Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Gadr (Vefasızlık) Bölümü > Gadr (Vefasızlık) Hakkında Hadisler

Gadr (Vefasızlık) Hakkında Hadisler

Hadis No : 4321
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kıyamet günü, Allah öncekileri ve sonrakileri birleştirip topladığı zaman her vefasız için, onu tanıtan bir bayrak dikilir ve: “Bu falan (oğlu falanın) vefasızlığıdır” denilir.”

Kaynak: Buhari, Edeb, 99, Cizye 22, Hiyel 9, Fiten 21; Müslim, Cihad 10, (1735); Ebu Davud, Cihad 162. (2756

 

Hadis No : 4322
Ravi:
Tanım: Müslim’in el-Hudri’den nakline göre, Resulullah (sav) şöyle demiştir: “Her zalimin arkasında bir bayrağı vardır, zulmü ölçüsünde bu bayrak yükseltilir. Haberiniz olsun, amme hizmetlerini üzerine alandan daha büyük vefasız yoktur.”

Kaynak: Müslim, Cihad 15, (1738)