Cuma , Aralık 14 2018
Fıkıh Ansiklopedisi
Fıkıh Ansiklopedisi

Farz

Farz Allah’ın, ya kendi kelâmıyla, ya da Elçisinin sözüyle kesinkes yapmamızı istediği şeylerdir. Böylece yapılması istenen şeyler, ya her mükelleften istenir ki, buna “farz-ı ayn”, yani şahsa farz denir. Ya da yeterli mükelleften istenir ki, buna da “farz-ı kifaye” yani, yeterlilik isteyen farz denir.

Görüleceği gibi, önemli olan şey birincide, yani “farz-ı ayn”da, farz olan şeyi mükellefin bizzat kendisinin yapması, ikincisinde, yani “farz-ı kifâye”de ise farz olan şeyin yapılmasıdır. Farzları yapan, sevap kazanır ve mükâfatı hak eder, yapmayan günahkâr olur ve cezayı hak eder. Inkâr eden ise kâfir olur. Meselâ insanların avretlerini örtmeleri kesin emirle istenmiştir, yani farzdır. Kadınların başları da avrettir. Allah’ın emri olduğu için başını örten kadın sevap kazanmış ve öbür dünyada mükâfatı hak etmiştir. Kapatmanın Allah’ın emri ve gerekli olduğunu kabul ettiği halde başını açan kadın, günah işlemiştir. Tevbe edip kendini affettirmezse, öbür dünyada ceza görecektir. Hem başını açan, hem de Allah’ın kapatma emrini kabul etmeyen, hattâ başını kapattığı halde; kapatma emrini kabul etmediğini söyleyen ise kâfir olmuştur. Tevbe edip imanını yenilemesi gerekir.

Fıkıh Ansiklopedisi için tıklayınız!

TAVSİYE

Fıkıh Ansiklopedisi

İcâre

Kiraya vermek, menfaatin satımı yararlanılması şer’an mübah olan bir şeyden, bir bedel karşılığında belli bir …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir