Salı , Temmuz 25 2017

Ana Sayfa / Tag Archives: Namaz Bölümü

Tag Archives: Namaz Bölümü

İstiska (Yağmur) Namazı

Hadis No : 3042 Ravi: Enes Tanım: İnsanlar kıtlığa maruz kaldılar. Resulullah (sav) bir cuma günü hutbe verirken bir bedevi kalkıp: “Ey Allah’ın Resulü, malımız helak oldu, horantamız aç kaldı, bizim için Allah’a dua ediver!” dedi. Bunun üzerine Aleyhissalatu Vesselam …

Devamını Oku

İstihare Namazı

Hadis No : 3079 Ravi: Cabir Tanım: Resulullah (sav) bize, Kur’an’dan bir sure öğrettiği gibi her işte istiharede bulunmamızı öğretirdi. Derdi ki: “Biriniz bir iş yapmaya arzu duyduğu zaman, farzlar dışında iki rek’at namaz kılsın, sonra şu duayı okusun: “Allahım, …

Devamını Oku

Yolculukta Nafile Namazlar

Hadis No : 2907 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Resulullah (sav)’a (Onsekiz defa) refakat ettim. Ancak, sefer sırasında nafile kıldığını hiç görmedim. Allah Teala hazretleri şöyle buyurmuştur: “Resulullah’tan sizin için güzel örnek vardır” (Ahzab 21)”. İbnu Ömer devamla der ki: “Eğer …

Devamını Oku

İmamın Vasfı

Hadis No : 2780 Ravi: Ebu Mes’ud El-Bedri Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Cemaate, Kitabullah’ı en iyi okuyan kimse imam olur. Eğer kıraatte (okumada) herkes eşitse, sünneti en iyi bilen; sünneti bilmede eşitseler, hicret etmede evvel olan; hicrette de eşitseler, …

Devamını Oku

Yatsı Namazının Nafilesi

Hadis No : 2962 Ravi: Şureyh İbnu Hani Tanım: Hz. Aişe (ra)’ye Resulullah (sav)’ın namazından sordum. Dedi ki: “Yatsıyı her kılışında yanıma gelince mutlaka dört veya altı rek’at nafile kılardı. Bir gece yağmura yakalandık. Aleyhissalatu Vesselam’a bir post yaydık, postta …

Devamını Oku

Yatsı Namazı

Hadis No : 2550 Ravi: Büreyde Tanım: Resulullah (sav) yatsı namazında Veşşemsi ve duhaha ve benzeri süreleri okurdu. Kaynak: Tirmizi, Salat 231, (309); Nesai, İftitah 71, (2, 173)   Hadis No : 2551 Ravi: el-Bera Tanım: Resulullah (sav) bir yolculuk …

Devamını Oku

Vitir Namazı

Hadis No : 2968 Ravi: Büreyde Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Vitr namazı haktır. Kim bunu kılmazsa bizden değildir.” Bunu Efendimiz üç kere tekrar etti. Kaynak: Ebu Davud,Salat 337, (1419)   Hadis No : 2969 Ravi: Ali Tanım: Vitir namazı …

Devamını Oku

Teşehhüd

Hadis No : 2610 Ravi: İbnu Mes’ud Tanım: Resulullah (sav) bana, avucum avuçlarının içinde olduğu halde, Kur’an’dan sure öğretir gibi teşehhüd’ü öğretti. “Tahiyyat, tayyibat ve salavat Allah içindir. Ey Nebi, selam, Allah’ın rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Selam bizim …

Devamını Oku

Tesbih Namazı

Hadis No : 3081 Ravi: İbnu Abbas ve Ebu Rafi Tanım: Resulullah (sav) Abbas İbnu Abdilmuttalib (ra)’e dediler ki: “Ey Abbas, ey amcacığım! Sana bir iyilik yapmayayım mı? Sana bağışta bulunmayayım mı? Sana ikram etmeyeyim mi? Sana on haslet(in hatırlatmasını) …

Devamını Oku

Ta’dil-i Erkan

Hadis No : 2565 Ravi: Ebu Mes’ud el-Bedri Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sizden biri, rükü ve secdelerde belini (tam olarak) doğrultmadıkça namazı yeterli olmaz.” Kaynak: Ebu Davud, Salat 148, (855); Tirmizi, Salat 196, (265); Nesai, İftitah 88, (2, 183); …

Devamını Oku

Selam

Hadis No : 2639 Ravi: Amir İbnu Sa’d Tanım: Amir İbnu Sa’d, babasından (ra) naklediyor: “Resulullah (sav) (namazını tamamlayınca) sağına ve soluna selam verirdi, öyle ki ben (geride olduğum halde) yanağının beyazlığını görürdüm.” Kaynak: Müslim, Mesacid 119, (582); Nesai, Sehiv …

Devamını Oku

Secde Azaları

Hadis No : 2597 Ravi: İbnu Abbas Tanım: Resulullah (sav) bize yedi aza üzerine secde etmemizi, saçımızı ve elbisemizi toplamamamızı emretti. Bu azalar şunlardır: “Alın, eller, diz kapakları, ayaklar. Kaynak: Buhari, Ezan 133,134, 137; Müslim, Salat 227-231, (490); Ebu Davud, …

Devamını Oku