Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Kuran'ın Tilaveti Ve Kıraatı Bölümü > Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler

Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler

Hadis No : 0912
Ravi: Enes
Tanım: Hz. Peygamber (sav), Hz.Ebu Bekir, Hz. Ömer – ve öyle zannediyorum Osman da demişti (ra) – Fatiha süresinin dördüncü ayetinde geçen, … kelimesini … diye değil, elifli olarak … diye okuyorlardı.”

Kaynak: Tirmizi, Kıra’at 1, (2929); Ebu Davud, Huruf 1, (4000)

 

Hadis No : 0913
Ravi: Ebu Said
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah Zülcelal Hazretleri Beni İsrail’e şöyle emretti: “Şu kasabaya kapısından secde ederek girin ve hıtta deyin de günahınız affedilsin” yani … şeklinde” (Bakara 58).

Kaynak: Ebu Davud, Huruf 1, (4006)

 

Hadis No : 0914
Ravi: Cabir
Tanım: Resulullah (sav): “Siz de İbrahim’in makamından bir namazgah edinin” (Bakara, 125) mealindeki ayette geçen … kelimesini “hı” harfi kesreli olacak şekilde … diye okudu.”

Kaynak: Ebu Davud, Huruf 1, (3969); Müslim, Hac 147, (1218)

 

Hadis No : 0915
Ravi: Zeyd İbnu Sabit
Tanım: Resulullah (sav) Nisa süresinin 95. ayetinde geçen … ibaresindeki … kelimesini … şeklinde yani re’yi üstün olarak okumuştur.”

Kaynak: Ebu Davud, Hurufi, 3975

 

Hadis No : 0916
Ravi: Muaz İbnu Cebel
Tanım: Resulullah (sav) “O vakit havariler: “Ey Meryemoğlu İsa, Rabbin bizim üstümüze gökten bir sofra indirebilir mi?” (Maide 112) mealindeki ayeti … diye okuyordu.”

Kaynak: Tirmizi, Kıra’at, 1, (2931)

 

Hadis No : 0917
Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sav) kısas ayetinde geçen … ibaresini … diye birinci kelimeyi ötüreli okurdu.”

Kaynak: Tirmizi, Kıra’at 1, (2930); Ebu Davud, Huruf 1, (3976, 3977)

 

Hadis No : 0918
Ravi: Übey İbnu Ka’b
Tanım: Resulullah (sav), Yunus süresinde geçen, “De ki: “Bunlar, Allah’ın bol nimeti ve rahmetiyledir, Buna sevinsinler..,” (58. ayet) mealindeki … ayetinin … kelimesini … şeklinde “te” ile okurdu.”

Kaynak: Ebu Davud, Huruf 1, (3981)

 

Hadis No : 0919
Ravi: Esma Bintu Yezid ve Ümmü Seleme
Tanım: Anlattıklarına göre, Resulullah (sav) Hud süresinde geçen … ayetini şöyle okumuştur: …

Kaynak: Tirmizi, Kıra’at 1, (2932); Ebu Davud, Huruf 1, (3982, 3983)

 

Hadis No : 0920
Ravi: İbnu Mes’ud
Tanım: Anlatıldığına göre, Yusuf süresinde geçen “gelsene” manasındaki … ibaresini … diye okumuş. Keza Saffat süresinde geçen … ayetini de … diye nasb halinde okumuştur.

Kaynak: Buhari, Tefsir, Yusuf 4; Ebu Davud, Huruf 1, (4005)

 

Hadis No : 0921
Ravi: Übey İbnu Ka’b
Tanım: Hz. Peygamberber (sav) Kehf süresinin 76. ayetini … şeklinde, (yani … kelimesindeki “nun”u) şeddeli olarak okudu.”

Kaynak: Tirmizi, Kıra’at 1, (2934); Ebu Davud, Huruf 1, (3985, 3986)

 

Hadis No : 0922
Ravi: Übey İbnu Ka’b
Tanım: Resulullah (sav), Kehf süresinin 86. ayetinde geçen … ibaresindeki … kelimesini … şeklinde, hafif olarak okumuştur.”

Kaynak: Tirmizi, Kıra’at 1, (2935); Ebu Davud, Huruf 1, (2976)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Kur’an’ı Hizb Ve Evrad Kılma

Hadis No : 0910 Ravi: Abdurrahman İbnu Abdi’l-Kari Tanım: Ömer İbnu’l-Hattab (ra)’ın şöyle söylediğini işittim: ...