Cuma , Haziran 22 2018
Ana Sayfa > İslam Fıkhi Ansiklopedisi > Dârü’l Harb,Dârü’l İslâm’a ve Dârü’l İslâm,Dârü’l Harb’e Nasıl Dönüşür?
Fıkıh Ansiklopedisi
Fıkıh Ansiklopedisi

Dârü’l Harb,Dârü’l İslâm’a ve Dârü’l İslâm,Dârü’l Harb’e Nasıl Dönüşür?

Hanefi mezhebine göre, darü’l-İslam, darü’l-Harb’e dönüşebilir. Yalnız Hanefi alimleri dönüş şartlarında ihtilaf etmişlerdir:

İmameyne göre bir İslam ülkesine küfür düzeni hakim olduğu takdirde darü’l-harbe döner.

İmam-ı A’zam’a göre, bir İslam ülkesinin darü’l-harbe dönüşmesi için üç şart vardır: üçü bir arada bulunduklarında (Allah korusun) o vasıf ile vasıflanır (darü’l-harbe dönüşür).

Bu şartlar şunlardır:

1- darü’l-Harb ile bitişik olması,

2- İçinde İslam ahkamının tatbik edilmemesi,

3- Ahalisinin emniyet ve güvenliklerinin kalmaması.

Cuma ve bayram namazlarının hükmü hiç bir mezhebe göre değişmez. Yani, mesela: Cuma namazının bir takım şartları vardır o şartları vardır o şartlar oluşduktan sonra, onun farziyeti terettüp eder. Yer ister darü’l-İslam olsun, ister darü’l-Harb olsun, hiç faark etmez. Şafii mezhebinde cuma böyle olduğu gibi, her şey böyledir. Yani hiç bir hüküm değişmez. Ama Hanefi mezhebine göre bazı hükümler değişir: bunlar şunlardır:

1- Darü’l-Harpte içki, zina, hırsızlık gibi haddi gerektiren bir günah veya kısası gerektiren bir katil cinayeti işleyen bir kimse, darü’l-İslam’a döndüğünde, Şafii’ye göre ceza ne ise uygulanacaktır. Hanefi mezhebinde ise uygulanmayacaktır.

2- Bir kimse darü’l-harpte ribevi (faizli) bir akitte bulunsa, İmam-ı Ebu Hanefi ve Muhammed’e göre caizdir. İmam-ı Şafii ile Ebu Yusuf’a göre caiz değildir (Beda’iu’s Sana’i).

3- Bir kimse müslüman olup darü’l-Harpten çıkarak İslam diyarına hicret ederse, zevcesi orada kaldığı takdirde, Hanefi’ye göre boşanır; Şafii’ye göre ise boşanmaz.

4- Bir kimse darü’l-Harpte müslüman olur, mal ve servetini bırakarak İslam diyarına hicret eder; bilahare, müslümanlar darü’l-Harp olan o ülkeyi istila ederek malınıalsalar. Hanefi’ye göre malı ganimet olur. Şafii’ye göre ise malı ma’sundur; kendisine iade etmeleri gerekir.

5- Bir kimse darü’l-Harpte müslüman olur ve orada kalırsa bir müslim bir zimmi tarafından kasden öldürülürse, Şafii’ye göre kısas gerekir, Hanefi mezhebinde ise günahkar da olsa kısas gerekmez.

6- Kafirler müslümanlara karşı harp ilan edip mallarını ganimet olarak alsalar; sonra müslümanlar güçlenip o ganimeti tekrar geri elde etseler, Hanefi mezhebine göre dağıtacaktır. Şafii’ye göre sahiplerine iade edilecektir (Te’sisu’n Nezar).

 

TAVSİYE

Fıkıh Ansiklopedisi

İcâre

Kiraya vermek, menfaatin satımı yararlanılması şer’an mübah olan bir şeyden, bir bedel karşılığında belli bir …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir