Şirket Hakkında

Hadis No : 2287
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allahu Zülcelal hazretleri buyurdu ki: “Biri diğerine ihanet etmediği müddetçe iki ortağın üçüncüsü ben olurum. Biri arkadaşına ihanet etti mi ben aralarından çekilirim.” (Rezin şunu ilave etmiştir: “… şeytan gelir.”)

Kaynak: Ebu Davud, Büyu 27, (3383)

 

Hadis No : 2288
Ravi: İbnu Mes’ud
Tanım: Ben, Ammar ve Sa’d, üçümüz Bedir’de nasibimize düşecek ganimette ortak olduk. Derken Sa’d, iki esirle geldi, Ammar ve ben ise hiçbirşey getiremedik.”

Kaynak: Ebu Davud, Büyu 30, (3388); Nesai, Büyu 109, (7, 319)

 

Hadis No : 2289
Ravi: Zühre İbnu Ma’bed
Tanım: Zühre İbnu Ma’bed, ceddi Abdullah İbnu Hişam’dan naklen anlatıyor: “Abdullah Resulullah (sav)’ı görmüş idi. Annesi Zeyneb Bintu Humeyd onu (Abdullah’ı) Resulullah’a götürüp şöyle dedi: “Ey Allah’ın Resulü; bundan biat al!” Aleyhissalatu vesselam efendimiz: “O henüz küçük!” deyip başını okşadı, bereketle dua etti. Onu (Zühre İbnu Ma’bed’i) ceddi Abdullah İbnu Hişam çarşıya çıkarır, yiyecek satın alırdı. Bir gün, ona İbnu Ömer’le, İbnu’z-Zübeyr (ra) rastladılar: “(Satın aldıklarına) bizi de ortak kıl, zira Resulullah (sav) sana bereketle dua buyurdu!” dediler. O, (bu teklifi kabul ederek) onları ortak yaptı. (Abdullah İbnu Hişam o duanın bereketine) bazan bir deve yükü kar ederdi de olduğu gibi eve gönderirdi.”

Kaynak: Buhari, Şirket 13, Da’avat 31, Ahkam 46,3

 

Hadis No : 2290
Ravi: Saib İbnu Ebi’s-Saib
Tanım: Resulullah (sav)’a geldim. Beni O’na zikredip hakkımda medh u senada bulun(arak tanıt)maya başladılar. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam Efendimiz: “Ben onu sizden iyi tanırım” buyurdu. Ben (hemen atılıp): “Annem, babam sana kurban olsun” dedim, “doğru söyledin, zira sen benim ticaret ortağım idin, sen ne iyi ortaktın, ne itham görmüştüm, ne de münakaşa yapmıştık!”

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 20, (4836); İbnu Mace, Ticaret 63, (2287)

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*