Pazartesi , Ocak 22 2018
Ana Sayfa > Fıkıh Ansiklopedisi > Darü’l Harb Veya Darü’l Küfür Olan Bir Ülkede Bir Müslüman Gayr-i Müslimden veya Bankalarından Faiz Alması Caiz midir?
Fıkıh Ansiklopedisi
Fıkıh Ansiklopedisi

Darü’l Harb Veya Darü’l Küfür Olan Bir Ülkede Bir Müslüman Gayr-i Müslimden veya Bankalarından Faiz Alması Caiz midir?

İmam-ı A’zam ile İmam Muhammed’e göre müslüman olmayan bir memlekette bulunan bir müslümanın müslümanları aldatıp mallarını çalması veya gasb etmesi caiz olmadığı gibi gayr-i müslimlerin mallarını da çalması veya zayi etmesi caiz değildir. Çünkü İslam dini müsamaha ve fazilet dini olduğu için hiyaneti, aldatmayı, gayr-i ahlaki ve çirkin şeyleri her yerde yasaklamaktadır. Ancak küfür diyarında yaşayan bir müslümanın gayr-i müslimden faiz almasında beis yoktur. Çünkü onlara göre faiz almak hiyanet sayılmaz, normaldır (el-Fıkhu ala’l-mezahibel arba’a).

Şafii ile Ebu Yusuf’a göre faiz her yerde yasaktır. Ne İslam diyarında ne de küfür diyarında onu almak caiz değildir. Alış verişte, ölçüde, tarıda müslümanlara gösterilen mu’ameleyi gayr-i müslimlere de göstermek icab eder (al-Fetva’l-Kübra).

Hatta bir kimse mesela Avrupa’ya giderse, orada devlete veya şahsa ait bir şey bulursa onu sahibine vermeye mecburdur (Hidaye).

Küfür diyarında gayr-i müslimlerden faiz almak caizdir diyen İmam-ı A’zam ile Muhammed’in sözü daha racıhdir. Çünkü bir müslüman parasını mesela bir Alman bankasına yatırsa (ki yatırması doğru değildir) onlar, parasını çalıştırıp bol bol kazanacaklar, para sahibi faizini almadığı takdirde cebine hiç bir şey girmeyecek, üstelik de gayr-i müslimlerin istihzalarına ma’ruz kalacaktır.

İlgili Yazı:  Evlilikte Denklik (Kefaet)

TAVSİYE

Fıkıh Ansiklopedisi

Flört

Kadın-erkek arasındaki duygusal ilişki. Flört etmek, kadın ve erkeğin duygusal ilişki kurması. Batı toplumlarında flört, …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir