Anasayfa > İslam Fıkhi Ansiklopedisi

İslam Fıkhi Ansiklopedisi

İslam Fıkhi Ansiklopedisi “FIKIH” Arapça “fe-ku-he” maddesinden gelir. Sözlük anlamı ile “bir şeyi iyi kavramak, anlayışlı olmak, bilmek” demektir. Bu açıdan “ilim”den biraz farklıdır. “İlim” nasıl olursa olsun bilmek, “fıkıh” ise, işin esprisini kavramak, inceden inceye bilmek, demektir. “Fıkıh” sonradan şeriat ilimlerini (Kitap ve Sünneti) bilmeye ad olmuştur.

Erkek Hocalardan Ders

Fıkıh Ansiklopedisi

Erkek Hocalardan Ders; Bir hanım; erkek hocadan Arapça dersi alabilir mi? Bilindiği gibi; herkes için farz-ı ayın olan ilimler olduğu gibi, farz-ı kifaye olan ilimler de vardır. Kadın olsun erkek olsun, kendileri için farz-ı ayın olan ilimleri öğrenmek zorundadırlar. Ancak meşru ...

Devamını Oku »

Erkek Eli Öpmek

Fıkıh Ansiklopedisi

Erkek Eli Öpmek; Bir kadın olarak erkeklerin elini öpebilir miyiz? Ya da kimlerin elini öpebilir kimlerinkini öpemeyiz? Mesela yabancı olmakla beraber ihtiyar olan erkeklerin elini öpebilir miyiz? Öncelikle el öpme geleneğinin her yönüyle iyi bir davranış olmadığını bilmek gerekir. Bu ...

Devamını Oku »

Erkek Elbisesi için Söylenebilecekler

Fıkıh Ansiklopedisi

Erkek Elbisesi için Söylenebilecekler Kadın giyimini en azından ana hatlarıyla belirten nasların bulunmasına karşılık, erkeğin elbise şeklinden bahseden pek o kadar nas mevcut değildir. Kur’an-ı Kerim bu mesele üzeride durmaz. Sünnet’te de bir kaç ana esasa temas edilmekle, mesele gayrımüslimlere benzememe ...

Devamını Oku »

Erkek Doktor Yanında Doğum Yapmak Sakıncalı Mıdır?

Fıkıh Ansiklopedisi

Erkek Doktor Yanında Doğum Yapmak Sakıncalı Mıdır? Doğumda yardımcı olabilecek kadın doktor, ebe ya da herhangi bir yardımcı varsa, bunlar bulunmasa dahi, kocanın yardımıyla, hattâ kendi kendine doğum yapabileceklerinden eminse, bir erkeğe, doktor olsa dahi, doğum yaptıramaz. Bunlârın hiçbiri yoksa, ...

Devamını Oku »

Erkeğin Süslenmesi

Fıkıh Ansiklopedisi

Erkeğin Süslenmesi ; Kadının kocası için süslenmesi isteniyor. Bu, dini bir görev sayılıyor. Erkeklerin karıları için süslenmesi bir görev değil mi? Ibn Abbâs: Nasıl ben eşimin benim için süslenmesini seversem, kendimin de onun için süslenmemi severim. Zirâ Allah (c.c) “Erkeklerin ...

Devamını Oku »

Erkeğin Parfüm Kullanması

Fıkıh Ansiklopedisi

Erkeğin Parfüm Kullanması : Içinde alkol olduğu söylenen çeşitli yabancı parfümler var. Bunlar başka maksatlarla da kullanılabiliyor. Bir erkeğin bu tür parfümleri kullanması caiz olur mu? Bizde “ameller niyetlere göredir.” Bunun anlamı şudur: Doğru ve güzel bir iş dahî ancak ...

Devamını Oku »

Erkeğin Avreti

Fıkıh Ansiklopedisi

Erkeğin Avreti : Erkeğin, erkeğe göre de, kadına göre da avreti, göbekle diz kapağı arasında kalan kısımdır. Göbek avret değildir, diz kapağı ise avrettir. Fıkıh Ansiklopedisi için tıklayınız!

Devamını Oku »

Entlasyon ve Deflasyon

Fıkıh Ansiklopedisi

Entlasyon ve Deflasyon : Bu durumu fıkıhçılar kitaplarında zikretmemişler ve eserlerinde buna değinmemişlerdir. Çünkü onların zamanlarında enflasyon vaki değildi. Bu durumun esası; akd yapıldıktan sonra ve ödeme yapılmazdan önce enflasyonun ortaya çıkması, böylece de zimmette sabit olan paranın satınalma gücünün; ...

Devamını Oku »

Enflasyon Karşısında Paranın Değer Kaybını

Fıkıh Ansiklopedisi

Enflasyon Karşısında Paranın Değer Kaybını, Faiz Hadlerini Uygulayarak Karşılamak Caiz Midir? Daha önceden de anlaşıldığı gibi düşük de olsa faizli bir muameleye girmek caiz değildir. Şimdilik muamele faiz sayıdığına ve istikbaldeki durumu meçhul olup her an değişmesi mümkün olduğuna göre ...

Devamını Oku »

Emvâl-i Zahire (Saklanması Zor Olan Mallar)

Fıkıh Ansiklopedisi

Emvâl-i Zahire (Saklanması Zor Olan Mallar) : Açıkta olan, görülebilen, saklanması kolay olmayan mallar. Emvâl, “mal”ın çoğuludur. Mal; insan tabiatının meylettiği ve ihtiyaç için biriktirdiği şeylerdir. Birşeyin mal oluşu herkesin veya bir kısım insanların ona ilgi duyması ve değer vermesiyle ...

Devamını Oku »

Emri Bi’l-Mâ’rûf Nehyi Ani’l-Münker

Fıkıh Ansiklopedisi

Emri Bi’l-Mâ’rûf Nehyi Ani’l-Münker; İyiliği emretme, kötülükten alıkoyma. Maruf, şerîatın emrettiği; münker, şerîatın yasakladığı şey demektir. Başka bir deyimle Kur’an ve sünnete uygun düşen şeye maruf; Allah’ın râzı olmadığı, inkâr edilmiş, haram ve günah olan şeye de münker denilir (Râğıb ...

Devamını Oku »

Emeklilik Maaşı Üzerine Faiz Eklendiği için Helal Mi Değil Mi?

Fıkıh Ansiklopedisi

Emeklilik Maaşı Üzerine Faiz Eklendiği için Helal Mi Değil Mi? Devlet memuru memuriyetten ayrıldıktan sonra memuriyetle ilişkisi kesilir. Devlet maslahata binaen herhangi bir vatandaşa yardım edebildiği gibi emekli memura da toptan veya aylık halinde yardım edebilir. Bu yardımı maslahata göre ...

Devamını Oku »

Emekli, Emeklilik

Fıkıh Ansiklopedisi

Emekli, Emeklilik İslâm’da hastalığı veya yaşlılığı sebebiyle çalışamayan ve bir geliri de bulunmayan kimseler için önce nafaka hükümleri cereyan eder. Ana-baba, yoksul düşünce, çocukları onlara bakmak zorundâdır (el-İsrâ, 17/23; el-Ankebût, 29/8; Lokman, 31/14-15; es-Serahsı, el-Mebsût, V, 222-229; el-Kâsânı, Bedâyiu’s-Sanâyi’, IV, ...

Devamını Oku »

Elli Dört Farz

Fıkıh Ansiklopedisi

“Elli dört farz” terimi, Islam’in halk seviyesinde anlatımında bu terimi çıkaranlara göre dinin en önemli emir ve yasaklarını anlatan bir ifadedir ve elli dörtle sınırlandırıcı bir nassa ya da ictihada dayanmamaktadır. Bir diğer ifade ile Islam’in öğrenildiği temel deliller olan, ...

Devamını Oku »

Elfaz-ı Küfür

Fıkıh Ansiklopedisi

Elfaz-ı Küfür; Elfâz’ın tekili olan lâfız; söz, sözcük ve ifade demektir. Küfür ve küfr ise “kefera” fiilinden mastar olup, sözlükte; bir şeyi örtmek anlamına gelir. Kalbindeki imanını örten kimseye de bu yüzden “münkir” veya “kâfir” * denilmiştir. Bir terim olarak, kişiyi ...

Devamını Oku »

Elektrikle Yapılan Kesim Dinen Caiz Sayılır Mı?

Fıkıh Ansiklopedisi

Elektrikle Yapılan Kesim Dinen Caiz Sayılır Mı? Ceryan makınesi ile yapılan kesim dört mezhebe göre caiz değildir.Çünkü hayvanı kesen insanın müslüman veya kitabi olması gerekir.İnsan da olsa müslüman ve kitabi olmadıktan sonra yaptığı kesim muteber değildir.Mesela bir mecusi veya dinsiz bir ...

Devamını Oku »

Elbisede Altını Vasfetmeme Şartının Sınırı Nedir?

Fıkıh Ansiklopedisi

Elbisede altını vasfetmeme şartının sınırı nedir? Vasfetmekten maksat nedir? Meselâ bugünkü çarsaf, rüzgârli bir günde vücuda yapışıyor ve uzuvları belli ediyor. Şu halde vücut çizgilerini devamlı belli eden ile, rüzgar vb. durumlarda belli eden giysiler bu bakımdan farklı mıdır? Elbisede ...

Devamını Oku »

El Öpmek

Fıkıh Ansiklopedisi

El Öpmek; Sevgi, saygı ve hürmet ifadesi olarak yerleşmiş örfî, ahlâkı ve geleneksel bir hareket. Müslümanlar arasında küçüklerin büyüklere hürmetlerini göstermek için ellerini öpüp alınlarına götürmeleri yerleşmiş bir adettir. Genellikle yolculuklara gidiş ve dönüşlerde, uzun ayrılıklarda, misafirliklerde, düğün ve bayramlarda el ...

Devamını Oku »