Teşekkür Hakkında

Hadis No : 0970
Ravi: Üsame İbnu Zeyd
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim, kendisine yapılan bir iyiiğe karşı, bunu yapana: “Cezakellahu hayran (Allah sana hayırlı mükafaat versin)” derse teşekkürü en mükemmel şekilde yapmış olur.”

Kaynak: Tirmizi, Birr 86, (2036)

 

Hadis No : 0971
Ravi: Cabir
Tanım: Resulullah (sav): “Kim bir ihsana mazhar otursa, bulduğu takdirde karşılığını hemen versin, bulamazsa, verene senada bulunsun. Zira onu övmekle, teşekkürünü yerine getirmiş olur. Ketmeden (karşılık vermeyen) nankörlük etmiş olur” dedi. Tirmizi’nin rivayetinde şu ziyade var: “… Kim de kendisine verilmeyenle süslenirse iki yalan elbisesi giyen gibi olur.”

Kaynak: Tirmizi, Birr 86, (2035); Ebu Davud, Edeb 12, (4813, 4814)

 

Hadis No : 0972
Ravi: Cabir
Tanım: Resulullah (sav): “Kim bir ihsana mazhar otursa, bulduğu takdirde karşılığını hemen versin, bulamazsa, verene senada bulunsun. Zira onu övmekle, teşekkürünü yerine getirmiş olur. Ketmeden (karşılık vermeyen) nankörlük etmiş olur” dedi. Tirmizi’nin rivayetinde şu ziyade var: “… Kim de kendisine verilmeyenle süslenirse iki yalan elbisesi giyen gibi olur.”

Kaynak: Tirmizi, Birr 86, (2035); Ebu Davud, Edeb 12, (4813, 4814)

 

Hadis No : 0973
Ravi: Ebu Said
Tanım: Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Halka teşekkürde bulunmayan Allah’a da şükretmez.”

Kaynak: Tirmizi, Birr 35, (1955); Ebu Davud, Edeb 12, (4811)

 

Hadis No : 0974
Ravi: Enes
Tanım: Muhacirler hicretle Medine ye gelip (Ensarın yardımlarını gördükleri) vakit şöyle dediler: “Ey Allah’ın Rasülü! Biz, çok maldan böylesine cömertçe veren, az maldan da yardımı böylesine güzel yapan aralarına inmiş bulunduğumuz şu Medinelilerden başka bir kavmi hiç görmedik! Bize bedel işlerimizi yaptılar, hayatımızı düzene koymada yardımcı oldular. Biz (hicret ve ibadetlerimizle kazandığımız) sevapların hepsini onlar alacak diye korkuyoruz.” Resulullah (sav) onlara şu cevabı verdi: “Hayır! Onlar sizin dua ve teşekkürlerinizden hasıl olan sevabı alacaklar.”

Kaynak: Tirmizi, Kıyamet 46, (2489); Ebu Davud, Edeb 12, (4812)

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*