Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Oyun Ve Eğlence Bölümü > Oyun Ve Eğlence Hakkında Hadisler

Oyun Ve Eğlence Hakkında Hadisler

Hadis No : 5318
Ravi: Ebu Hureyre
Tanım: Resulullah (sav) bir güvercinin peşine düşüp onunla eğlenen bir adam görmüştü. “Bir şeytan bir şeytaneyi takip ediyor!” buyurdular.

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 65, (4940); İbnu Mace, Edeb 44, (3766)

 

Hadis No : 5319
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav) (dövüştürmek için) hayvanların arasını kızıştırmayı yasakladı.

Kaynak: Ebu Davud, Cihad 56, (2562); Tirmizi, Cihad 30, (1708, 1709)

 

Hadis No : 5320
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kendisinde ruh olan hiçbir canlıyı (atışlarınıza) hedef ittihaz etmeyin.”

Kaynak: Müslim, Sayd 58, (1957); Tirmizi, Sayd 1, (1475); Nesai, Dahaya 41, (7, 238, 239)

 

Hadis No : 5321
Ravi: Abdullah İbnu Cafer İbni Ebi Talih
Tanım: Resulullah (sav), bir keçiyi hedef ittihaz ederek ok atmakta olan bir kalabalığa rastlamıştı. Bu halden hiç hoşlanmadı ve: “Hayvanlara eziyet vermeyin!” buyurdu.

Kaynak: Nesai, Dahaya 42, (7,239)

 

Hadis No : 5322
Ravi: Şerid İbnu Süveyd
Tanım: Kim bir kuşu boş yere sırf eğlence olsun diye öldürürse kıyamet günü, o kuş, sesini yükselterek Allah’a şöyle seslenir: “Ey Rabbim! Falan beni boş yere öldürdü, bir menfaat için öldürmedi.”

Kaynak: Nesai, Dahaya 42, (7, 239)

 

Hadis No : 5323
Ravi: Cabir
Tanım: Resulullah (sav) hayvanlardan herhangisi olursa olsun, “sabran” öldürülmesini yasakladı.

Kaynak: Müslim, Sayd 60, (1959)

 

Hadis No : 5324
Ravi: Büreyde
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim tavla oyunu oynarsa elini domuz kanına bulamış gibi olur.”

Kaynak: Müslim, Şi’r 10, (2260); Ebu Davud, Edeb 64, (4939)

 

Hadis No : 5325
Ravi: Aişe
Tanım: Anlattığına göre: [Mahallesinde oturan bir ailede tavla bulunduğu haberi kendisine ulaşır. Bunun üzerine onlara:] “Eğer tavlayı evinizden çıkarmazsanız ben sizi mahallemden çıkaracağım!” diye haber gönderir. Böylece onların tavla bulundurmalarını hoş karşılamadığını ifade eder.

Kaynak: Muvatta, Rü’ya 6, (2, 958)

 

Hadis No : 5326
Ravi: Aişe
Tanım: Resulullah (sav)’ın yanında bebeklerle oynardım. Arkadaşlarım (da oynamak için) yanıma gelirlerdi. Resulullah (aleyhissalatu vesselam) (eve gelince, utanarak) saklanırlardı. Ama Aleyhissalatu vesselam onları tekrar bana gönderirdi. Beraber oynamaya devam ederdik.”

Kaynak: Buhari, Edeb 81; Müslim, Fedailu’s-Sahabe 81, (2440); Ebu Davud, Edeb 62, (4931, 4932)

 

Hadis No : 5327
Ravi: Ebu Hureyre
Tanım: Habeşliler, harbeleriyle, Resulullah (sav)’ın yanında oynarken Ömer İbnul-Hattab (ra) içeri girdi. Hemen yere eğilip çakıl alarak onlara fırlattı. Aleyhissalatu vesselam: “Ey Ömer! Bırak onları (oynasınlar). Zira onlar Beni Erfide’dirler” buyurdu.

Kaynak: Buhari, Cihad 79; Müslim, İydeyn 22, (893); Nesai, İydeyn 35, (3, 196)

 

Hadis No : 5328
Ravi: Aişe
Tanım: Ben mescidde oynayan Habeşlileri seyrederken Resulullah (sav)’ın beni ridası ile örttüğünü hatırlıyorum. Bu hal ben seyretmekten usanıncaya kadar devam etti. Benim gibi, genç yaşında bir kızın eğlenceye ne kadar düşkün olacağını varın siz takdir edin.

Kaynak: Buhari, Salat 69, İydeyn 2, 3, 25, Cihad 81, Menakıb 15, Fezailu’l-Ashab 46, Nikah 82, 114; Müslim,

 

Hadis No : 5329
Ravi: Aişe
Tanım: Bir bayram günü Sudanlılar, Resulullah (sav)’ın yanına oynayarak geldiler. Aleyhissalatu vesselam beni çağırdı. Resulullah’ın omuzunun üstünden onları seyrediyordum. Kendi arzumla ayrılıncaya kadar bakmaya devam ettim. (Resulullah seyretmemi kesmedi.)

Kaynak: Nesai, İydeyn 34, (3,195)

 

Hadis No : 5330
Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sav) Medine’ye (hicretle) geldiği zaman, onun gelişinden sevinç izharı olarak, Habeşliler harbeleriyle oynadılar.

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 59, (4923)

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*