Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Hudud Bölümü > Haddü’l Hamr Hakkında Hadisler

Haddü’l Hamr Hakkında Hadisler

Hadis No : 1627
Ravi: Enes
Tanım: Resullullah (sav), hamr için, hurma dalları ve nalınlarla hadd vurdu. Hz. Ebu Bekir (ra) kırk darbeyle hadd vurdu

Kaynak: Buhari, Hudud 2, 4; Müslim, Hudud 37, (1706); Tirmizi, Hudud 13, (1343); Ebu Davud, Hudud 26, (4479)

 

Hadis No : 1628
Ravi: Sevr İbnu Zeyd el-Dili
Tanım: Hz. Ömer (ra), hamr için uygulanması gereken haddin miktarı hususunda (Ashabla) istişarede bulundu. Hz. Ali (ra): “Seksen sopa vurulmasını uygun görüyorum” dedi. “Çünkü kişi, içince sarhoş olur, sarhoş olunca hezeyana düşer (saçmalar), hezeyana düştü mü iftira atar. (İftiranın cezası ise 80 sopadır).” Böylece Hz. Ömer (ra) içki içenler için haddi 80 sopa takdir etti.

Kaynak: Muvatta, Eşribe 2, (2, 842)

 

Hadis No : 1629
Ravi: Abdurrahman İbnu Ezher
Tanım: Huneyn’de iken Hz. Peygamber (sav)’e şarap içen bir adam getirildi. Resulullah (sav) (tahkiren) yüzüne toprak saçtı. Sonra Ashab’a emretti, ayakkabılarıyla ve ellerinde bulunan (deynek, çubuk vs) başka şeylerle adama “Yeter, çekin ellerinizi deyinceye kadar vurdular. Resulullah (sav)’ın vefatından sonra Hz. Ebu Bekir (ra) de içki içenlere kırk darbe vurdurdu. Arkadan Hz. Ömer (ra) de halifeliğinin başlangıcında kırk sopa vurdurmaya devam etti. Ancak, hilafetinin sonunda (insanlar azıp fısk artınca) seksen sopa vurdurdu. Hz. Osman (ra) ise iki kere hadd uyguladı: Birini kırk, diğerini seksen yaptı. Hz. Osman’dan sonra Hz. Muaviye (ra) haddi seksende sabit kıldı.

Kaynak: Ebu Davud, Hudud 37, (4487,4488)

 

Hadis No : 1630
Ravi: Ali
Tanım: İçki haddi için, Resulullah (sav) kırk, Hz. Ebu Bekir kırk, Hz. Ömer (ra) seksen sopa vurdular. Hepsi de sünnettir. (Bu bana daha hoş geliyor).

Kaynak: Müslim, Hudud 38, (1702); Ebu Davud, Hudud 36, (4480, 4481)

 

Hadis No : 1631
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim (ısrarla) içki içerse dördüncü sefere kadar kamçılayın, sonra (devam ederse) öldürün.” (Ebu Davud’un, Kabisa İbnu Züeyb (ra)’den yaptığı bir rivayette şöyle denmiştir: “Resulullah (sav)’a şarap içmiş bir adam getirildi. Hemen celde yapıldı, sonra tekrar getirildi, yine celde yapıldı, sonra tekrar getirildi, yine celde yapıldı, sonra tekrar getirildi yine celde yapıldı ve öldürme kaldırıldı. Artık, ölüm cezası bir ruhsat olarak kaldırılmıştı.”)

Kaynak: Ebu Davud, Hudud 37, (4482); Tirmizi, Hudud 15, (1444)

 

Hadis No : 1632
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav) hamr hususunda kesin bir hadd takdir etmedi. Bir adam içmiş, sarhoş olmuştu. Caddede yalpa yaparken kendisine rastladı. Adamı hemen tutup Resulullah (sav)’a getirmek için harekete geçtiler. Adam, Abbas (ra)’nın evinin hizasına gelince boşanıp kaçtı ve Abbas’ın evine girerek ona iltica etti. Durum Resulullah (sav)’a anlatılmıştı. Güldü ve: “Yani o bunları (kaçma, girme ve iltica) yaptı mı?” dedi. Hakkında herhangi bir emir vermedi.

Kaynak: Ebu Davud, Hudud, 36 (4476)

 

Hadis No : 1633
Ravi: Umeyr İbnu Said en-Nehai
Tanım: Hz. Ali (ra)’yi dinledim, şunu söylemişti: “Ben hadd vurduğum kimselerden biri ölecek olsa, içimde üzüntü duymam, ancak içki sebebiyle hadd vurduğum ölürse onun üzüntüsünü hissederim. Çünkü o ölecek olsa (yakınlarına) diyet öderim. Zira Hz. Peygamber (sav) içkinin haddi ile ilgili (kesin bir miktarı) sünnet kılmadı, içki haddiyle ilgili miktarı biz takdir ettik.”

Kaynak: Buhari, Hudud 4; Müslim, Hudud 38, (1707); Ebu Davud, Hudud 36, (4486)

 

Hadis No : 1634
Ravi: İbnu Şihab
Tanım: Raviye “Köle içki içecek olursa ona tatbik edilecek haddin miktarı nedir?” diye sorulmuştu, şöyle cevap verdi: “Bana ulaştığına göre, ona, hüre verilen cezanın yarısını uygulamak gerekir. Hz. Ömer, Hz. Osman ve İbnu Ömer (ra) içkide, kölelerine, hürlere tatbik ettikleri haddin yarısını tatbik ederlerdi.”

Kaynak: Muvatta, Eşribe 3, (2, 842)

 

Hadis No : 1635
Ravi: Said İbnu’l Müseyyeb
Tanım: Hz. Ömer (ra), içki sebebiyle Rebia İbnu Ümeyye’yi Hayber’e sürdü. Oradan kaçıp Herakliyus’a giderek Hıristiyanlığa geçti. Hz. Ömer (ra) bu hadise üzerine: “Bundan böyle hiçbir Müslümanı sürmeyeceğim” dedi.

Kaynak: Nesai, Eşribe 47, (8,319)

 

Hadis No : 1636
Ravi: Ömer
Tanım: Lakabı Hımar olan bir adam vardı. Bu zat zaman zaman Resulullah (sav)’ı güldürürdü. Hz. Peygamber bu adamı, içki sebebiyle dövdürmüştü. Bir gün yine içki suçuyla getirildi. Resulullah emretti, celde uygulandı. Cemaatten birisi: “Allah’ım şu adama lanet et! Kaç sefer içki sebebiyle getirildi, bir türlü ıslah olmuyor” diye beddua etti. Resulullah ş (sav): “Ona lanet etmeyin. Allah’a yeminle söylüyorum, bu adam hakkında bildiğim bir şey varsa o da Allah ve Resulü’nü (samimiyetle) sevmiş olmasıdır” buyurdu. (Ebu Davud’da, Ebu Hüreyre (ra)’den kaydedilen bir rivayette: “Böyle söylemeyin, fakat şöyle deyin: “Ey Allahım, ona rahmet et, onun taksiratını affet!” buyurmuştur.)

Kaynak: Buhari, Hudud 5

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Livata Ve Hayvana Temasın Haddi

Hadis No : 1602 Ravi: İbnu Abbas Tanım: Resulullah (sav) buyurdu ki: “Kimin Lüt kavminin ...