Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Umra Ve Rukba Bölümü > Umra Ve Rukba Hakkında

Umra Ve Rukba Hakkında

Hadis No : 4207
Ravi: Cabir
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim bir başkasına hayat boyu ev bağışında bulunursa, artık bu ev onun ve varislerinin olur. Bu söz, o maldaki hakkını keser. Ev, kendine ömür boyu bağışlanana ve onun varislerine aittir.” [Sahiheyn’de gelen bir diğer hadiste: “Resulullah (sav) umra hakkında “kendisine bağışlananın lehinde hükmetti” şeklinde gelmiştir. Bir başka rivayette: “Umra caizdir” denmiştir. Müslim’in rivayetinde: “Umra onun ehline mirastır” denmiştir.]

Kaynak: Buhari, Hibe 32; Müslim, Hibat 21, (1625); Muvatta, Akdiye 43, (2, 752); Ebu Davud, Büyu 87, 88, 89,

 

Hadis No : 4208
Ravi: Zeyd İbnu Sabit
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim bir şeyi umra kılarsa o şey artık mu’mer’e (umre kılınan şahsa) aittir, hayatta iken de ölmüş iken de. Malı rukba kılmayın. Kimde rukba kılarsa [bu mal miras] yolundadır.”

Kaynak: Ebu Davud, Büyu 89, (3559); Nesai, Rukba 1, (6, 269)

 

Hadis No : 4209
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Mallarınızı rukba kılmayın. Kim rukba kılarsa mal artık rukba kılınan kimsenin olur.”

Kaynak: Nesai, Rukba 1-2, (6,269)

 

Hadis No : 4210
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Bir başka rivayette: “Umra, umra kılınan şahıs için caizdir. Rukba da rukba kılınan kimse için caizdir. Hibesinden dönen, kusmuğuna dönen gibidir” buyurulmuştur.

Kaynak: Nesai, Rukba 1-2, (6,269)

 

Hadis No : 4211
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Ne rukba ne de umra helal değildir. Kime bir şey umra kılınmışsa bu onundur, kime de bir şey rukba kılınmışsa o şey onundur.

Kaynak: Nesai, Rukba 1-2, (6,269)

 

Hadis No : 4212
Ravi: Nafi’
Tanım: İbnu Ömer (ra)’e, kız kardeşi Hafsa (ra)’dan bir ev tevarüs etti. Hafsa (ra), bu eve hayatı boyunca olmak kaydıyla Zeyd İbnu’l-Hattab’ın kızını oturtmuştu. Zeyd’in kızı ölünce İbnu Ömer (ra) meskeni kabzetti. O bu evin kendine ait olduğu reyinde idi.

Kaynak: Muvatta, Akdiye 45, (2, 756)

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*