İslam Dinine Aykırı Küfür Ve Dinsizliği Medh Eden Kitapları Alıp Satmak Caiz Midir?

0
22
Fıkıh Ansiklopedisi
Fıkıh Ansiklopedisi

İslam dinine aykırı küfür ve dinsizliği medhedip yayan kitapları alıp satmak haramdır. Bir kimse menfaat için bu işi yapıyorsa günahkar olduğu gibi, kazancı gayr-i meşru bir yol ile elde ettiği için haramdır. Bir gün tevbe etmek isterse de o gayr-i meşru malı fakirlere tasadduk etmeye mecburdur. Yoksa, büyük bir vebal altında kalır. O kitapların muhtevasına inanıp, severek alıp sattığı kitabın muhtevasını bilecek. İslam’a ters düşüp düşmediğine çok dikkat edecektir: Nevevi: Hadis, fıkıh ve faydalı şeyleri ihtiva eden her kitabı alıp satmak caizdir. Ama küfür kitaplarını satmak caiz değildir, haramdır”(al-Mecmu) diyor.

YORUM YAP

Please enter your comment!
Please enter your name here