Selam

Hadis No : 2639
Ravi: Amir İbnu Sa’d
Tanım: Amir İbnu Sa’d, babasından (ra) naklediyor: “Resulullah (sav) (namazını tamamlayınca) sağına ve soluna selam verirdi, öyle ki ben (geride olduğum halde) yanağının beyazlığını görürdüm.”

Kaynak: Müslim, Mesacid 119, (582); Nesai, Sehiv 68, (3, 61)

 

Hadis No : 2640
Ravi: İbnu Mes’ud
Tanım: Resulullah (sav) (namazı bitince) sağına ve soluna selam verir, şöyle derdi: “Esselamu aleyküm ve rahmetullah, es-selamu aleyküm ve rahmetullah” (Ebu Davud’da “soluna” tabirinden sonra şu ziyade yer alır: “…Öyle ki yanağının beyazını gördük.” Nesai’de ise şu ziyade vardır: “…Öyle ki, şu taraftan yanağının beyazlığını görürdük.”)

Kaynak: Ebu Davud, Salat 189, (996); Tirmizi, Salat 221, (295); Nesai, Sehiv 71, (3, 63)

 

Hadis No : 2641
Ravi: Vail İbnu Hucr
Tanım: [Resulullah (sav)] sağına, “esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu” diyerek, soluna da “es-selamu aleyküm ve rahmetullah” diyerek selam verirdi.” Yine Ebu Davud’da Semüre İbnu Cündeb’ten gelen bir rivayette: “…sonra kendinize ve imamınıza selam verin” buyurulmustur.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 189, (997), 182, (875)

 

Hadis No : 2642
Ravi: Cabir İbnu Semüre
Tanım: Resulullah (sav) ile beraber namaz kılınca, ellerimizle (işaret ederek): “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” demiştik -ve eliyle de iki tarafına işaret etti. -Resulullah (sav) bunun üzerine: “Ellerinizle neye işaret ediyorsunuz? Niye ellerinizi hırçın atların kuyruğu gibi (kıpırdak) görüyorum? Namazda sakin olun. Herbirinizin ellerini dizlerine koyup, sonra sağındaki ve solundaki kardeşine selam vermesi yeterlidir!”

Kaynak: Müslim, Salat 119, (430); Ebu Davud, Salat 189, (998, 999, 1000); Nesai, Sehiv 5, (3, 4, 5)

 

Hadis No : 2643
Ravi: Aişe
Tanım: Resulullah (sav) selam verince: “Allahümme ente’s-selam ve minke’s-selam. Tebarekte ya ze’l-celali ve’l-ikram” diyecek kadar otururdu.” Bu cümlenin manası: “Ey Allah’ım! Sen selamsın (her çeşit ayıp, kusur ve afetlerden uzaksın), insanların mazhar olduğu selamet sendendir. Ey Celal ve ikram sahibi Rabbimiz! Senin şanın yücedir” demektir.

Kaynak: Müslim, Mesacid 136, (592); Tirmizi, Salat 224, (298)

 

Hadis No : 2644
Ravi: Semüre İbnu Cündeb
Tanım: Resulullah (sav) imamın selamına selamla mukabele etmemizi, birbirimizi sevmemizi, birbirimize selam vermemizi emretti.

Kaynak: Ebu Davud,Salat 190, (1001)

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Yolculukta Nafile Namazlar

Hadis No : 2907 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Resulullah (sav)’a (Onsekiz defa) refakat ettim. Ancak, ...