Anasayfa > Etiket: Kıyamet ve Kıyametle İlgili Meseleler Bölümü

Etiket Arşivi: Kıyamet ve Kıyametle İlgili Meseleler Bölümü

Şefaat Hakkında

Hadis No : 5076 Ravi: Ebu Hureyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Her peygamberin müstecab (Allah’ın kabul edeceği) bir duası vardır. Her peygamber o duayı yapmada acele etti. Ben ise bu duamı kıyamet gününde, ümmetime şefaat olarak kullanmak üzere sakladım ...

Devamını Oku »

İbnu Sayyad Hakkında

Hadis No : 5001 Ravi: Muhammed İbnu’l-Münkedir Tanım: Cabir İbnu Abdillah (ra), İbnu Sayyad’ın Deccal olduğu hususunda yemin ederdi. Ben: “Sen Allah’a yemin de ediyorsun ha!” dedim. Bana şu cevabı verdi: “(Nasıl etmeyeyim?) Ömer İbnul-Hattab (ra)’ın, Resulullah (sav)’ın yanında İbnu ...

Devamını Oku »

Yalancıların Zuhuru

Hadis No : 5018 Ravi: Ebu Hureyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Otuz kadar yalancı deccaller çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bunlardan her biri Allah’ın elçisi olduğunu zanneder.” Kaynak: Tirmizi, Fiten 43, (2219); Ebu Davud, Melahim 16 (4333, 4334, 4335)

Devamını Oku »

Rü’yetullah – Allah’ın Görülmesi

Hadis No : 5144 Ravi: Cerir İbnu Abdillah Tanım: Resulullah (sav) bir dolunay gecesi, aya baktı ve: “Siz şu ayı gördüğünüz gibi, Rabbinizi de böyle perdesiz göreceksiniz ve O’nu görmede bir sıkışıklığa düşmeyeceksiniz (herkes rahatça görecek). Artık, güneşin doğma ve ...

Devamını Oku »

Resulullah (sav)’dan Sonra Kıyamet Yakındır

Hadis No : 5012 Ravi: Sehl İbnu Sa’d Tanım: Resulullah (sav): “Ben kıyamet şöyle yakın olduğu halde gönderildim!” buyurdular ve şehadet parmağıyla orta parmağını yanyana gösterdiler. Kaynak: Buhari, Rikak 39, Tefsir, Naziat 1, Talak 25; Müslim, Fiten 132, (2950)   ...

Devamını Oku »

Muasırların Ömrü

Hadis No : 5016 Ravi: Cabir Tanım: Ebu’z-Zübeyr, Hz. Cabir (ra)’den naklediyor: “Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bugün doğmuş (canlı olan) hiçbir nefis yoktur ki, yüz sene sonra ölmemiş olsun.” (Ravi der ki): “Bununla ömrün kısalması kastedilmiştir.” Kaynak: Müslim, Fezailu’s-Sahabe 218, ...

Devamını Oku »

Kıyametten Önce Bir Ateşin Çıkması

Hadis No : 5014 Ravi: Ebu Hureyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Hicaz bölgesinden bir ateş çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bu ateş Busra’daki develerin boyunlarını aydınlatacaktır.” Kaynak: Buhari, Fiten 24; Müslim, Fiten 42, (2902)   Hadis No : 5015 Ravi: İbnu ...

Devamını Oku »

Kıyametin Muhtelif Alametleri

Kıyametin Muhtelif Alametleri Hadis No : 5021 Ravi: Ebu Said Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ruhumu kudret elinde tutan Zat-ı Zülcelal’e yemin olsun ki, vahşi hayvanlar insanlarla konuşmadıkça, kişiye kamçısının ucundaki meşin, ayakkabısının bağı konuşmadıkça, kendisinden sonra ehlinin ne yaptığını ...

Devamını Oku »

Kıyametin Ahvali – Sur’a Üflenmesi Ve Neşr

Hadis No : 5037 Ravi: Ebu Said Tanım: Resulullah (sav): “Surun sahibi (İsrafil aleyhisselam), sur denen borusunu ağzına dayamış, yüzünü çevirmiş, kulağını dikmiş, üfleme emrini beklerken ben nasıl tereffühle (dünya nimetlerinden) istifade edebilirim?” buyurmuşlardı. Bu, sanki ashabına çok ağır gelmişti: ...

