Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Yiyecekler Bölümü > Bazı Vesilelerle Yenen Yemekler

Bazı Vesilelerle Yenen Yemekler

Hadis No : 3945
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Davet edildiğiniz zaman bu davete icabet edin. [Nafi’ der ki:] “İbnu Ömer, oruçlu bile olsa, düğün ve diğer davetlere mutlaka icabet ederdi.”

Kaynak: Buhari, Nikah 71, 74; Müslim, Nikah 103, (1429); Tirmizi, Nikah 11, (1098); Ebu Davud, Et’ime 1, (37

 

Hadis No : 3946
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Ebu Davud’un diğer bir rivayetinde: “Kim davet edildiği halde icabet etmezse, Allah ve Resulüne isyan etmiş olur. Kim de, davetsiz olarak bir sofrada oturursa hırsız olarak girer. Yağmacı olarak çıkar denilmiştir.

Kaynak: Buhari, Nikah 71, 74; Müslim, Nikah 103, (1429); Tirmizi, Nikah 11, (1098); Ebu Davud, Et’ime 1, (37

 

Hadis No : 3947
Ravi: Humeyd İbnu Abdirrahman el-Hımyeri
Tanım: Humeyd İbnu Abdirrahman el-Hımyeri’nin ashabından bir kimseden naklettiğine göre, Resulullah (sav) şöyle buyurmuşlardır: “İki kişi birden davet ederse kapı itibariyle hangisi yakınsa ona icabet et. Çünkü kapısı daha yakın olan komşulukta daha yakındır. Bunlardan biri önce davet etmiş ise, önce davranana icabet et!”

Kaynak: Ebu Davud, Et’ime 9, (3756)

 

Hadis No : 3948
Ravi: Ebu Mes’ud El-Ensari
Tanım: Ensar’dan Ebu Şuayb adında bir zat vardı. Bunun et satışı yapan bir kölesi vardı. (Bir gün) Resulullah (sav)’ı gördü ve yüzünden acıkmış olduğunu anladı. Kölesine: “Bize beş kişilik yemek hazırla! Ben Resulullah (sav)’ı da beşin beşincisi olarak davet etmek istiyorum!” dedi. Gerçekten de Resulullah (sav)’ı beşin beşincisi olarak davet etti. Onları bir kişi daha takib etti. Kapıya geldiklerinde Resulullah (sav) (ev sahibine): “Bize bu da uydu, istersen ona da izin ver, istersen dönsün” buyurdular. Adam: “Ey Allah’ın Resulü, ona da izin veriyorum!” dedi.

Kaynak: Buhari, Et’ime 57, 34, Büyu 21, Mezalim 14; Müslim, Eşribe 138, (2036); Tirmizi, Nikah 12, (1099)

 

Hadis No : 3949
Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sav)’ın İranlı bir komşusu vardı, güzel et yemeği yapardı. (Bir gün) Resulullah (aleyhissalatu vesselam) için yemek hazırladı. Sonra davet etmeye geldi. Resulullah (sav) Aişe’yi göstererek: “Şunun için de davet var mı?” diye sordu. Adam: “Hayır!” deyince, Aleyhissalatu vesselam da: “Hayır, (davetinizi kabul etmiyorum)!” cevabını verdi. Adam dönüp, davetini tekrarladı. Resulullah da: “Ya şu?” diye Hz. Aişe için de izin istedi. Adam: “Hayır” dedi. Resulullah da: “Hayır!” cevabını verdi. Sonra adam tekrar davet etmeye geldi. Resulullah da: “Ya şu?” diye ısrar etti. Adam bu sefer: “Evet (O da davetli!)” dedi. (Resulullah ve Hz. Aişe) ikisi birlikte kalkıp birbirleriyle şakalaşarak davet sahibinin evine geldiler.

Kaynak: Müslim, Eşribe 139, (2037); Nesai, Talak 23, (6,158)

 

Hadis No : 3950
Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sav) Abdurrahman İbnu Avf radıyallahu anh’ın elbisesinde bir sarılık görmüş idi. “Hayrola, bu da ne?” diye sordu. Abdurrahman: “Bir kadınla, bir nevat ağırlığında mehir ödeyerek, evlendim!” açıklamasını yaptı. Aleyhissalatu vesselam: “Allah (evliliği) sana mübarek etsin, ancak bir koyunla da olsa bir ziyafet ver!” buyurdular.

Kaynak: Buhari, Nikah 68, 69; Müslim, Nikah 87, (1428); Ebu Davud, Et’ime 2, (3743); Tirmizi, Nikah 10, (109

 

Hadis No : 3951
Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sav) Zeyneb Bintu Cahş’ın düğününde verdiği ziyafeti, diğer zevcelerinin hiç birinin düğününde vermemiştir. Bu düğünde bir koyun kesti. [Bir rivayette şöyle der: “(Zeyneb’in düğününe gelenlere doyarak sofrayı) terketmelerine kadar ekmek ve et yedirdi”]

Kaynak: Buhari, Nikah 68, 69; Müslim, Nikah 87, (1428); Ebu Davud, Et’ime 2, (3743)

 

Hadis No : 3952
Ravi: Enes
Tanım: Safiyye Bintu Huyeyy’in nikahında Resulullah (sav) sevik ve hurma ile ziyafet verdi.

Kaynak: Ebu Davud, Et’ime 2, (3744); Tirmizi, Nikah 10, (1095)

 

Hadis No : 3953
Ravi: Safiyye Bintu Şeybe
Tanım: Resulullah (sav), hanımlarından birinin düğününde iki müdd miktarında arpa(dan yapılan yemek) ile ziyafet verdi.

Kaynak: Buhari, Nikah 70

 

Hadis No : 3954
Ravi: İbnu Mes’ud
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Düğün yemeği, düğünün birinci günü haktır, ikinci günü sünnettir, üçüncü günü desinler içindir. Kim desinler için iş yaparsa Allah da ona göre muamele yapar.

Kaynak: Tirmizi, Nikah 10, (1097)

 

Hadis No : 3955
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) diyordu ki: “En şerli yemek, sadece zenginlerin çağrılıp fakirlerin çağırılmadığı yemektir. Kim de davete icabet etmez, yemeğe gelmezse, Allah ve Resulüne asi olmuştur.” (Bir diğer rivayette “(Yemeğin kötüsü) gelene verilmeyen, ona gelmeyeceklerin davet edildiği yemektir” denilmiştir)

Kaynak: Buhari, Nikah 72; Müslim, Nikah 107-110, (1432); Muvatta, Nikah 50, (2, 546); Ebu Davud, Et’ime 1, (

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Hayvani Olmayan Mekruh Yiyecekler

Hadis No : 3914 Ravi: Cabir Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim sarımsak veya soğan ...