Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Peygamberlik Bölümü

Peygamberlik Bölümü

Yiyecek Ve İçeceklerin Artıp Bereketlenmesi

Hadis No : 5577 Ravi: Enes Tanım: Resulullah (sav)’ı ikindi namazının vakti girince gördüm. Halk abdest alacak su arıyordu, bulamadılar. Resulullah (sav)’a abdest suyu getirildi. Hemen elini içine koydu ve halka ondan abdest almalarını emretti. Enes der ki: “Ben suyun ...

Devamını Oku »

Vahyin Başlangıcı

Hadis No : 5549 Ravi: Aişe Tanım: Resulullah (sav)’a vahiy olarak ilk başlayan şey uykuda gördüğü salih rüyalar idi. Rüyada her ne görürse, sabah aydınlığı gibi aynen vukua geliyordu. (Bu esnada) ona yalnızlık sevdirilmişti. Hira mağarasına çekilip orada, ailesine dönmeksizin ...

Devamını Oku »

Resulullah (sav)’ın Sıfatları Ve Ahlakları

Hadis No : 5524 Ravi: Ali Tanım: Ali’nin evladlarından Muhammed’in oğlu İbrahim anlatıyor: “Hz. Ali (ra) Resulullah (sav)’ı vasfettiğı zaman şöyle derdi: “Resulu-i Ekrem (sav) efendimiz çok uzun boylu olmadığı gibi, (azaları) birbirine girmiş kısa boylu da değildi, orta boylu ...

Devamını Oku »

Resulullah (sav)’ın İsmi Ve Nesebi

Hadis No : 5512 Ravi: Tanım: Buhari merhum, Aleyhissalatu vesselamın bi’setine (peygamber olarak gönderilişine) tahsis ettiği babta der ki: “O, Allah’ın elçisi Muhammed İbnu Abdillah İbni Abdilmuttalib İbnu Haşim İbni Abdi Menafibnu Kusayy, İbni Kilab İbni Mürre İbni Ka’b İbni ...

Devamını Oku »

Resulullah (sav)’ın Gaybdan Haber Vermesi

Hadis No : 5558 Ravi: Cabir İbnu Semüre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kisra ölünce, ondan sonra başka kisra yoktur. Kayser de öldü mü ondan sonra kayser yoktur. Nefsimi kudret elinde tutan Zat-ı Zülcelal’e yemin olsun, siz her ikisinin de ...

Devamını Oku »

Resulullah (sav)’ın Ezadan Korunması

Hadis No : 5589 Ravi: Ebu Hureyre Tanım: (Bir gün) Ebu Cehl: “Muhammed, aranızda, hala yüzünü toprağa sürtüyor mu?” dedi. “Evet” cevabını alınca: “Lat ve Uzza’ya yemin olsun! Onu böyle yaparken görürsem boynuna ayaklarımla basacağım -veya: Ben de O’nun yüzünü ...

Devamını Oku »

Resulullah (sav)’ın Duasının Makbul Olması

Hadis No : 5584 Ravi: İbnu Mes’ud Tanım: Resulullah (sav) Ka’be’nin yanında namaz kılarken, Ebu Cehl ve arkadaşları da orada oturuyordu. Bir gün öncesi bir deve kesilmişti. Ebu Cehl arkadaşlarına: “Falan ailenin kestiği devenin işkembesini kim getirip, secdeye gidince Muhammed’in ...

Devamını Oku »

Resulullah (sav)’ın Doğumu Ve Yaşı

Hadis No : 5516 Ravi: Tanım: Muttalib İbnu Abdillah İbni Kays İbnu Mahreme babası vasıtasıyla ceddinden anlattığına göre ceddi şöyle demiştir: “Ben ve Resulullah (sav) Fil yılında doğduk.” Kaynak: Tirmizi, Menakıb 4, (3623)   Hadis No : 5517 Ravi: Aişe ...

Devamını Oku »

Resulullah (sav)’ın Çocukları

Hadis No : 5522 Ravi: İbnu Abbas Tanım: Kureyşliler, birbirlerine küfrün ve sapıklığın devamını tavsiye ettiler ve aralarında; “Bizim üzerinde olduğumuz şey var ya, bu, o köksüz sürgün (mesabesinde olan Muhammed)in üzerinde olduğu şeyden daha doğrudur!” dediler. Bunun üzerine, Allah ...

Devamını Oku »

Resulullah (sav)’ın Alametleri

Hadis No : 5543 Ravi: Ali Tanım: Babam anlatmış ve demişti ki: “Kureyş büyüklerinden bir grupla Şam’a gitmiştik; beraberimde Muhammed (sav) de vardı. Yolda bir rahib(in manastırın)a yaklaştık ve yakınına konakladık. Develerimizi çözmüştük ki rahib yanımıza geldi. Daha önceki gelişlerimizde ...

Devamını Oku »

Resulullah (sav)’a Sorulanlar

Hadis No : 5591 Ravi: Sevban Tanım: Resulullah (sav)’a Yahudilerden bir alim geldi. “Ey Muhammed, Allah’ın selamı üzerine olsun!” dedi. Bunu der demez adamı öyle bir ittim ki, nerdeyse yere yıkılayazdı. “Beni niye ittin?” dedi. “Niye ey Allah’ın Resulü! demiyorsun?” ...

Devamını Oku »

Peygamberlik Mührü Ve Muteferrik Hadisler

Hadis No : 5529 Ravi: Abdullah İbnu Sercis Tanım: Resulullah (sav) ile birlikte ekmek ve et yedim ve: “Ey Allah’ın Resulü! Allah seni mağfiret buyursun!” dedim. Bana: “Seni de!” diye karşılıkta bulundu. Ravi der ki: “(İbnu Sercis’e): “Resulullah sana istiğfarda ...

Devamını Oku »

Müteferrik Mucizeler

Hadis No : 5592 Ravi: İbnu Mes’ud Tanım: Ay, Resulullah (sav) zamanında iki parçaya bölündü. Aleyhissalatu vesselam bunun üzerine; “Şahid olun!” buyurdu. Kaynak: Buhari, Menakıb 27, Menakıbu’l-Ensar 36, Tefsir, Ihterebetu’s-Sa’a 36; Müslim, Münafıkun 44, (2800);   Hadis No : 5593 ...

Devamını Oku »

İsra Hakkında

Hadis No : 5554 Ravi: Enes Tanım: Enes (ra) Malik İbnu Sa’saa (ra)’dan naklen anlatıyor: “Resulullah (sav) onlara, Mirac’a götürüldüğü geceden anlatarak demiştir ki, “Ben Ka’be’nin avlusundan Hatim kısınında -belki de Hıcr’da demişti- yatıyordum, -bir rivayette şu ziyade var: Uyku ...

Devamını Oku »

Cansızların Resulullah (sav)’la Konuşmaları

Hadis No : 5572 Ravi: Ali Tanım: Resulullah (sav)’a Mekke’de idim. Beraberce bir tarafına gitmiştik. O’nun karşısına çıkan her ağaç, her dağ O’na selam veriyor ve: “Allah’ın selamı üzerine olsun ey Allah’ın Resulü!” diyordu. Kaynak: Tirmizi, Menakıb 8, (3630)   ...

Devamını Oku »