Davalar Ve Beyyineler

Hadis No : 4887
Ravi: İbnu Amr İbni’l-As
Tanım: Resulullah (sav) bana dedi ki: “Beyyine davacı üzerine, yemin de davalı uzerine düşer.”

Kaynak: Tirmizi, Ahkam 12, (1341)

 

Hadis No : 4888
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: İki kadın bir odada deri dikiyorlardı. Bunlardan biri avucuna biz batırılmış olarak dışarı çıktı. Bunu diğerinin yaptığını iddia etti. Dava İbnu Abbas (ra)’a götürüldü, İbnu Abbas dedi ki: “Resulullah (sav) şöyle buyurmuşlardı: “Eğer insanlara sırf iddialarıyla (delil olmadan) talep ettikleri verilseydi, insanlar başkalarının kan ve mallarını istemeye kalkarlardı. Ancak iddia sahibine beyyine gerekmektedir. İddiayı inkar edene de yemin gerekmektedir. (Bu kadına) Allah’ı (yalan yere yemin etmenin günahını) hatırlatın. Ona şu ayeti okuyun: “Allah’ın ahdini ve yeminlerini az bir pahaya değişenler, işte bunlar için ahirette hiçbir nasib yoktur” (Al-i İmran 77). Kadına bu hatırlatıldı. Bunun üzerine kadın suçunu itiraf etti.

Kaynak: Buhari, Tefsir, Al-i İmran 3, Rükun 6; Müslim, Akdiye 2, (1711); Ebu Davud, Akdiye 23, (3619); Tirmi

 

Hadis No : 4889
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav) (iddia sahibi iki şahid bulamazsa) bir yemin ve bir şahid(in yeterli olacağın)a hükmetmiştir.”

Kaynak: Müslim, Akdiye 3, (1712); Ebu Davud, Akdiye 21, (3608)

 

Hadis No : 4890
Ravi: Abdullah İbnu Ubeydillah İbni Ebi Müleyke
Tanım: Beni Süheyb (ra), Mervan nezdinde, iki ev ve bir odanın kendilerine ait olduğunu, bunları (babaları) Süheyb’e Resulullah (sav)’ın verdiğini iddia ettiler. Mervan: “Söylediğiniz şeye şahidiniz var mı?” dedi. Onlar: “İbnu Ömer!” dediler. Mervan İbnu Ömer’i çağırdı. O, Resulullah (sav)’ın Süheyb (ra)’e iki ev ve bir oda verdiğini söyledi. Mervan sadece onun şehadetiyle onlar lehine hükmetti.

Kaynak: Buhari, Hibe 30

 

Hadis No : 4891
Ravi: Ebu Musa
Tanım: Resulullah (sav) zamanında iki kişi bir deve hakkında iddiada bulundular. Her biri, iki tane şahid getirdi. Bunun üzerine (sav) deveyi ikiye bölerek aralarında taksim etti.”

Kaynak: Ebu Davud, Akdiye 22, (3613, 3614, 3615); Nesai, Kudat 34, (8, 248)

 

Hadis No : 4892
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) (bir mal hususunda ihtilaf eden, fakat beyyineleri olmayan) bir kavme yemin teklif etti. (İki taraf da) birden yemin etmeye koştu. Bunun üzerine (önce) yemin (edecek tarafın tesbiti için) kur’a çekilmesini emretti.”

Kaynak: Buhari, Şehadat 24; Ebu Davud, Akdiye 22, (3616, 3617, 3618)

 

Hadis No : 4893
Ravi: Ebu Gatafan İbnu Tarif el Mürri
Tanım: Zeyd İbnu Sabit ve İbnu Muti aralarındaki bir ev sebebiyle (Medine valisi) Mervan’a dava açtılar. Mervan, minberde yemin etmesi şartıyla, evin Zeyd İbnu Sabit’e ait olduğuna hükmetti. Zeyd: “Ben onun için şu yerimde yemin ederim!” dedi. Mervan da: “Hayır! Hukukun kesinleştiği yerde yemin edeceksin!” dedi. Bunun üzerine Zeyd “Hakkım haktır” diye yemin etmeye başladı ve minberde yemin etmekten imtina etti. Mervan bu duruma hayret etti.

Kaynak: Muvatta, Akdiye 12, (2,728)

 

Hadis No : 4894
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav), yemin teklif ettiği bir adama: “Kendinden başka ilah bulunmayan Allah’ın adıyla, o kimsenin yani dava sahibinin senin yanında malı olmadığına yemin et!” buyurdu.

Kaynak: Ebu Davud, Akdiye 24, (3620)

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Kazanın Kerahati

Hadis No : 4868 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim insanlar arasında ...