Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Namaz Bölümü > Secdeler Üzerine Fasıl – Sehv Secdesi

Secdeler Üzerine Fasıl – Sehv Secdesi

Hadis No : 2742
Ravi: Abdullah İbnu Malik İbnu Büheyne
Tanım: Resulullah (sav) öğle namazmın ilk iki rekatini tamamlamıştı (oturması gerektiği halde oturmadan) kalktı. Namazı bitirince iki (ziyade) secde daha yaptı, ondan sonra selam verdi.

Kaynak: Buhari, Sehv 1, 5, Ezan 145, 147, Eyman 15; Müslim, Mesacid 85, (570); Muvatta, Salat 65, (1, 96); E

 

Hadis No : 2743
Ravi: İbnu Mes’ud
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Namaz kılarken üç mü kıldım dört mü kıldım diye şüpheye düşerse, eğer zann-ı galibin dört ise hemen teşehhüd yap, sonra sen daha dururken ve selam vermemişken iki secde daha yap, sonra aynı şekilde teşehhüd oku, sonra selam ver.” (Ebu Davud der ki: “Bu, İbnu Mes’ud’dan rivayet edilmiştir. Alimlerden kimse bunu Resulullah’a nisbet etmedi.”)

Kaynak: Ebu Davud, Salat 198, (1028)

 

Hadis No : 2744
Ravi: Ebu Saidi’l-Hudri
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Biriniz namazında, iki mi kıldım, üç mü kıldım diye şekke düşerse, şekki atsın, yakin kesbettiği hususu esas alsın, sonra da selam vermezden önce iki secdede bulunsun. Eğer (bu kıldığı ile) beş rek’at kılmışsa, namazını onunla (sehiv secdesiyle) çift yapmış olur. Dördü tam kılmış idiyse, o iki secdesi, şeytanın burnunu sürtme olur.”

Kaynak: Müslim, Mesacid 88, (571); Muvatta, Salat 62, (1, 95); Ebu Davud, Salat 197, (1024, 1026, 1027, 1029

 

Hadis No : 2745
Ravi: Abdurrahman İbnu Avf
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Biriniz namazında yanılır da bir mi iki mi kıldığını bilemezse, namazını bir üzerine bina etsin; iki mi üç mü kıldığını bilemezse iki üzerine bina etsin; üç mü dört mü kıldığını bilemezse üç üzerine bina etsin, sonra da selam vermezden önce iki (ziyade) secde yapsın…”

Kaynak: Tirmizi, Salat 291, (398)

 

Hadis No : 2746
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) namazın ikinci rek’atında selam verip bitirdi. Zülyedeyn (ra) kendisine: “Ey Allah’ın Resulü, namaz kısaldı mı yoksa unuttunuz mu?” diye sordu. Aleyhissalatu vesselam: “Zülyedeyn doğru mu söylüyor?” diye sordu. Herkes: “Evet!” diye cevap verdi. Resul-i Ekrem (sav) de iki rek’at daha kıldı, sonra selam verdi, sonra tekbir getirip iki secde daha yaptı. Bu iki secde diğer secdelerinin uzunluğunda idi veya biraz daha uzundu. Sonra namazdan kalktı.”

Kaynak: Buhari, Sehv, 3, 4, 5, Mesacid 88, Cemaat 69, Edeb 45, Haberul-Vahid 1; Müslim, Mesacid 97, (573); M

 

Hadis No : 2747
Ravi: Muhammed İbnu Şirin
Tanım: (Resulullah (sav) öğle ve ikindi namazlarından birini iki rek’at kılmıştı – Ravi der ki: “Zann-ı galibime göre bu, ikindi namazı idi. Sonra selam verdi. Sonra mescidin ön kısmındaki kütüğe gitti. Elini üzerine koydu, (yüzünde öfke okunuyordu). Cemaatte Hz. Ebu Bekr ve Hz. Ömer de vardı. Bunlar (namazda yapılan eksiklikten) Efendimize söz etmekten (hicab edip) korktular. Cemaatin çabuk çıkanları: “(Ey Allah’ın Resulü!) namaz kısaldı mı?” diye sordular. Resulullah (sav)’ın Zülyedeyn dediği bir zat da: “Ey Allah’ın Resulü! Namaz mı kısaldı, siz mi unuttunuz?” dedi. “Ne ben unuttum, ne de namaz kısaldı!” cevabını verdi. Ama Zülyedeyn tekrar: “Hayır (farkında değilsiniz), unuttunuz!” (dedi). Bunun üzerine (Aleyhissalatu Vesselam) kalktı iki rek’at daha kıldı, sonra selam verdi. Sonra tekbir getirdi, tıpkı diğer secdeleri gibi -veya biraz daha uzun olmak üzere- (sehiv için) secde yaptı, sonra başını kaldırdı tekbir getirdi. Sonra başını koydu tekbir getirdi, peşinden önceki secdesi gibi -veya daha uzun- (sehiv için ikinci defa) secde etti, sonra başını kaldırdı ve tekbir getirdi, (oturup teşehhüd okudu ve selam vererek namazı tamamladı).

Kaynak: Ebu Davud, Salat 195, (1008)

 

Hadis No : 2748
Ravi: İbnu Mes’ud
Tanım: Resulullah (sav) namaz kılmıştı. Namazda (unutarak) ziyade veya noksanda bulundu. Kendisine: “Ey Allah’ın Resulü! Namazda (yeni bir durum mu) hasıl oldu?” diye soruldu. “Bunu niye sordunuz?” diye O da merak etti. “Şöyle şöyle kıldınız” dediler. Resulullah (sav) hemen dizlerini bükerek kıbleye yöneldi ve iki adet sehiv secdesinde bulundu, sonra selam verdi ve yüzünü bize çevirerek: “Şayet namazda yeni bir şey hasıl olsaydı ben size haber verirdim. Ancak ben bir beşerim, sizin unuttuğunuz gibi ben de unuturum. Öyleyse bir şey unutursam bana haber verin. Biriniz namazında şekke düşecek olursa doğruyu araştırsın ve onun üzerine kalanı bina etsin, sonra da iki sehiv secdesi yapsın” dedi.

Kaynak: Buhari, Sehiv 2, Salat 31, 32, Eyman 15, Haberu’l-Vahid 1; Müslim, Mesacid 89, (572); Ebu Davud, Sal

 

Hadis No : 2749
Ravi: Muğire İbnu Şu’be
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “İmam, (yanılarak ikinci rek’atte oturacağı yerde müteakip) rek’ate kalkmaya teşebbüs eder ve tam doğrulmadan hatırlarsa, hemen otursun. Tam kalkıp doğrulmuşsa artık (geri dönüp) oturmasın, namazın sonunda sehiv secdesi yapsın.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 201, (1036); Tirmizi, Salat 269, (365)

 

Hadis No : 2750
Ravi:
Tanım: İmam Malik (ra)’a ulaştığına göre, Resulullah (sav): “Ben de unuturum veya sünnet koymak için unutturulurum” buyurmuştur.

Kaynak: Muvatta, Sehv 2, (1, 100)

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Yolculukta Nafile Namazlar

Hadis No : 2907 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Resulullah (sav)’a (Onsekiz defa) refakat ettim. Ancak, ...