Salı , Temmuz 25 2017

Ana Sayfa / Kütüb-i Sitte

Kütüb-i Sitte

Kütüb-i sitte (Arapça: الكتب الستة‎, Farsça: صحاح سته), altı kitap anlamına gelmektedir. Ehl-i Sünnet tarafından en sağlam Hadis kaynakları olarak kabul edilmektedir:
1-Sahih-i Buhari (صحيح البخاري)
2-Sahih-i Müslim (صحيح مسلم)
3-Sünen-i Nesai (النسائي سُنن)
4-Sünen-i Tirmizi (سُـنَن الترمذي)
5-Sünen-i Ebu Davud (سُنن أبو داوود)
6-Sünen-i İbn Mace (سُنن ابن ماجة)

Tüyler

Hadis No : 2110 Ravi: Ebu Katade Tanım: Ey Allah’ın Resulü dedim, “benim omuzlarıma kadar dökülen (gür) saçlarım var, tarayıp tanzim edeyim mi?” “Evet” dedi, “ona ikramda bulun.” Ravi der ki: “Ebu Katade, “Evet, ona ikramda bulun!” sözü sebebiyle, günde …

Devamını Oku

Takılar Hakkında

Hadis No : 2081 Ravi: Enes Tanım: Resulullah (sav) (iran Kisrasına göndermek için) bir mektub yazmıştı. Kendisine: “Onlar mühürlü olmayan mektubu okumazlar” denildi. Bunun üzerine gümüş bir mühür yaptırdı. Üzerine Muhammed Resulullah cümlesini kazdırdı. Cemaate de: “Ben bir mühür yaptırdım. …

Devamını Oku

Koku Ve Yağ

Hadis No : 2125 Ravi: Enes Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bana, (dünyanızdan) koku ve kadın sevdirildi. Gözümün nuru ise namazda kılındı.” Kaynak: Nesai, İşretu’n-Nisa 1, (7, 61)   Hadis No : 2126 Ravi: İbnu’l-Müseyyeb Tanım: Allah Teala Hazretleri münezzehtir, …

Devamını Oku

Hidab (Saç Boyama)

Hadis No : 2099 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Yahudiler ve hıristiyanlar (saçlarını) boyamazlar. Siz onlara muhalefet edin.” (Bu hadis Tirmizi’de “(Saçınızdaki) aklıkların rengini değiştirin, yahudilere benzemeyin!” şeklinde gelmiştir.) Kaynak: Buhari, Libas 67, Enbiya 50; Müslim, Libas …

Devamını Oku

Haluk

Hadis No : 2106 Ravi: Enes Tanım: Resulullah (sav), erkeğin zaferan sürmesini yasakladı. Kaynak: Buhari, Libas 33; Müslim, Libas 77, (2101); Ebu Davud, Tereccül 7, (4179); Tirmizi, Edeb 51, (2816);   Hadis No : 2107 Ravi: Enes Tanım: Resulullah (sav)’a, …

Devamını Oku

Zıhar Hakkında

Hadis No : 4088 Ravi: Seleme İbnu Sahr el-Beyazi Tanım: Ben, bir başkasında rastlanmayacak derecede kadın mevzuunda zaafı olan (ve şiddetli ihtiyaç duyan) bir kimseydim. Ramazan ayı girince (tahammül edemeyip oruçlu iken) hanımına temas ediveririm diye korktum. Ve Ramazan boyu …

Devamını Oku

Zinetlerin Zekatı

Hadis No : 2010 Ravi: Amr İbnu Şuayb Tanım: Amr İbnu Şuayb (an ebihi an ceddihi) tarikinden anlatıyor: “Resulullah (sav)’a bir kadın, beraberinde bir kızı olduğu halde geldi. Kızın elinde, altından kalın iki bilezik vardı. “Bunların zekatını verdin mi?” diye …

Devamını Oku