Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Sadaka Ve Nafaka Bölümü > Tasadduk Ve İnfaka Teşvik

Tasadduk Ve İnfaka Teşvik

Hadis No : 3248
Ravi: Harise İbnu Vehb
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sadaka verin. Kişinin eline parayı alıp sadaka olarak vermek üzere çıktığı ve fakat kendisine bağışta bulunulan kimsenin “Bunu dün getirmiş olsaydın kabul ederdim, ama şu anda ona ihtiyacım yok” diye cevap vereceği ve böylece sadakasını kabul edecek bir kimseyi bulamadan sadakası elinde olduğu halde geri döneceği zaman yakındır.”

Kaynak: Buhari, Fiten 24, Zekat 9; Müslim, Zekat 58, (1011); Nesai, Zekat 64, (5, 77)

 

Hadis No : 3249
Ravi: Ebu Musa
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Muhakkak ki insanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o vakit kişi altından sadaka ile (çarşı pazar) dolaşır da bunu kendisinden sadaka olarak kabul edecek tek kişi bulamaz. O zaman, tek bir erkeğe kırk tane kadının tabi olduğunu ve kadınların çokluğu ve erkeklerin azlığı sebebiyle ona sığındıklarını görürsün.”

Kaynak: Buhari, Zekat 9; Müslim, Zekat 69, (1012)

 

Hadis No : 3250
Ravi: Ali
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sadaka vermede acele edin. Çünkü bela sadakanın önüne geçemez.” [Rezin tahriç etmiştir. (Camiu’s-Sagir şerhi Feyzu’l-Kadir’de mevcuttur) 3, (195)]

Kaynak: Rezin

 

Hadis No : 3251
Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah arzı yarattığı zaman, arz sallanmaya (tıpkı bir hurma ağacı gibi sağa sola) yalpalar yapmaya başladı, bunun üzerine dağlarla onu sabitleştirdi ve böylece arz istikrarını buldu. Melekler dağların şiddetine hayrette kaldılar. “Ey Rabbimiz!” dediler, “dağlardan daha şiddetli bir mahluk yarattın mı?” “Evet,” buyurdu. “Demiri yarattım.” “Demirden daha şiddetli bir şey yarattın mı?” dediler. Hak Teala: Evet” dedi. “Ateşi yarattım” “Ateşten daha ağır bir şey yarattın mı?” diye yine sordular. Hak Teala: “Evet,” dedi, “suyu yarattım!” “Sudan daha şiddetli bir şey yarattın mı?” dediler. Hak Teala tekrar cevap verdi: “Evet, rüzgarı yarattım.” “Rüzgardan daha şiddetli birşey yarattın mı?” diye yine sordular. Hak Teala: “Evet insanoğlunu yarattım” dedi ve devam etti: “Eğer o, sağ eliyle sadaka verir, sol eli görmeyecek kadar gizlerse (daha şiddetlidir).”

Kaynak: Tirmizi, Tefsir, Muavvizateyn 2, (3366)

 

Hadis No : 3252
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav) minberde, sadakadan ve dilenmeye tevessül etmemekten bahsettiği sırada: “Üstteki el, alttaki elden hayırlıdır!” buyurdu. “Üstteki” infak eden, “alttaki” de dilenen demektir.”

Kaynak: Buhari, Zekat 18; Müslim, Zekat 94, (1033); Muvatta, Sadaka 8, (2, 998); Ebu Davud, Zekat 28, (1648)

 

Hadis No : 3253
Ravi: Adiyy İbnu Hatim
Tanım: Resulullah (sav): “Yarım hurma ile de olsa kendinizi ateşten koruyun” buyurdu.

Kaynak:

 

Hadis No : 3254
Ravi:
Tanım: Bir rivayette de: “Sizden kim, bir yarım hurma ile de olsa ateşten korunabilirse, bunu yapsın” buyurmuştur.

Kaynak: Buhari, Zekat 10, 9, Menakıb 25, Edeb 34, Rikak 49, 51, Tevhid 24, 36; Müslim, Zekat 66-67, (1016);

 

Hadis No : 3255
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Bir gün: “Ey Allah’ın Resulü! dendi, “hangi sadaka daha üstündür?” “Fakirin cömertliğidir. Sen bakımıyla mükellef olduklarından başla.”

Kaynak: Ebu Davud, Zekat 40, (1677)

 

Hadis No : 3256
Ravi: Said İbnu’l Müseyyeb
Tanım: Sa’d İbnu Ubade (ra), Resulullah (sav)’a gelerek sordu: “Senin hoşuna giden sadaka hangisidir.” “Su!” cevabını verdi.

Kaynak: Ebu Davud, Zekat 41, (1679-1680)

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*