Devamını Oku »

Kıyamet Öncesi Fitneler

Hadis No : 5004 Ravi: Ebu Hureyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ayakkabıları kıldan bir kavimle savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Siz, yüzleri kılıflı kalkanlar gibi, gözleri küçük, burunları yassı olan bir kavmle savaşmadıkça kıyamet kopmaz.” Kaynak: Buhari, Cihad 95, 96, Menakıb ...

Devamını Oku »

Kıyamet Alametleri

Hadis No : 4991 Ravi: Ebu Hureyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Nefsim kudret elinde olan Zat-ı Zülcelal’e yemin ederim! Meryem oğlu İsa’nın, aranıza (bu şeriatle hükmedecek) adaletli bir hakim olarak ineceği, istavrozları kırıp, hınzırları öldüreceği, cizyeyi (Ehl-i Kitap’tan) kaldıracağı ...

Devamını Oku »

Kıyamet Ahvali – Hesap Ve Kullar Arasında Hükmün Verilmesi

Hadis No : 5050 Ravi: Ebu Hureyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kimin üzerinde kardeşine karşı ırz veya başka bir şey sebebiyle hak varsa, dinar ve dirhemin bulunmadığı [kıyamet (ve hesaplaşmanın olacağı)] gün gelmezden önce daha burada iken helalleşsin. Aksi ...

Devamını Oku »

Kıyamet Ahvali – Haşr

Hadis No : 5044 Ravi: Süheyl İbnu Sa’d Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kıyamet günü insanlar beyaz, bembeyaz, has unun çöreği gibi bir yerde toplanacaklar. Orada hiç kimsenin bir işareti (evi, bağı vs.) olmayacak.” Kaynak: Buhari, Rikak 44; Müslim, Münafıkun ...

Devamını Oku »

Kevser Havzı`nın Mizan`ın Ve Sırat Köprüsü`nün Evsafı

Hadis No : 5067 Ravi: Ebu Zerr Tanım: Ey Allah’ın Resulü dedim, “Kevser havzının kapları nedir?” Şu cevabı lütfettiler: “Nefsimi kudret elinde tutan Zat-ı Zülcelal’e yemin olsun, onun kapları açık ve karanlık bir gecede gökteki yıldızlardan daha çoktur. Cennetin kaplarından ...

Devamını Oku »

Güneşin Batıdan Doğması

Hadis No : 5019 Ravi: Ebu Hureyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Güneş, battığı yerden doğmadıkça kıyamet kopmaz. Batıdan doğunca, insanlar görür ve hepsi de iman eder. Ancak, daha önce inanmamış veya imanın şevkiyle hayır kazanamamış olan hiç kimseye bu ...

Devamını Oku »

Deccal Hakkında Hadisler

Hadis No : 4996 Ravi: Fatıma Bintu Kays Tanım: Şa’bi’nin, Fatıma Bintu Kays (ra)’dan nakline göre Fatıma şöyle anlatmıştır: “Resulullah (sav) buyurdular ki “Temimu’d-Dari Hıristiyan bir kimse idi. Gelip biat etti ve Müslüman oldu. O, benim Mesih Deccal’den anlattığıma uygun ...

Devamını Oku »

Cennetlikler Ve Cehennemlikler

Hadis No : 5114 Ravi: Sehl İbnu Sa’d Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Cennet ehli, gurfelerde kalanları seyrederler, tıpkı gökteki yıldızları seyretmeniz gibi.” Kaynak: Buhari, Rikak 51; Müslim, Cennet 10, (2830)   Hadis No : 5115 Ravi: Ebu Said Tanım: ...

Devamını Oku »

Cennet Ve Cehennem

Hadis No : 5084 Ravi: Ebu Hureyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah Teala hazretleri ferman etti ki: “Ben Azimu’ş-Şan, salih kullarım için gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve insanın hayal ve hatırından hiç geçmeyen nimetler hazırladım.” Ebu Hureyre ilaveten dedi ...

Devamını Oku »