ve köpek gibi dört ayaklı hayvanlar.

2- Tırnaklarıyla kendini müdafaa edip zayıf olan olan hayvanları avlayan kartal, akbaba, atmaca, karga ve şahin gibi hayvanlarla leş yiyen kuşlar.

3- Tiksindirip nefret veren ve kötü olarak bilinen yılan, akrep, böcek, fare gibi yer haşreleridir. Bunlardan başka hayvanlar mübah sayılırlar. Ancak bazılarının hakkında ihtilaf vardır. Mesela Hanefi mezhebine göre, sırtlan, keler, tilki, at, kirpi gibi hayvanlar haram ise de, Şafii mezhebine göre helaldır. Kırlangıç., tavus, hüdhüd, papağan ve baykuş gibi hayvanlar da Şafii’ye göre haram. Hanefi’ye göre helaldir (Fıkh, Essünne).

Fıkıh Ansiklopedisi için tıklayınız!

TAVSİYE

Fıkıh Ansiklopedisi

İcâre

Kiraya vermek, menfaatin satımı yararlanılması şer’an mübah olan bir şeyden, bir bedel karşılığında belli bir …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir