Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Sohbet Bölümü > Sohbet Hakkında Müteferrik Hadisler

Sohbet Hakkında Müteferrik Hadisler

Hadis No : 3433
Ravi: Ebu Zerr
Tanım: Resulullah (sav) bana: “Ey Ebu Zerr!” dedi. Ben: “Ey Allah’ın Resulü, buyurun! Emrinizdeyim, canım sana feda olsun!” diye cevap verdim.

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 162, (5226)

 

Hadis No : 3434
Ravi: Ebu Saidi’l-Hudri
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sadece mü’minle arkadaşlık et. Senin yemeğini muttaki olan yesin.”

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 19, (4832); Tirmizi, Zühd 56, (2397)

 

Hadis No : 3435
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kişi dostunun dini üzeredir. Öyleyse her biriniz, kiminle dostluk kuracağına dikkat etsin.”

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 19, (4833); Tirmizi, Zühd 45, (2379)

 

Hadis No : 3436
Ravi: Ebu’d-Derda
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Size oruç, namaz ve sadakanın derecesinden daha üstün olan şeyi haber vermeyeyim mi?” “Evet (Ey Allah’ın resulü, söyleyin!)” dediler. “İnsanların arasını düzeltmektir. Çünkü insanların arasındaki bozukluk (dini) kazır.” (Tirmizi’de şu ziyade gelmiştir: “Ben saçı kazır demiyorum, velakin dini kazır (diyorum).”)

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 58, (4919); Tirmizi, Kıyamet 57, (2611)

 

Hadis No : 3437
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Hz. Ömer (ra), el-Cabiye’de bize hitaben: “Ey insanlar,” dedi. “Ben, (şu hutbeyi okumak üzere) aranızda kalkıyorum, tıpkı, Resulullah (sav)’ın da bizim aramızda kalktığı gibi. (O kalkıp) şöyle demişti: “Size Ashabınız, sonra da onların peşinden gelecekleri (sonra da bunların peşinden gelecekleri) tavsiye ediyorum. Daha sonra (gelenler arasında) yalan, öylesine yayılacak ki, kişi, kendisinden yemin taleb edilmediği halde yemin edecek, şahidliği istenmediği halde şehadette bulunacak. Haberiniz olsun, bir erkek bir kadınla baş başa kaldı mı onların üçüncüsü mutlaka şeytandır. Size cemaati tavsiye ederim. Ayrılıktan sakının. Zira şeytan, tek kalanla birlikte olur. İki kişiden uzak durur. Kim cennetin ortasını dilerse, cemaatten ayrılmasın. Kimi yaptığı hayır sevindirir ve kötülüğü de üzerse, işte o, mü’mindir.

Kaynak: İbnu Mace, Ahkam 27, (2363); Tirmizi, Fiten 7, (2166)

 

Hadis No : 3438
Ravi: Ebu Musa
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sizden biri bir meclis veya bir çarşıdan geçerken elinde ok bulunduğu takdirde, okun demir kısmını tutsun, onunla bir müslümanı yaralamasın.” Ebu Musa (ra) derdi ki: “Biz, vallahi, onları ölmezden önce birbirimize yönelttik.”

Kaynak: Buhari, Fiten 7, Salat 67; Müslim, Birr 124, (2616); Ebu Davud, Cihad 72, (2587)

 

Hadis No : 3439
Ravi: Cabir
Tanım: Resulullah (sav) çıplak, olarak kılınç teati edilmesini yasakladı.

Kaynak: Ebu Davud, Cihad 73, (2688); Tirmizi, Fiten 5, (2164)

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Meclis (Oturma) Adabı

Hadis No : 3304 Ravi: Ebu Said el-Hudri Tanım: Resulullah (sav) (bir gün): “Sakın yollarda ...