Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Yıldızlar Bölümü > Yıldızlar Hakkında

Yıldızlar Hakkında

Hadis No : 5755
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Kim, Allah’ın zikrettiğinin gayrısı için yıldızlar ilminden bir bab iktibas ederse sihirden bir şu’be iktibas etmiş olur. Müneccim kahindir; kahin sihirbazdır, sihirbaz da kafirdir.”[Rezin tahric etmiştir.]

Kaynak: Rezin

 

Hadis No : 5756
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Bir diğer rivayette şöyle gelmiştir: “Kim yıldızlarla ilgili bir ilim iktibas etmişse sihirden bir şu’be iktibas etmiş demektir. (Yıldız ilmi) arttıkça (sihir ilmi de) artar.”

Kaynak: Ebu Davud, Tıbb 22, (3905)

 

Hadis No : 5757
Ravi: Zeyd İbnu Halid
Tanım: Resulullah (sa) Hudeybiye’de, bize geceleyin yağan yağmurun peşinden sabah namazı kıldırmıştı. Namazı bitirince cemaatın önüne geçti ve: “Rabbiniz ne dedi biliyor musunuz?” buyurdu. Cemaat: “Allah ve Resulü bilir!” dediler. “Allah Teala hazretleri: “Kullarımdan bir kısmı bana mü’min, bir kısmı da kafir olarak sabahladı. “Allah’ın fazlı ve rahmetiyle bize yağmur yağdırıldı” diyen bana mü’min, yıldızları da inkar edici olarak sabahladı. Kim de: “Falanca falanca yıldız sayesinde bize yağmur yağdırıldı” dediyse o da bana kafir, yıldıza mü’min olarak sabaha erdi” dedi!” buyurdular.

Kaynak: Buhari, Ezan 156, İstiska 28, Megazi 35, Tevhid 35; Müslim, İman 125, (71), Muvatta, İstiska 4, (1,

 

Hadis No : 5758
Ravi: Ebu Said
Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Eğer Allah Teala hazretleri, kullarından yağmuru beş yıl tutup sonra gönderecek olsa, insanlardan bir grubu kafir olur ve: “Micdeh yıldızı sebebiyle yağmura kavuştuk!” derdi.”

Kaynak: Nesai, İstiska 16, (3, 165)

 

Hadis No : 5759
Ravi:
Tanım: Katade rahimehullah demiştir ki: “Allah bu yıldızları üç şey için yaratmıştır: Onları semanın zineti kıldı, (semaya yükselip haber toplayan) şeytanlara atılacak taşlar kıldı, kendileriyle istikamet tayin edilen alametler kıldı. Kim yıldızlar hakkında başka yorumlar yapmaya kalkarsa hata eder ve nasibini zayi eder, kendisini ilgilendirmeyen ve bilgisi olmayan hatta bilmekte peygamberler ve meleklerin bile acze düştükleri bir hususta kendini külfete sokar.”

Kaynak:

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*