İslam Hukukuna Göre Kefil Olan Kimse Kefaleti Karşılığında Ücret İsteyebilir Mi?

0
81
Fıkıh Ansiklopedisi
Fıkıh Ansiklopedisi

Kefalet bir teberru ve iyilik akdidir. Onun mukabılinde ücret almak ve vermek caiz değildir. Ancak mekfuluanh olan kimse, kendiliğinden kefile herhangi bir hediye takdim ederse kefilin bunu almasında bir sakınca olmayıp, mes’ul olmaz. Yalnız kendisine kefil olunacak kimse ücret vermediği takdirde kefil bulamayacak ve bu sebeple işi aksayacaksa parayla kefil tutmaktan dolayı mes’ul değildir, ancak kefil günahkar olur. Nasıl ki haklı bir kimse rüşvet vermediği takdirde hakkı elinden alınacaksa bu durumda rüşvet verir. Allah indinde mes’ul olmaz; ama onu alan kimse mes’ul olup Allah’ın lanetine müstehak olur (El-Fıkh’ul İslami ve Edilletuha).

Fıkıh Ansiklopedisi için tıklayınız!

YORUM YAP

Please enter your comment!
Please enter your name here