Anasayfa > Etiket: Gazveler Bölümü

Etiket Arşivi: Gazveler Bölümü

Gazveler – Zatü’s-Selasil

Hadis No : 4291 Ravi: Ebu Osman en-Nehdi Tanım: Resulullah (sav) Amr İbnu’l-As (ra)’ı Zatu’s-Selasil ordusunun başında göndermişti. Amr İbnu’l’As der ki: “(Ya Resululah) sana en sevgili insan kimdir?” dedim. “Aişe’dir!” buyurdular. Ben tekrar sordum: “Erkeklerden kim?” “Onun babasıdır!” buyurdular. ...

Devamını Oku »

Gazveler – Zatu’r-Rika

Hadis No : 4251 Ravi: Ebu Musa Tanım: Resulullah (sav) ile birlikte bir gazveye çıktık. Biz aramızda bir deve olan altı kişiydik, sırayla biniyoruk. Derken ayaklarımız delindi. Benim ayaklarım da delindi ve tırnaklarım düştü, ayaklarımıza bezler sarıyorduk. Böylece seferimiz, ayaklarımıza ...

Devamını Oku »

Gazveler – Umretu’l-Kaza

Hadis No : 4258 Ravi: Bera İbnu’l-Azib Tanım: Resulullah (sav) Zülkade ayında umreye çıkmıştı. Mekkeliler Onun Mekke’ye girmesine izin vermediler. Resulullah, gelecek yıl girmek, orada üç gün kalmak, Mekke’ye silahlar torbalarda olarak girmek, ailelerinden peşine düşmek isteyen çıksa bile kimseyi ...

Devamını Oku »

Gazveler – Uhud

Hadis No : 4234 Ravi: Zeyd İbnu Sabit Tanım: Resulullah (sav) Uhud’a çıktığı zaman, (bir müddet sonra) O’nunla beraber çıkanlardan bir kısmı geri döndü. [Bunlar hakkında] Resulullah (sav)’ın ashabı ikiye ayrıldı. Bir grup: “Bunları öldürelim” diyordu. Öbür grup ise: “Hayır ...

Devamını Oku »

Gazveler – Tebük

Hadis No : 4292 Ravi: Ebu Musa Tanım: Ashabım, Resulullah (sav)’a usre (darlık) ordusu, yani Tebük Gazvesi sırasında yüklerini koyacakları deve hakkında sormam için beni gönderdiler. Yanına vardığımda meğer öfkeliymiş de ben hissedememişim. “Ey Allah’ın Resulü,” dedim, “arkadaşlarım size, beni ...

Devamını Oku »

Gazveler – Taif

Hadis No : 4283 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Resulullah (sav) Taif’i kuşatınca hiç bir netice elde edemedi. Bunun üzerine: “İnşaallah yarın yolcuyuz (muhasarayı kaldıracağız)” dedi. Bu Ashabın pek ağrına gitti: “Yani Taif’i fethetmeden gidecek miyiz? -bir rivayette dönecek miyiz” -dediler. ...

Devamını Oku »

Gazveler – Reci

Hadis No : 4244 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) bir gözcü seriyye gönderdi. Başına Asım İbnu Sabit’i komutan tayin etti. Bu zat Amr İbnu Asım İbn’l-Hattab’ın ceddi idi. Usfan ile Mekke arasında bulunan bir yere kadar gittiler. Huzeyl Kabilesi’nin ...

Devamını Oku »

Gazveler – Muta

Hadis No : 4259 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Resulullah (sav) Muta gazvesinde Zeyd İbnu Harise (ra)’i emir (komutan) tayin etti ve dedi ki: “Eğer Zeyd öldürülecek olursa, komutan Cafer’dir. Cafer öldürülecek olursa Abdullah İbnu Ravaha’dır” (ra). Abdullah der ki: “Bu ...

Devamını Oku »

Gazveler – Muhtelif Seriyyeler

Hadis No : 4286 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Resulullah (sav), Halid (ra)’i Beni Cezime’ye gönderdi. (Yurdlarına varınca Halid) onları önce İslam’a davet etti. Onlar “müslüman olduk!” demeyi güzel söyleyemediler, “Sabii olduk, Sabii olduk!” dediler. Halid de onları öldürmeye, esir etmeye ...

Devamını Oku »

Gazveler – Ka’b İbnu Eşref’in Katli

Hadis No : 4230 Ravi: Cabir Tanım: Resulullah (sav) (bir gün): “Ka’b İbnu’l-Eşref’in hakkından kim gelecek? Zira bu Allah ve Resulüne eza veriyor!” buyurdular. Muhammed İbnu Mesleme (ra) atılarak: “Onu öldürmemi ister misiniz?” dedi. Aleyhissalatu vesselam: “Evet!” deyince Muhammed İbnu ...

Devamını Oku »

Gazveler – Huraka’ya Gönderilen Seriyye

Hadis No : 4263 Ravi: Ebu Zabyan Tanım: Üsame İbnu Zeyd (ra)’i dinledim, diyordu ki: “Resulullah (sav) bizi Huruka’ya gönderdi. Sabah baskını yapıp hezimete uğrattık. Ben ve Ensar’dan biri, Hurukalı bir adama rastladık. Adama galebe çalmıştık, Lailaheillallah dedi. Adam bunu ...

Devamını Oku »

Gazveler – Huneyn

Hadis No : 4276 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) Huneyn Gazvesine çıkmayı arzu edince: “Yarınki konaklama yerimiz inşallah Beni Kinane Hayfı’dır. Onlar küfür üzerine orada yeminleşmişlerdi” buyurdu. Kaynak: Buhari, Megazi 48, Hacc 45, Fedailu’l-Ashab 39, Tevhid 31; Müslim, Hacc ...

Devamını Oku »

Gazveler – Hudeybiye

Hadis No : 4254 Ravi: Urve İbnu Zübeyr Tanım: Urve İbnu Zübeyr, Misver İbnu Mahreme ve Mervan’dan almış. Misver ve Mervan her ikisi de birbirlerinin sözünü tasdik etmişlerdir. Derler ki: Resulullah (sav) Hudeybiye senesinde Medine’den çıktı. Yolda bir yerlere ulaşınca ...

Devamını Oku »

Gazveler – Hendek

Hadis No : 4247 Ravi: Enes Tanım: Resulullah (sav) Hendek’e gitti. Gördü ki Muhacir ve Ensar soğuk bir sabah vakti hendek kazıyorlar. Onların, bu işi kendilerine bedel yapacak köleleri yok. Onları vuran yorgunluk ve açlıklarını görünce (şiirimsi bir ifade) terennüm ...

Devamını Oku »

Gazveler – Fezare

Hadis No : 4246 Ravi: Seleme İbnu’l’Ekva’ Tanım: Bizimle su arasında bir müddetlik mesafe kalınca Hz. Ebu Bekr emretti, gece istirahati için mola verdik. Sonra baskını başlattı. Suya vardı. Suyun başında ölen öldü, esir alınan esir alındı. Bu halktan bir ...

Devamını Oku »

Gazveler – Fetih

Hadis No : 4264 Ravi: Ali Tanım: Resulullah (sav) beni, Zübeyr’i ve Mikdad’ı gönderdi ve dedi ki: “Gidin Ravzatu Hah nam mevkiye varın. Orada bir kadın bulacaksınız. Onda bir mektup var, mektubu ondan alın gelin.” Gittik. Atımız bizi çabuk götürdü. ...

Devamını Oku »

Gazveler – Evtas

Hadis No : 4282 Ravi: Ebu Musa Tanım: Resulullah (sav) Huneyn Gazvesi’nden fariğ olunca, Ebu Amir (ra)’i bir askeri birliğin başında Evtas’a gönderdi. Ebu Amir, orada Dureyd İbnu’s-Sımme ile karşılaştı. Dureyd öldürüldü, Allah da adamlarını hezimete uğrattı. (O sırada) ben ...

Devamını Oku »

Gazveler – Enmar

Hadis No : 4253 Ravi: Cabir Tanım: Resulullah (sav)’ Enmar Gazvesi’nde bineğinin üzerine doğuya müteveccih olarak nafile namaz kılarken gördüm. Kaynak: Buhari, Megazi 33, Salat 31, Taksiru’s-Salat 7, 9

Devamını Oku »