Anasayfa > İslam Fıkhi Ansiklopedisi > Dârü’l Harb,Dârü’l İslâm’a ve Dârü’l İslâm,Dârü’l Harb’e Nasıl Dönüşür?
Fıkıh Ansiklopedisi
Fıkıh Ansiklopedisi

Dârü’l Harb,Dârü’l İslâm’a ve Dârü’l İslâm,Dârü’l Harb’e Nasıl Dönüşür?

Hanefi mezhebine göre, darü’l-İslam, darü’l-Harb’e dönüşebilir. Yalnız Hanefi alimleri dönüş şartlarında ihtilaf etmişlerdir:

İmameyne göre bir İslam ülkesine küfür düzeni hakim olduğu takdirde darü’l-harbe döner.

İmam-ı A’zam’a göre, bir İslam ülkesinin darü’l-harbe dönüşmesi için üç şart vardır: üçü bir arada bulunduklarında (Allah korusun) o vasıf ile vasıflanır (darü’l-harbe dönüşür).

Bu şartlar şunlardır:

1- darü’l-Harb ile bitişik olması,

2- İçinde İslam ahkamının tatbik edilmemesi,

3- Ahalisinin emniyet ve güvenliklerinin kalmaması.

Cuma ve bayram namazlarının hükmü hiç bir mezhebe göre değişmez. Yani, mesela: Cuma namazının bir takım şartları vardır o şartları vardır o şartlar oluşduktan sonra, onun farziyeti terettüp eder. Yer ister darü’l-İslam olsun, ister darü’l-Harb olsun, hiç faark etmez. Şafii mezhebinde cuma böyle olduğu gibi, her şey böyledir. Yani hiç bir hüküm değişmez. Ama Hanefi mezhebine göre bazı hükümler değişir: bunlar şunlardır:

1- Darü’l-Harpte içki, zina, hırsızlık gibi haddi gerektiren bir günah veya kısası gerektiren bir katil cinayeti işleyen bir kimse, darü’l-İslam’a döndüğünde, Şafii’ye göre ceza ne ise uygulanacaktır. Hanefi mezhebinde ise uygulanmayacaktır.

2- Bir kimse darü’l-harpte ribevi (faizli) bir akitte bulunsa, İmam-ı Ebu Hanefi ve Muhammed’e göre caizdir. İmam-ı Şafii ile Ebu Yusuf’a göre caiz değildir (Beda’iu’s Sana’i).

3- Bir kimse müslüman olup darü’l-Harpten çıkarak İslam diyarına hicret ederse, zevcesi orada kaldığı takdirde, Hanefi’ye göre boşanır; Şafii’ye göre ise boşanmaz.

4- Bir kimse darü’l-Harpte müslüman olur, mal ve servetini bırakarak İslam diyarına hicret eder; bilahare, müslümanlar darü’l-Harp olan o ülkeyi istila ederek malınıalsalar. Hanefi’ye göre malı ganimet olur. Şafii’ye göre ise malı ma’sundur; kendisine iade etmeleri gerekir.

5- Bir kimse darü’l-Harpte müslüman olur ve orada kalırsa bir müslim bir zimmi tarafından kasden öldürülürse, Şafii’ye göre kısas gerekir, Hanefi mezhebinde ise günahkar da olsa kısas gerekmez.

6- Kafirler müslümanlara karşı harp ilan edip mallarını ganimet olarak alsalar; sonra müslümanlar güçlenip o ganimeti tekrar geri elde etseler, Hanefi mezhebine göre dağıtacaktır. Şafii’ye göre sahiplerine iade edilecektir (Te’sisu’n Nezar).

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Fıkıh Ansiklopedisi

İâre

Ödünç verme, nöbetleşme, birbirinden alma, süratle gidip gelme. Karşılıksız olarak ve dönülebilecek şekilde bir kişiye ...