Anasayfa > İslam Fıkhi Ansiklopedisi > Haşr Suresinin Son Ayetlerini Okumak
Fıkıh Ansiklopedisi
Fıkıh Ansiklopedisi

Haşr Suresinin Son Ayetlerini Okumak

Sabah ve akşam namazlarından sonra çeşitli “Eûzü”lerle “Lev-enzelnâ” okunuyor. Her yerde de ayrı uygulanıyor. Bunun aslı var mıdır, doğrusu nasıldır?

Bu konuda kitaplarımızda bulunan çeşitli rivayetlere baktığımızda şu hadis-i şerife benzer çeşitli hadislerin olduğunu görürüz. “Malik b. Yesâr’dan rivayet edildiğine göre Rasûlüllah (sav) şöyle buyurmuştur: Kim sabahleyin üç defa “euzubillahis-Semî’il-Alîmi mines-şeytanirracım” der, sonra Haşr suresi’nin sonundaki üç ayeti okursa Allah kendisine yetmiş bin melek vekil kılar, bunlar akşama kadar o kişiye dua ve istigfar ederler. Eğer o gün vefat ederse şehid olarak ölür. Bunu akşamleyin okuyan da aynı derecededir” (Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 22; Müsned, V/26; Ayrıca Darimî, Beyhakî ve Taberani’de rivayet etmişlerdir. bk. Ibn Kesîr, IV/537; Tuhfetü’1-Ahvezi, VNI/240; Fethu’1-Beyân, IX/363).

Rivayetlerin çoğunda son üç ayetten bahsedilmekle beraber, “Levenzelnâ’dan aşağısı” diyen rivayetler de vardır (bk. Kurtubî, XVNI/1).

Bazı rivayetlerde de sadece “Haşr sûresinin sonu” denir ve ayet sayısı bildirilmez (bk. Kurtubî, XVNI/1).

“Ism-i A’zam” Haşr Sûresinin son altı ayetindedir,” rivayeti de vardır (bk. Kurtubî, XVNI/49; Fethu’1-Beyân, IX/368 (Ibn Adıy, Ibn Merdüye, Hatip Bagdâdî, Beyhakî (Su’abu’1-Iman) rivayet etmişlerdir).

Ama bu, sabah-akşam okunmasıyla alâkalı değildir. Yine “on defa e’uzü çekerek.” diyen rivayet de vardır (Suyûti, Ed-Dürrü l-Mensûr, VNI/123; Alûsî, XXVNI/64).

Dikkat çeken bir nokta da, bu ayetlerin sabah ve akşam namazlarını müteakip okunacağına dair bir açıklığın bulunmamasıdır. Sabah ve akşam denmiş ama sabah ve akşamın neresinde okunacağı söylenmemiştir. Bunun sabah ve akşam namazlarının bitiminden sonraya alınması, alimlerimizce belli bir yer tesbitiyle düzenli okunmalarını sağlamak için olmalıdır.

Bütün bu rivayetlerden çıkacak sonuç sudur: Rivayetler çok sahih olmamakla beraber sabah ve akşamleyin, tercihen namazların bitiminde, üç defa “Euzü billahi’s-semî’il-Alimi mine’ş-şeytânirracîm…” diyerek “Lev-enzelnâ”dan aşağı dört ayeti (iki rivayetin arasını bulmuş olarak) okumak müstehaptır. Bu “Eûzü“nün değiştirilip, “Merdûdil-mekhûril-la’înirracîm” gibi ilaveler yapılması, ya da ayetlerin sonuna başka sûrelerden ayetler katılması bidâttır ve keyfi davranışlardır.

Fıkıh Ansiklopedisi için tıklayınız!

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Kurbanlık Hayvanlar Ve Bu Hayvanlarda Aranan Şartlar

Kurban edilecek hayvanlar, koyun, keçi, sığır, manda ve devedir. Vahşi hayvanlardan kurban etmek caiz değildir. ...