Hul’ hakkında

Hadis No : 1735
Ravi: Sevban
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ciddi bir sebep olmadan, kocasından hul’ yoluyla boşanan kadın, cennetin kokusunu alamaz.” [Ebu Davud’un bir rivayetinde şöyle denmiştir: “Hangi kadın zevcesinden boşanma taleb ederse…” Ebu Hüreyre’nin Nesai’de gelen bir rivayetinde: “Kocasından hul’ suretiyle boşanan kadınlar (günahça) münafıklar gibidir” buyurulmuştur.]

Kaynak: Tirmizi,Talak 11, (1186, 1187); Ebu Davud, Talak 18, (2226); Nesai, Talak 34, (6, 168)

 

Hadis No : 1736
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Sabit İbnu Kays İbni Şemmas (ra)’nın hanımı Hz. Peygamber (sav)’e gelerek: “Ben Sabit’i ahlak ve diyanetinden dolayı itab etmiyorum. Ancak İslam’da küfre düşmekten korkuyorum -bu sözüyle nefret ettiğini söylemek istedi-” dedi. Resulullah (sav): “(Mehir olarak aldığın) bahçesini iade eder misin?” diye sordu. Kadın: “Evet!” deyince, Sabit’e: “Bahçeyi al ve onu boşa!” dedi.

Kaynak: Buhari, Talak 12; Nesai, Talak 34, (6, 169); İbnu Mace, Talak 22, (2056)

 

Hadis No : 1737
Ravi: Nafi’
Tanım: Safiyye (ra)’nin bir azadlısından rivayet etmiştir: “Safiyye, kendine ait ne varsa hepsini vermek karşılığında kocasından ayrılmıştır da İbnu Ömer (ra) bunu yadırgamamıştır.”

Kaynak: Muvatta, Talak 32, (2, 565)

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*