İmamın Vasfı

Hadis No : 2780
Ravi: Ebu Mes’ud El-Bedri
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Cemaate, Kitabullah’ı en iyi okuyan kimse imam olur. Eğer kıraatte (okumada) herkes eşitse, sünneti en iyi bilen; sünneti bilmede eşitseler, hicret etmede evvel olan; hicrette de eşitseler, yaşça büyük olan imam olur. Kişi misafir olduğu evin sahibine veya (emri altında çalıştığı) sultanına imamlık yapmasın, ev sahibinin baş köşesine izni olmadan da oturmasın.”

Kaynak: Müslim, Mesacid 290, (673); Tirmizi, Salat 174, (236), Edeb 24 (2773); Ebu Davud, Salat 61, (582, 58

 

Hadis No : 2781
Ravi: Ebu Said
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “(Namaz kılacaklar) üç kişi iseler içlerinden biri imam olsun. İmamlığa ehak olan akra’ (Kur’an-ı Kerim’i daha iyi okur) olandır…”

Kaynak: Müslim, Mesacid 289, (672); Nesai, İmamet 5, (2, 77)

 

Hadis No : 2782
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sizin için hayırlınız ezan okusun, kurra olanınız da imam olsun.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 61, (590)

 

Hadis No : 2783
Ravi: Amr İbnu Seleme
Tanım: Ben altı veya yedi yaşında iken kendi kavmime imamlık yaptım. O zaman ben, aralarında Kur’an’ı en çok bilen kimseydim.

Kaynak: Buhari, Megazi 52; Ebu Davud, Salat 61, (585-587); Nesai, Ezan 8, (2, 9-10), Kıble 16, (2, 70), İmam

 

Hadis No : 2784
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: İlk muhacirler geldiği zaman, Resulullah (sav) gelmezden önce, Kuba’da (Usbe adında) bir menzile indiler. Onlara Ebu Huzeyfe’nin azadlısı Salim imamlık yapıyor idi. O, Kur’an’ı ezbere bilmede herkesten ileriydi.

Kaynak: Buhari, Ezan 54, Ahkam 25; Ebu Davud, Salat 61, (588)

 

Hadis No : 2785
Ravi: Aişe
Tanım: Anlattığına göre: “Kendisine kölesi Zekvan, Mushaf’ın yüzünden okuyarak imamlık yapıyordu.”

Kaynak: Buhari, Ezan 54, (Bab başlığında (senetsiz) kaydetmiştir)

 

Hadis No : 2786
Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sav) İbnu Ümmi Mektum’u ama olduğu halde, halka imamlık etmek için (sefere çıkarken) yerine halef tayin etti.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 65, (595)

 

Hadis No : 2787
Ravi: Cabir
Tanım: Hz. Muaz (ra), Resulullah (sav) ile yatsıyı kılar, sonra kavmine döner, bu namazı onlara kıldırırdı

Kaynak: Buhari, Ezan 60, 63, 66, Edeb 74; Müslim, Salat 180, (465); Ebu Davud, Salat 68, (599, 600); Tirmizi

 

Hadis No : 2788
Ravi: İbnu Amr İbnu’l-As
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Üç kişi vardır, Allah onların namazını kabul etmez: 1) Kendisini sevmeyen kimselere imam olan; 2) Namaza arkadan gelen, yani vakti çıktıktan sonra gelen; 3) Köleyi azad ettikten sonra tekrar köle kılan.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 63, (593)

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Yolculukta Nafile Namazlar

Hadis No : 2907 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Resulullah (sav)’a (Onsekiz defa) refakat ettim. Ancak, ...