Anasayfa > İslam Fıkhi Ansiklopedisi > Darü’l İslam ve Darü’l Harb Ne Demektir?
Fıkıh Ansiklopedisi
Fıkıh Ansiklopedisi

Darü’l İslam ve Darü’l Harb Ne Demektir?

Yüce İslam dinine göre yer küresi ikiye ayrılır:

1- Darü’l-İslam,

2- Darü’l-harb veya Darü’l-küfr.

Darü’l-İslam; müslümanların feth ettikleri veya ahalisi kendi isteğiyle müslüman olmuş olan yerdir. Darü’l-harb ise İslam hakimiyyeti altına girmeyen yerdir.

Darü’l-İslam’ın darü’l harba dönüp dönmeyeceği hususunda ihtilaf vardır. Şaffi mezhebine göre İslam hakimiyyeti altına bir defa giren bir ülke artık hiç bir surette darü’l-harb olamaz. Ebedi olarak İslam diyarı kalır(tuhfetü’l-Muhtaç).Buna göre daha önce Endhülüs, Filistin, Rusya’nın bir kısmı ve Çin gibi müslümanların eline geçmiş ve bugün istilaya uğramış olan müslüman toprakları İslam toprağı sayılır. Müslümanlar bunları geri almak için çalışmadıklarından dolayı Allah’ın indinde sorumludurlar.

Hanefi mezhebine göre ise darü’l-İslam, darü’l-harbe dönüşebilir. Şöyle ki: Ebu Yusuf ile Muhammed’e göre, bir İslam ülkesi içinde İslam ahkamı tatbik edilmezse darü’l-harbe döner İmam-ı A’zam’a göre ise bir İslam ülkesinin darü’l-harbe dönüşebilmesi için üç şartın bir arada bulunması gerekir. Bu şartlar şunlardır:

1- Darü’l-harb ile bitişik olması,

2- İçinde İslam ahkamının tatbik edilmemesi,

3- Ahalisinin emniyet ve güvenliklerinin kalmamasıdır (Bedayı’ al-Senayı).

Daha önce darü’l-İslam olan bir ülke şayet darü’l-harb ile bitişik olmazsa veya orada İslam ahkamı tatbik edilirse ya da ahalının emniyeti varsa darü’l-İslam olarak devam eder.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Kurşun Dökmenin Dinî Hükmü

Kurşun dökmek herşeyden evvel bid’attır. Bid’at, Rasûlüllah (s.a.s.)den sonra ortaya konan, ister iyi, ister kötü, ...