Salı , Temmuz 25 2017

Ana Sayfa / Tag Archives: Sohbet Bölümü

Tag Archives: Sohbet Bölümü

Sohbet Adabı

Hadis No : 3300 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sakın zanna yer vermeyin. Zira zan, sözlerin en yalanıdır. Tecessüs etmeyin, haber koklamayın, rekabet etmeyin, hasedleşmeyin, birbirinize buğzetmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, ey Allah’ın kulları, Allah’ın emrettiği şekilde kardeş …

Devamını Oku

Selamlaşmak

Hadis No : 3361 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Biriniz bir meclise gelince selam versin. Kalkmak isteyince de selam versin. Birinci selam sonuncudan evla değildir (İkisi de aynı ölçüde ehemmiyetlidir). Kaynak: Tirmizi, İsti’zan 16, (2707); Ebu Davud, …

Devamını Oku

Meclis (Oturma) Adabı

Hadis No : 3304 Ravi: Ebu Said el-Hudri Tanım: Resulullah (sav) (bir gün): “Sakın yollarda oturmayın!” buyurmuştu. “Ya Resulullah” dediler, “oturmadan edemeyiz, oralarda (oturup) konuşuyoruz.” “Mutlaka oturacaksınız, bari yola hakkını verin!” buyurdu. Bunun üzerine: “Ey Allah’ın Resulü, onun hakkı nedir?” …

Devamını Oku

Küsüşmek

Hadis No : 3412 Ravi: Ebu Eyyüb Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bir müslümana, kardeşine üç günden fazla küsmesi helal değildir. Yani, bunlar karşılaşırlar da her biri diğerinden yüz çevirir. Bu ikisinden hayırlı olanı, birinci olarak selam verendir.” Kaynak: Buhari, …

Devamını Oku

Komşuyu Himaye

Hadis No : 3403 Ravi: Aişe Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Hz. Cebrail aleyhisselam bana komşu hakkında o kadar aralıksız tavsiyede bulundu ki, komşuyu varis kılacağını zannettim.” Kaynak: Buhari, Edeb 28; Müslim, Birr 140, (2624); Ebu Davud, Edeb 132, (5151); …

Devamını Oku

Karşılıklı Muhabbet

Hadis No : 3323 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Nefsim yed’i kudretinde olan zata yemin ederim ki, iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız! Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz şeyi haber vereyim mi? Aranızda selamı yaygınlaştırın!” …

Devamını Oku

İsti’zan (İzin Talebi)

Hadis No : 3349 Ravi: Rıbi İbnu Hiraş Tanım: Rıbi İbnu Hiraş, Beni Amir’e mensub bir adamdan naklediyor: “Resulullah (sav) bir evde bulunduğu sırada, yanına girmek için: “Girebilir miyim?” diye izin istedi. Aleyhissalatu vesselam hizmetçisine: “Çık, şu gelene isti’zan adabını …

Devamını Oku

Hapşırma Ve Esneme Hakkında

Hadis No : 3382 Ravi: Enes Tanım: Resulullah (sav)’ın yanında iki kişi hapşırdı. Efendimiz, bunlardan birine teşmitte bulundu (yani “yerhamukallah” dedi), diğerine teşmitte bulunmadı. Niye böyle davrandığı sorulunca: “Şu, Allah Teala’ya hamdetti, öbürü Allah Teala’ya hamdetmedi.” cevabını verdi.” Kaynak: Buhari, …

Devamını Oku

Dayanışma Ve Yardımlaşma

Hadis No : 3338 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu tehlikede yalnız bırakmaz. Kim, kardeşinin ihtiyacını görürse Allah da onun ihtiyacını görür. Kim bir müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, Allah da o sebeple …

Devamını Oku

Binme Ve Terkiye Alma

Hadis No : 3398 Ravi: İbnu Abbas Tanım: Resulullah (sav) Mekke’ye geldiği zaman kendini, Abdulmuttaliboğullarının çocukları karşıladılar. Resulullah (sav) birini önüne, diğerini de arkasına bindirdi. Kaynak: Buhari, Umre 13, Libas 99, 100; Nesai, Menasik 121, (5, 212)   Hadis No …

Devamını Oku

Arkadaşın Vasfı

Hadis No : 3320 Ravi: Ebu Musa Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali, misk taşıyanla körük çeken insanlar gibidir. Misk sahibi ya sana kokusundan verir veya sen ondan satın alırsın. Körük çekene gelince ya elbiseni yakar …

Devamını Oku