Nifak Hakkında

Hadis No : 5751
Ravi: İbnu Amr İbni’l-As
Tanım: Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Dört haslet vardır; kimde bu hasletler bulunursa o kimse halis münafıktır. Kimde de bunlardan biri bulunursa, onu bırakıncaya kadar kendinde nifaktan bir haslet var demektir: Emanet edilince hıyanet eder, konuşunca yalan söyler, söz verince sözünde durmaz, husumet edince haddi aşar.”

Kaynak: Buhari, İman 24, Mezalim 17, Cizye 17; Müslim, İman 106, (58); Ebu Davud, Sünnet 16, (4688); Tirmizi

 

Hadis No : 5752
Ravi: Huzeyfe
Tanım: Nifak, Resulullah (sa) devrinde vardı. Şimdi ise, imandan sonra küfür vardır.

Kaynak: Buhari, Fiten 21

 

Hadis No : 5753
Ravi: Esved
Tanım: Hz. Abdullah İbnu Mes’ud (ra)’un ders halkasında idik. Huzeyfe (ra) geldi ve yanımızda durup bize selam verdi: “Nifak, sizden hayırlı bir kavme indirildi” dedi. Esved de (hayretle): “Sübhanallah, Aziz ve Celil olan Allah: “Münafıklar cehennemin en aşağı derecesindedir” (Nisa 145) buyuruyor” dedi. Bunun üzerine Abdullah tebessüm etti. Huzeyfe de mescidin bir kenarına oturdu. Derken Abdullah kalktı ve arkadaşları da dağıldılar. Huzeyfe beni çağırmak için bana bir çakıl attı, yanına geldim. Bana: “Abdullah’ın gülmesi tuhafıma gitti, halbuki o benim söylediğimi bilen birisi. Yemin olsun nifak, siz (tabiiler)den daha hayırlı bir kavme indirildi. Onlar (nifaktan) sonra tevbe ettiler. Allah da tövbelerim kabul etti” dedi.

Kaynak: Buhari, Tefsir, Nisa 25

 

Hadis No : 5754
Ravi: İbnu Ebi Müleyke
Tanım: Resulullah (sa)’ın ashabından olup da Bedir Gazvesi’ne katılanlardan otuz kadarına yetiştim. Hepsi de kendi hesabına nifaktan korkuyorlar ve dinlerinde fitneye düşmekten kendilerini emniyette hissetmiyorlardı.

Kaynak: Buhari, İman 36 (Bab başlığında kaydetti)

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*